Samarbeidsprosjekt

Godt i gang med «Sykepleier i Nord»

Prosjektleder Trine Holmvåg ved Nord universitet forteller til Khrono at hun håper flere vil sette i gang med lignende prosjekter.

Her er deler av prosjektgruppen samlet utenfor Nord universitet. Anne R. Pedersen (direktør for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet), Elsa F. Kommedahl (leder for kvalitet og utviklingskontoret i Bodø kommune), Haakon Eichler (rådgiver/controller eieravdelingen Helse Nord), Thina M. B. Mohus (rådgiver Nordland Fylkeskommune, Astrid D. Jakobsen (seksjonsleder Nordlandssykehuset), Trine Holmvåg (prosjektleder, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap), Nord universitet), Lisa Friborg (rådgiver KS).
Her er deler av prosjektgruppen samlet utenfor Nord universitet. Anne R. Pedersen (direktør for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet), Elsa F. Kommedahl (leder for kvalitet og utviklingskontoret i Bodø kommune), Haakon Eichler (rådgiver/controller eieravdelingen Helse Nord), Thina M. B. Mohus (rådgiver Nordland Fylkeskommune, Astrid D. Jakobsen (seksjonsleder Nordlandssykehuset), Trine Holmvåg (prosjektleder, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap), Nord universitet), Lisa Friborg (rådgiver KS).
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nord universitet er blant aktørene som nå er godt i gang med prosjektet «Sykepleier i Nord».

Samarbeidssatsingen har som mål å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde flere sykepleiere i Nordland og nordre del av Trøndelag.

Fakta

Sykepleier i Nord

Sentrale oppgaver i prosjektet :

 • Flere praksisplasser 50 prosent av sykepleieutdanning er praksis, og det er behov for å teste nye praksismodeller for å kunne utdanne flere sykepleiere
 • Beholde sykepleiere i yrket Mange sykepleiere forlater yrket etter endt utdanning. Prosjektet skal se på tiltak for å hindre dette.
 • Tiltak for å styrke rekrutteringen Prosjektet skal både jobbe for å heve omdømmet til sykepleieryrket, og sammen med praksisfeltet se på tiltak for å kunne utdanne flere til regionene.
 • Kvalifisere flere til å kunne søke Iverksette tiltak for at flere søkere tilfredsstiller de nye karakterkravene som ble innført i 2019.

Kilde: Sykepleierinord.no

Har iverksatt tiltak

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Norge kunne mangle så mange som 28.000 sykepleiere om 15 år, og det er dette som er utgangspunktet for satstingen i Nord.

Helseforetak, sykehus, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner er blant samarbeidsaktørene i prosjektet, som har en uttalt varighet på fem år. Prosjektleder er Trine Holmvåg, som har tilhørighet til Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

Til Khrono forteller Holmvåg at prosjektet startet opp allerede i januar, og at arbeidet er godt i gang.

— Vi har allerede etablert tre arbeidsgrupper som er sammensatt med representanter fra arbeidslivet og fra fakultetet. Disse skal i fellesskap jobbe frem tiltak innenfor ulike problemstillinger, og blant annet se på hvordan man kan få flere kvalifiserte søkere til utdanningen, øke gjennomstrømningen i utdanningen og hvordan man skal beholde sykepleiere etter endt utdanning, forklarer Holmvåg.

— Utrolig viktig

Hun forteller videre at fra et overordnet perspektiv så er det viktigste med prosjektet at man har klart å samle og forene to fylker, Nordland og Trøndelag, til en felles innsats mot et felles mål.

Fakta

Disse er med på prosjektet

 • Nord universitet
 • Helse Nord Helse Midt
 • Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset
 • Helse Nord Trøndelag
 • Nordland fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nordland og Trøndelag
 • KS
 • Norsk sykepleierforbund
 • Bodø kommune
 • Levanger kommune
 • Hadsel kommune
 • Vefsn kommune
 • Overhalla kommune

— Problemstillingen er den samme i hele landet, og da trenger vi også felles løsninger. Derfor er det utrolig viktig at vi klarer å samarbeide godt på tvers av fylkesgrensene, sier Holmvåg, før hun legger til at hun er glad for at det er Nord universitet som har fått oppdraget med å være prosjektleder.

— Det tror jeg kan være en fordel, særlig med tanke på en del tiltak rundt praksisplasser, og det å se på nye måter å organisere praksisen på, poengterer Holmvåg.

Sykepleiere er naturligvis helt avgjørende for at vi skal kunne løse vårt samfunnsoppdrag.

Ruben Angell, rådgiver med ansvar for utdanning i Helse Midt-Norge

Ett av tiltakene som allerede er iverksatt skrev Khrono om i januar. Med håp om å gi flere muligheten til å ta lærer- eller sykepleierutdanning, tilbyr nå Nord universitet fremtidige studenter et spesiallaget og nettbasert mattekurs.

— Vi jobber også med to nye modeller for innovativ og nytenkende praksis, sier Holmvåg.

Hun håper at lignende prosjekter også vil dukke opp andre steder i landet.

— Det som er positivt med et prosjekt som dette er at det gjør det enklere å samarbeide på tvers av organisasjoner og sektorer. Når det skapes relasjoner, vil det også føre til løsninger på utfordringer. Vi lærer oss å samarbeide i mer uformelle situasjoner, sier Holmvåg.

Avdekket behov i 2018

Direktør for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet, Anne Ringen Pedersen, beskriver prosjektet i en pressemelding fra Nord universitet:

— Nord universitet ønsker å bidra til å gjøre noe med denne utfordringen. Høsten 2018 møtte vi våre samarbeidspartnere i arbeidslivet, og det ble avdekket behov for å gjøre en sterk, felles innsats for å sikre at mange blir interessert i sykepleierutdanning, og at utdannede sykepleiere forblir i yrket. Når vi forener krefter har vi gode forutsetninger for å påvirke på en god måte.

Rådgiver med ansvar for utdanning i Helse Midt-Norge, Ruben Angell, er også uhørt positiv til samarbeidsprosjektet.

— For oss i Helse Midt-Norge er det en hovedmålsetning i vår Strategi 2030 at vi skal rekruttere, utdanne og beholde kompetent personell, uttaler Angell i pressemeldingen fra Nord universitet.

Angell legger til i pressemeldingen:

— Sykepleiere er naturligvis helt avgjørende for at vi skal kunne løse vårt samfunnsoppdrag. «Sykepleier i Nord» er et godt eksempel på et prosjekt hvor vi hever samarbeidet med utdanningssektoren til et strategisk nivå, og i fellesskap ser på grunnforutsetningene for å øke tilgangen på sykepleiere. Vi er svært positive dette.

Powered by Labrador CMS