Ansettelse

Han blir direktør i det nye stor­direktoratet

Sveinung Skule blir direktør i nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Sveinung Skule blir sjef i HK-dir.
Publisert Oppdatert

(Oppdatert med intervju med Sveinung Skule)

Sveinung Skule blir direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, forkortet HK-dir.

Skule som i dag er sjef for Kompetanse Norge trakk det lengste strået, etter å ha stått på søkerlisten sammen med fem andre, deriblant Harald Nybølet som er direktør Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

— Det er jeg selvfølgelig veldig glad for. Det blir veldig spennende, sier Skule til Khrono.

Fakta

Sveinung Skule

  • Sveinung Skule er 55 år og kommer fra stillingen som direktør i Kompetanse Norge.
  • Før det har han blant annet vært administrerende direktør for Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), forskningsdirektør på Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met Storbyuniversitetet, og konstituert avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Får hovedkontor i Bergen — men vil pendle mye

Om litt over én måned, 1. juli, skal HK-dir være oppe og nikke. Hensikten er å samle de mange direktoratene i universitets- og høgskolesektoren.

Direktoratet vil bestå av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge og deler av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Universell, som i dag er tilknyttet NTNU, vil også bli en del av direktoratet, og det samme vil deler av oppgavene til Norsk senter for forskningsdata (NSD).

— Ved å forene kunnskap og virkemidler fra seks virksomheter, skal vi bidra til at utdanning og opplæring med høy kvalitet er tilgjengelig for alle hele livet, og at samfunnet og arbeidslivet får den kompetansen det er behov for i møte med de store samfunnsutfordringene, sier Skule.

Khrono har tidligere skrevet om at HK-dir skal ha sitt hovedkontoret i Bergen. Ansatte i blant annet Diku har fryktet at HK-dir likevel vil bli styrt fra Oslo.

Sveinung Skule som i dag jobber i Kompetanse Norge jobber fra Oslo i dag.

— Har du planer om å flytte til Bergen?

— Hovedkontoret blir i Bergen både formelt og reelt, det blir min kontoradresse og jeg kommer til å tilbringe mye tid der. Men det er også viktig å huske at mange av de ansatte holder til i Tromsø, i Trondheim og i Oslo. Det er viktig for de ansatte og for å kunne lede organisasjonen at jeg tilbringer tid også i disse byene.

Starter med organisering

— Går du inn i en omorganiseringsjobb, eller begynner mye å falle på plass?

— Jeg starter med å etablere den nye organisasjonen. Oppgavene er skissert på overordna nivå, men det er en betydelig jobb med å integrere organisasjonen. Det etableres nå en midlertidig organisasjon fra 1. juli, men vi skal bruke det neste halvåret på å etablere en mer endelig organisasjon, i samarbeid med medarbeidere og tillitsvalgte.

— Nå blir du en av de mektigste byråkratene i UH-sektoren. Du tar over en større organisasjon enn den du kom fra?

— Det blir til sammen rundt 400 ansatte. Det er viktig for universiteter, høgskoler og fagskoler at det blir enklere å forholde seg til ett direktorat i stedet for flere. Jeg tror at ved å forene krefter og samordne virkemidlene, på tvers av de som går inn i det nye direktoratet, kan vi bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for utviklingen av sektorene, gi bedre og mer kunnskapsbaserte råd, utvikle bedre virkemidler, og forvalte dem mer effektivt.

I en pressmelding sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim at Skule har solid og relevant erfaring.

– Et nytt og felles direktorat vil bidra til å gjøre utdanningssystemet vårt mer tilgjengelig slik at flere enkeltmennesker kan få den utdanningen de trenger for å leve gode og selvstendige liv. Sveinung Skule har solid og relevant erfaring innenfor ansvarsområdene til direktoratet. Han har gode forutsetninger for å lede det både gjennom etableringsfasen og gi en tydelig retning for direktoratets videre arbeid, sier Asheim.

Powered by Labrador CMS