Habilitets-rot ved NTNU-fakultet: UiO-professor trakk seg som styreleder

NTNUs HR-sjef mente at UiO-professor og fakultetsstyreleder Einar Lie ikke var inhabil. Likevel anbefalte han at Lie ikke skulle delta i styresak om valg av navn på de nye historiske instituttene ved NTNU. Nå har Lie trukket seg som styreleder.

— Jeg var nok litt overrasket over NTNUs vurdering her, sier historieprofessor ved Universitetet i Oslo, Einar Lie, som nå har trukket seg som styreleder ved Det humanistiske fakultet ved NTNU etter snart fem år i vervet. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Jeg var nok litt overrasket over NTNUs vurdering her, sier Einar Lie til Khrono, i en kommentar til NTNUs anbefalinger etter en habilitetsvurdering av ham.

«Rent formelt er han ikke inhabil slik jeg forstår lovens bestemmelser om interesser og slektskap mv.» skriver HR- og HMS-sjef Arne Hestnes ved NTNU i sin habilitetsvurdering av ekstern fakultetsstyreleder ved Det humanistiske fakultet ved NTNU, UiO-professor Einar Lie.

Likevel anbefalte den samme HR-sjefen at Lie ikke burde være med å behandle styresaken om hvilke navn de to nye instituttene ved det tidligere så konfliktfylte Institutt for historiske studier skulle få. Kort tid etter trakk Einar Lie seg som styreleder.

...jeg hadde nok ventet at vurderingen i større grad ville vært knyttet til habilitetsspørsmålet, og mindre til at det var kommet innsigelser fra en ansatt på et institutt.

Einar Lie

Bakgrunnen for den delikate habilitetssaken der «noen» ved et institutt hadde stilt spørsmål ved Lies habilitet, er at den profilerte professoren i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo har et forskningssamarbeid med to ansatte ved det som nå har fått navnet Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU (det vil si den delen av det tidligere instituttet som fra årsskiftet har flyttet inn i nye lokaler på campus Dragvoll red.mrk).

Etter det Khrono kjenner til var det noen ved det andre nyopprettede instituttet, Institutt for historiske og klassiske studier (IHK), som hadde reist spørsmål rundt habiliteten til styrelederen.

— Det har opp gjennom vært henvendelser fra noen medarbeidere ved instituttet om habiliteten til Einar Lie som leder i fakultetsstyret, sier dekan Anne Kristine Børresen til Khrono.

HR-sjefens habilitetsvurdering

Både Lie og dekan Anne Kristine Børresen var enige om at det skulle foretas en habilitetsvurdering.

HR-sjef Arne Hestnes understreker overfor Khrono at NTNU-ledelsen ikke har foretatt noen ekstern juridisk habilitetsvurdering av styreleder Lie.

Men Hestnes har gitt sine råd og vurderinger til dekan Børresen.

I vurderingene viser Hestnes til Forvaltningslovens §6, der det blant annet heter:

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; (...)»

I sin tilbakemelding/råd til dekan Anne-Kristine Børresen, som Khrono ifølge Hestnes har fått innsyn i «essensen» av, skriver Hestnes:

Fakta

Hestnes' habilitetsvurdering

HR-sjef ved NTNU, Arne Kr. Hestnes, vurderte habiliteten til styreleder Einar Lie.

I en e-post til Khrono har han sendt «essensen» av vurderingene/rådene han ga til dekan Anne Kristine Børresen i saken:

«Rent formelt er han (Einar Lie, red.mrk) ikke inhabil slik jeg forstår lovens bestemmelser om interesser og slektskap mv.

Men §6 i forvaltningsloven har også denne formuleringen: Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.17 Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.7

Jeg tror knapt han rammes av første setning her. Formelt er det fakultetsstyret som avgjør om han er habil, men han kan nok selv påvirke den vurderingen ved å trekke seg fra saken allerede i utgangspunktet. Ut fra det kontroversielle spørsmålet som skal behandles ville jeg anbefale at han ikke deltar siden han har faglig samarbeid med enkelte ved IHS.»

«Jeg tror knapt han (Einar Lie, red.mrk) rammes av første setning her. Formelt er det fakultetsstyret som avgjør om han er habil, men han kan nok selv påvirke den vurderingen ved å trekke seg fra saken allerede i utgangspunktet. Ut fra det kontroversielle spørsmålet som skal behandles ville jeg anbefale at han ikke deltar siden han har faglig samarbeid med enkelte ved IHS.» (Les e-posten fra HR-sjefen i faktaboksen).

Styreleder siden 2015

Einar Lie har vært styreleder ved Det humanistiske fakultet ved NTNU siden 2015. Han fulgte anbefalingene fra NTNU-ledelsens HR-sjef og deltok dermed ikke i behandling av den omstridte navnesaken i styret.

Etter ytterligere noen dagers betenkningstid trakk Lie seg fra styrevervet i i februar år. Det er ikke informert på NTNU om saken.

Til Khrono sier han at han var litt overrasket over vurderingene til NTNU-ledelsen.

— Hva tenker du om «essensen» og kvaliteten i denne habilitetsvurderingen fra HR-sjefen?

