OsloMet med dekan Gro Jamtvedt og byråd i Oslo kommune Tone Tellevik Dahl er sammen om nybrottsarbeid for å trekke forskning og praksisfeltet nærmere hverandre. OsloMet lyser ut sju nye stipendiatstillnger, der Oslo kommune er en av flere samarbeidspartnere. Foto: Runhild Heggem
OsloMet med dekan Gro Jamtvedt og byråd i Oslo kommune Tone Tellevik Dahl er sammen om nybrottsarbeid for å trekke forskning og praksisfeltet nærmere hverandre. OsloMet lyser ut sju nye stipendiatstillnger, der Oslo kommune er en av flere samarbeidspartnere. Foto: Runhild Heggem

Bygger bro mellom praksis og forskning

Helse. OsloMet bygger bro mellom praksis og forskning. Sju stipendiatstillinger utlyses og brobyggerskole skal etableres. Oslo kommune er en av samarbeidspartnerne.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakultet for helsevitenskap på OsloMet ruller ut en storsatsing hvor de skal forskes på problemer og kunnskapshull som er definert av pasienter, pårørende og helsepersonell. Stikkordene er samspill og brobygging mellom praksis og forskning.

I disse dager har man lyst ut sju stipendiatstillinger hvor stipendiatene vil ha delt arbeidssted mellom OsloMet og Oslo Universitetssykehus, Ahus, Oslo kommune og flere kommuner i Akershus. 60 prosent av tiden skal de forske, 40 prosent av tiden skal de jobbe med fokus på å utvikle praksis som god læringsarena, bistå i undervisning og veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger på det samme stedet der de skal forske. Stipendiatløpet blir da fem år og ikke tre år som vanlig.

Fakta

Sju brobygger-stipendiater

Fakultet for helsevitenskap på OsloMet skal samarbeide med Oslo universitetssykehus, Ahus og Oslo kommune (2) om å samarbeide om til sammen sju stillinger for kliniske stipendiater (PhD) for en periode på 5 år (2019-2023).

Stipendiatstillingene skal være «brobyggerstillinger» med ansettelse ved OsloMet og med delt arbeidssted.

I forskningsdelen på 60 % skal stillingene forankres ved OsloMet, knyttes til en forskningsgruppe og følge PhD programmet i helsevitenskap med veiledning fra OsloMet. Stillingene finansieres av samhandlingsmidler ved OsloMet.

I praksisdelen på 40 % skal stillingene knyttes til samarbeidspartnere (Oslo universitetsykehus, Ahus og Oslo kommune) og ha fokus på å utvikle praksis som god læringsarena, bistå i undervisning og veiledning av praksisveiledere og ansatte i fagutviklingsstillinger.

Kilde: OsloMet

— Dette handler om hvordan helsetjenester kan forbedres og videreutvikles. Det skal bygges tettere bånd mellom forskning og praksis som eksempelvis sykehus og kommunehelsetjeneste, forklarer dekan Gro Jamtvedt på helsevitenskap ved OsloMet.

Dette handler om hvordan helsetjenester kan forbedres og videreutvikles.

Gro Jamtvedt

Vi møter henne sammen med Byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl (AP). Dahl er ivrig medspiller og samarbeidspartner i prosjektet.

Står foran omveltning i kommunehelsetjenesten

Byråd Tone Tellevik Dahl forteller at satsingen fra OsloMet kommer samtidig med at kommunen er i en fase med stor omorganisering og omveltning i kommunehelsetjenesten.

— Det at vi kan få med oss forskere så nært oss i vårt store satsingsprosjekt er kjempespennende, sier Dahl og konkretiserer:

— Vi ønsker mer kunnskap om og effekten av å opprette 500 nye årsverk i hjemmetjenesten, av tillitsbasert styring og ledelse, bruk av velferdsteknologi, og om tjenestene som skal dreies fra institusjon til hjemmetjeneste.

Dahl understreker også at kommunen ønsker et tett samarbeid med alle universiteter og høgskoler, men kanskje OsloMet i særlig grad knyttet til primærhelsetjenesten.

