nasjonal deleksamen

Halvparten strøk på juss i barnevern

Nesten halvparten av studentene på master i barnevern strøk på eksamen i juridiske fag. — Strykprosenten er selvsagt altfor høy, sier Nokut-direktør.

Nokut-direktør Kristin Vinje sier at flere av institusjonene som tilbyr master i barnevernfag har mye å jobbe med når det gjelder emnet rettsanvendelse i barnevernet.
Publisert Oppdatert

300 masterstudenter i barnevernfag hadde nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevernet 6. desember.

Fakta

Nasjonale deleksamener

  • Nokut gjennomfører nasjonale deleksamener for sykepleieutdanningene, grunnskolelærerutdanningene og barnevernsfaglige masterutdanninger.
  • For grunnskolelærerstudenter gjennomføres eksamen i matematikk for trinnene 1–7 og 5–10 to ganger i året. 
  • Nasjonal deleksamen i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi arrangeres to ganger årlig på 13 institusjoner og ca. 30 studiesteder.
  • Nasjonal eksamen i rettsanvendelse i barnevernet ble gjennomført som en pilot desember 2022 og for alle 13 institusjoner i desember 2023. Eksamen i rettsanvendelse i barnevernet er felles for masterprogrammene i barnevernsarbeid og barnevern. 
  • På eksamen i desember 2023 deltok 300 studenter, av disse går 147 på master i barnevern og 153 på master i barnevernsarbeid.
  • Forskjellen på de to programmene er at på master i barnevern må man være utdannet barnevernspedagog (bachelor), mens på barnevernsarbeid kan man komme inn med bachelor i sosialt arbeid eller vernepleie.
  • Det er Kunnskapsdepartementet som bestemmer hvilke studieprogram og emner som skal ha en nasjonal eksamen.

Kilde: Nokut

Nå foreligger sensuren, og den viser 46 prosent stryk på eksamenen, som ble vurdert etter bestått/ikke bestått.

Det er første gang denne typen nasjonal deleksamen blir gjennomført ved alle 13 universiteter og høgskoler i landet som har barnevernfaglige masterprogrammer.

En frivillig pilot ble gjennomført før jul i 2022, og da deltok seks utdanningsinstitusjoner, og 43 prosent av kandidatene fikk «ikke bestått.»

Har mye å jobbe med

— Resultatene viser at dette er var en utfordrende eksamen, men den gir oss samtidig en pekepinn på hva som må gjøres for å styrke arbeidet med den juridiske kompetansen til studentene på barnevern, sier direktør Kristin Vinje i Nokut — Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

— Strykprosenten er selvsagt altfor høy, og flere av institusjonene har mye å jobbe med, sier hun.

«Nedslående»

Ved OsloMet gikk i alt 55 kandidater opp til eksamen og 31 av dem strøk. Det gir en strykprosent på 56.

Instituttleder Anne Britt Djuve ved Institutt for sosialfag sier at resultatet er nedslående.

— Vi har notert oss at strykprosenten er svært høy. Det betyr at mange hos oss vil måtte gå opp til konteeksamen, og vi diskuterer om vi skal tilby noe mer undervisning før det, sier hun.

Best resultater har Høgskulen på Vestlandet, der 10 av 10 studenter på master i barnevernsarbeid besto eksamen.

Ved NTNU, der 38 studenter hadde eksamen, strøk 10 studenter eller 26 prosent.

Ny lov og ny eksamensform

Kristin Vinje påpeker at mange av studentene ikke har erfaring med det nye lovverket ennå, verken i utdanningen eller i arbeidslivet. Ny barnevernlov trådte i kraft 1. januar 2023.

— Det er også en ukjent eksamensform for mange, som kan forklare at disse resultatene ikke er så gode som man kunne ønsket. Det er uansett ingen tvil om at resultatene må bli bedre framover, siden tilstrekkelig juridisk kompetanse er avgjørende for rettssikkerheten til barn og familier som er avhengig av hjelp fra barnevernet, sier Vinje.

Emnet rettsanvendelse i barnevernet tilsvarer 5 studiepoeng og den nasjonale deleksamenen holdes i første semester på masteren. Eksamenen er felles for master i barnevernarbeid og master i barnevern og knyttes til juridisk metode og hvordan man resonnerer knyttet til rettslige spørsmål på barnevernfeltet.

Ønsker å få opp juss-kompetansen

Bakgrunnen for å innføre nasjonal deleksamen i juss for barnevernfaglige masterprogrammer er at man ønsker å heve den juridiske kompetansen i barnevernet.

Tilstrekkelig juridisk kompetanse er avgjørende for rettssikkerheten til barn og familier som mottar hjelp og som kan møte inngripende tiltak med bruk av tvang og makt. Nasjonal deleksamen i juss for barnevernfaglige masterprogrammer er ett av flere tiltak for å sette fokus på og øke jusskompetansen i barnevernet, heter det i Nokuts beskrivelse.

I tillegg påpeker Nokut at en slik eksamen kan knytte de ulike studiestedene tettere sammen, gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå, og gi fagmiljøene og studiestedene en mulighet til å sammenligne seg med andre og utvikle seg på grunnlag av det. I tillegg kan nasjonal deleksamen bidra til en økt tillit til barnevernfaglige utdanninger, heter det videre.

Endringslogg: Endret fredag kl 11.30: Lagt til at HVL hadde null stryk. Der besto 10 av 10 kandidater på master i barnevernsarbeid.

Powered by Labrador CMS