— Jeg har ikke lyst til å gå i detalj på dette. Det viktigste for meg var at det var gitt en vurdering fra relevant hold på NTNU, og jeg måtte forholde meg til denne. Men jeg hadde nok ventet at vurderingen i større grad ville vært knyttet til habilitetsspørsmålet, og mindre til at det var kommet innsigelser fra en ansatt på et institutt, sier den avgåtte styrelederen og legger til:

— Det vil komme flere saker som vil omhandle de to nye instituttene, og hvis man mener at jeg ikke burde være en del av vurderingene rundt navnevalg, synes jeg det var vanskelig å begrunne at jeg kunne lede styret når det skal vedta tyngre saker som strategi, budsjett, bemanningsplan og andre saker som omhandler de to nye instituttene, sier Lie.

Derfor trakk han seg fra styrevervet.

«Henvendelser fra noen medarbeidere»

Dekan Anne Kristine Børresen, som også er historieprofessor, har selv tidligere vært ansatt ved det konfliktfylte Institutt for historiske studier, som nå er splittet i to likeverdige institutter på grunn av store samarbeidsproblemer.

I februar i år skulle de to nye instituttene ved det tidligere Institutt for historiske studier få navn, og det var også sterk uenighet i historikermiljøet rundt navnevalg.

— Fordi det var reist spørsmål om habilitet, valgte NTNU å være særlig føre var, og anbefalte at han i praksis burde melde seg ut av saken der styret skulle vedta nye navn på de historiske instituttene, sier Børresen.

Hun sier også at hun har forståelse for Einar Lies vurderinger og at han trakk seg som styreleder etter dette.

— Og NTNUs HR-sjef konkluderte med at Einar Lie ikke var inhabil i saken, men ba Lie om å trekke seg som styreleder likevel?

— Det stemmer at han ikke ble erklært inhabil. Men det stemmer ikke at NTNU har bedt han om å trekke seg. Tvert imot, jeg har prøvd å overtale Lie til å fortsette, sier Børresen, som mener at Lie har vært en meget god styreleder for fakultetsstyret.

Fordi det var reist spørsmål om habilitet, valgte NTNU å være særlig føre var, og anbefalte at han i praksis burde melde seg ut av saken der styret skulle vedta nye navn på de historiske instituttene,

Anne Kristine Børresen

Lie bekrefter overfor Khrono at det var hans egen vurdering å trekke seg fra styreledervervet etter først å ha fulgt anbefalingen fra HR-sjefen om likevel ikke å delta i behandlingen av navnesaken.

Tidligere habilitetsspørsmål

Det er ikke første gang det har vært reist spørsmål om habilitet ved fakultetet som har vært hjemsøkt av krevende konflikter i flere år.

På et møte i universitetsstyret i oktober i fjor kritiserte styreleder Svein Richard Brandtzæg NTNUs ledelse for dårlig håndtering av konflikter og spørsmål rundt habilitet.

En gruppe ansatte har også tidligere kommet med innsigelser mot dekan Anne Kristine Børresens habilitet.

— Det har vært reist mange habilitetsspørsmål rundt flere saker, også din person, under konflikten ved det tidligere Institutt for historiske studier?

— Det var ikke på grunn av habilitet at jeg i sin tid valgte å trå til side i saken. Jeg hadde hatt ansvaret for oppfølgingen av det tidligere IHS i den perioden faktaundersøkelsen kartla, og ønsket selv at en annen dekan skulle være ansvarlig for oppfølgingen av rapporten. Dette ble gjort for å tydeliggjøre gjennomgangens uavhengighet fra tidligere beslutninger og vurderinger, sier Børresen,

Ingulstad: Besynderlig

Mats Ingulstad og Espen Storli ved tidligere Institutt for historiske studier ved NTNU, er de to som siden 2017 har vært engasjert i II-stillinger tilknyttet Equinor-prosjektet (Statoils historie) som eks-styreleder og professor Einar Lie leder ved Universitetet i Oslo.

Khrono har spurt de to om hva de synes om at noen har reist spørsmål ved fakultetsstyrelederens habilitet som følge av samarbeidsprosjektet.

— NTNU har kanskje hatt en mangelfullt utviklet bevissthet om habilitetsproblematikk tidligere, men i denne sammenhengen fremstår innvendingen som litt besynderlig, også med tanke på at det kommer på et tidspunkt der vi alle både skal og må se fremover, skriver Ingulstad i en e-post til Khrono.

Khrono har også sendt oppfølgingsspørsmål til HR-sjef Hestnes om hans habilitetsvurdering etter at vi mottok e-post fra han torsdag ettermiddag. Vi har spurt både om hvordan han har vurdert at ansatt ved et institutt regnes som «part» i navnesaken, samt om det også er foretatt ny habilitetsvurdering av dekan Børresen. Sent torsdag kveld hadde vi ennå ikke fått noe svar.

(For ordens skyld og til tross for etternavnene: Artikkelforfatter Tove Lie er ikke i slekt med professor Einar Lie som er omtalt og intervjuet i denne saken).

Powered by Labrador CMS