— OsloMet har landets største sykepleierutdanning, men de har jo så mye mer. Vi er i dag veldig opptatt av å bygge tverrfaglige team og se alle profesjonene som bidrar inn i helsetjenesten under ett. Vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter. Alle disse har også viktige roller, og OsloMet utdanner jo alle disse yrkesgruppene. Det gjør OsloMet til en spesielt viktig samarbeidspartner for oss i kommunen, og det er viktig for oss at vi klarer å gjøre oss attraktive for studentene, understreker Dahl.

Hun trekker fram at det ikke alltid har like høy status å jobbe i primærhelsetjenesten, på sykehjem og i eldreomsorg.

— Med vår nysatsing håper vi at vi kan gjøre noe med dette. 90 prosent av helsebehandlingen som skjer tross alt i primærhelsetjenesten, kun 10 prosent på sykehusene, legger Dahl til.

— Nybrottsarbeid med behovsidentifisert forskning

Dekan Gro Jamtvedt på OsloMet forteller at det er hennes to prodekaner for henholdsvis utdanning og forskning, Ingrid Narum og Sølvi Helseth, som i stor grad har jobbet fram dette prosjektet.

— Dette er en ny måte å organisere kobling mellom forskning og praksisfeltet på, så vi pløyer litt ny mark for å koble forskningen og akademia enda tettere på praksis, forteller Jamtvedt, og hun fortsetter:

Byråd Tone Tellevik Dahl og dekan Gro Jamtvedt skal kjøre rekrutteringsprosessen på de to stipendiatstillingene sammen. Foto: Runhild Heggem
Byråd Tone Tellevik Dahl og dekan Gro Jamtvedt skal kjøre rekrutteringsprosessen på de to stipendiatstillingene sammen. Foto: Runhild Heggem

— Målet er å få frem problemstillinger og ubesvarte forskningsspørsmål som helsepersonell, pasienter og pårørende synes er viktig å forske på, som er relevante for dem, såkalt behovsidentifisert forskning. Altså forskning som er mer treffsikker på hva pasienter, pårørende og helsepersonell faktisk opplever.

Jamtvedt trekker også fram at fakultetet skal etablere en brobyggerskole som stipendiatene skal følge - med både forskning og praksis.

— Hensikten med skolen er å bygge kompetanse innen behovsidentifisert forskning blant forskere og stipendiater på OsloMet og ute i praksis, sier Jamtvedt, og hun legger til:

— Vi håper også at dette nybrottsarbeidet kan få ringvirkninger for andre fag og utdanninger på OsloMet. Vi er jo et universitet som ønsker å være tett på praksisfeltet og arbeidslivet. denne måten å organisere forskningsarbeidet på kan være relevant for mange andre fag, sier Jamtvedt.

Oppfordrer egne ansatte til å søke

Byråd Dahl på sin side forteller at de synes at prosjektet er så spennende at de nå har sendt oppfordringsbrev til bydelene og Helseetaten og Sykehjemsetaten om å motivere egne medarbeidere til å søke. Søknadsfrist er 1. desember 2018. Oslo kommune og OsloMet vil samarbeide om rekrutteringsprosessen.

De to stipendiatstillingene skal være «brobyggerstillinger» med ansettelse ved OsloMet og med delt arbeidssted.

De to stillingene knyttes til Senter for fagutvikling og forskning i Sykehjemsetaten, som også er Oslo kommunes Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

— For kommunen er det viktig at tema for PhD-prosjektene har relevans for kommunens tjenesteutvikling, derfor skal fokuset være hjemmebaserte tjenester, sier Dahl.

Og hun konkretiserer:

— Vi ønsker forskning knyttet til våre store politiske satsninger. Finne ut av effekten av å opprette 500 nye årsverk, av tillitsbasert styring og ledelse, bruk av velferdsteknologi, om tjenestene dreies fra institusjon til hjemmetjeneste. Konkret tema skal utvikles i samarbeid med praksis som første fase i PhD-prosjektet.

Flere samarbeidspartnere

Både Dahl og Jamtvedt håper de nå får mange spennende søknader og de gleder seg til å samarbeide om rekrutteringsprosessen.

— Vi etablerer jo likens samarbeid med våre andre samarbeidspartnere, understreker Jamtvedt.

Dette er Oslo universitetssykehus med to stillinger, Akershus universitetssykehus med to stillinger .

Akershus kommuner en stilling knyttet opp mot Utviklingssenter for Sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og disse to stillingene knyttet opp mot Oslo Kommune

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS