klima

Hagen: — Ikke driv med ensidig propaganda, slik Greta Thunberg gjør

Klimarealist og politiker Carl I. Hagen (Frp) synes det er forferdelig at mange unge går rundt og er redde for «den oppkonstruerte klimakrisen», men mener samtidig at det er viktig at begge sider får slippe til i debatten.

Frp-legende Carl I. Hagen talte til forsamlingen under tirsdagens lanseringsarrangement med Klimarealistene. Han ba blant annet det nye tidsskriftet om å lytte til noen av rådene fra Klaus Mohn.
Publisert Oppdatert

Stavanger (Khrono): Tirsdag denne uken lanserte organisasjonen Klimarealistene sitt nye tidsskrift, som har fått navnet «Science of Climate Change».

I salen satt i overkant av 50 spente tilhørere, og blant de som skulle holde innlegg var både Carl I. Hagen og rektor ved Universitetet i Stavanger Klaus Mohn.

Høydepunktet for de fremmøtte var miniforedraget av den kjente danske astrofysikeren, Henrik Svensmark, som er kjent for sin teori om at klimaendringene på jorden i hovedsak skyldes kosmisk stråling og endringer i solens energi.

Hagen: — Forferdelig

Det var uansett Klaus Mohns innlegg som skulle skape mest oppmerksomhet rundt arrangementet – både på forhånd og ikke minst i etterkant.

Rektoren gikk hardt til verks, og rettet kritikk både mot Klimarealistene – og mot det nye tidsskriftet. Onsdag hadde han et leserinnlegg på trykk i Khrono, der han utdyper ytterligere det han sa fra talerstolen i Kjell Arholms hus.

Det som kanskje overrasket flere under tirsdagens arrangement, var at Frp-politiker og mangeårig klimarealist Carl I. Hagen rådet tilhørerne til å lytte til det Klaus Mohn sa.

Overfor Khrono utdyper Hagen hva han mente:

— Rådet var først og fremst rettet mot det Mohn sa om det nye tidsskriftet. Jeg mener det er viktig det ikke blir et tidsskrift som bare fronter den ene siden av saken, sier Hagen.

Han tror redaksjonen vil gjøre lurt i blant annet å invitere personer fra «den andre siden» til å fronte sitt budskap.

— Vi må ikke nekte motparten å komme med sine synspunkter. Nettopp det er jo en av Klimarealistenes anklager mot «main stream media» og FNs klimapanel, eller «den store klimaguden» som jeg kaller dem. Derfor er rådet; ikke driv med ensidig propaganda, slik media, Greta Thunberg og Al Gore gjør, kom det fra Hagen.

Hagen har vært medlem i Klimarealistene i mange år, og synes det er forferdelig at mange unge går rundt og er redde for «den oppkonstruerte klimakrisen».

— Mange tror at verden skal gå under om 15 år. Det er totalt unødvendig å gå rundt og tro det, sier Hagen bestemt.

Klimarealistene-leder: — Svært viktig handling

Daglig leder i Klimarealistene er førsteamanuensis Hans Borge, som også er ansatt ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger.

Klaus Mohn og Hans Borge i munter passiar.

Borge, som for øvrig mener at klimatiltakene er meningsløse, at klimakrisen bare er tull og at millioner av mennesker kan dø som følge av «klimagalskapen», forteller til Khrono at lanseringsarrangementet var en stor suksess. Om Mohn sitt kritiske innlegg, sitter også komplimentene løst.

— Det at han hadde akademisk integritet til å stille opp, var en svært viktig handling til forsvar for den akademiske friheten, sier Borge.

Han fortsetter:

— I dagens samfunn føler flere upolitisk korrekte akademikere seg utrygge, særlig når det gjelder innenfor arbeidsmarkedet i akademia. Det gjelder innenfor klimaforskning, men også innenfor andre betente temaer, som for eksempel kjønn og innvandring. Poenget mitt er at det må være lov å ha både faglige, politiske og personlige meninger uten av det skal få alvorlige konsekvenser.

— Lov å være uenig

På spørsmål om hva han mener om selve innholdet i Mohns innlegg, blir tonen en litt annen, men han understreker at det skal være lov å være uenig.

— Det er faktisk bra å være uenig, men det skuffer meg litt at han ikke tok til etterretning det jeg sa da jeg åpnet arrangementet. Jeg forklarte hvorfor vi har etablert et tidsskrift, og at det i stor grad handler om at IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change journ. anm.) sitt mandat i klimaforskningen er svært begrenset. Det er, med noen få unntak, kun menneskeskapte klimaendringer som får være med i forskningen, sier Borge, og fortsetter:

— Vår journal åpner opp for at også naturlige klimaendringer kan spille en rolle. IPPC arbeider ut ifra et føre var prinsipp, noe som fører til at forskningen ikke er objektiv. Mohn burde lyttet mer til da jeg fortalte om dette. Jeg har stor respekt for Mohn som økonomiprofessor, men han er ingen naturvitenskapsmann, fortsetter Borge.

— Millioner kan dø

Under innlegget sitt gikk Klaus Mohn langt i å kalle Klimarealistene for konspirasjonsteoretikere, og leserinnlegget som rektoren har på trykk i Khrono har tittelen «konspirasjon mot klimaforskningen».

Hans Borge rister på hodet:

— Han tar feil.

Slik så det ut under lanseringen av Klimarealistenes nye tidsskrift.

Et av Mohns råd til Klimarealistene, som han også sa under innlegget sitt tirsdag, var å legge ned det nye tidsskriftet. Forslaget fikk flere i salen til å riste på hodet og sukke oppgitt.

— Det er selvsagt ikke aktuelt å legge ned tidsskriftet. Det ville vært et svik mot alle dem som nå har fått tilgang til et tidsskrift som belyser flere sider av klimasaken, svarer Borge, som er kjent med at en stor majoritet av verdens ledende klimaforskere, forskningsgrupper og eksperter og vitenskapskvinner- og menn ikke støtter Klimarealistenes teorier om at det i hovedsak er solen som er årsaken til klimaendringene.

Og her er Borge tydelig:

— Dersom vi ikke får satt en stopper for klimagalskapen, kan millioner av mennesker dø av sult som følge av mangel på fundamentale varer og tjenester.

— Kan du utdype det?

— De såkalte klimatiltakene er meningsløse. Dersom man iverksetter tiltak som fører til at investeringer i kull, olje og gass i for stor grad blir omdisponert til såkalte fornybare energikilder, vil det være meget alvorlig.

— Hvorfor?

— Fordi energiforsyningen på sikt vil utebli. De såkalte bærekraftige energikildene, som for eksempel solcellepanel og vindturbiner, er bare en illusjon. Det vil aldri være nok ressurser at disse kildene kan forsyne en hel verden med energi. Det er umulig.

— Hva tenker du om at et stort flertall av verdens ledende forskere ikke støtter teoriene deres?

— Det jeg vil svare på det er at når enkelte skoleretninger blir utelatt fra forskningen, så er det veldig alvorlig. Det kan få store konsekvenser. Det finnes ingen klimakrise. «Kode rød» er bare tull. De som er uenige i det, burde skaffe seg vitenskapelig belegg for at det ikke stemmer, men så lenge vi ikke opplever objektiv og komplett forskning innenfor temaet, blir det bare helt meningsløst, svarer Hans Borge.

Powered by Labrador CMS