EU

Han er EUs nye forskningssjef

Marc Lemaître får styringen over milliardene i EUs forskningsprogram.

Marc Lemaïtre overtar som forskningssjef etter Jean-Eric Paquet.


Brussel (Khrono): I flere måneder har EU-kommisjonen vært på jakt etter en ny generaldirektør for forskning og innovasjon, etter at franske Jean-Eric Paquet forlot jobben for å bli EU-ambassadør i Japan.

Nå er jakten over.

Marc Lemaître, fra Luxemburg, overtar den mektige posisjon fra 16. februar, etter at Signe Ratso har fungert som generaldirektør de siste månedene. Dermed får Lemaître blant annet ansvar for Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, med 95,5 milliarder euro i potten, og makt over utforming av det neste rammeprogrammet.

Henter fra egne rekker

Da Pacquet overtok som EUs forskningssjef i 2018, var det etter å ha hatt ulike posisjoner i EU-kommisjonen siden 1993, med et avbrekk som ambassadør i Mauritania. Den gang ble det tolket som et grep for å knytte forskningsdirektoratet tettere opp mot andre politiske områder.

Med utnevnelsen av Lemaître henter EU-kommisjonen nok en forskningssjef fra egne rekker. Lemaître kommer fra posisjonen som generaldirektør for regional og urban politikk.

Ifølge Science Business tolkes utnevnelsen som et nikk til misnøye med kontakten mellom de to generaldirektoratene. Det vises til at mens de viktigste beslutningene rundt regionalpolitikken tas av medlemslandene, sitter EU-kommisjonen med kontroll over forskningsfinansieringen.

Spørsmålet er nå om Lemaître som ny forskningssjef vil få betydning for koordineringen mellom de to.

Et vedvarende gap

Det skal også ha blitt spekulert i om en utnevnelse av Lemaître er en hilsen til de som ønsker å tette et vedvarende gap i hvor forskningsmidlene havner.

I dag havner det meste av forskningsmidlene hos noen få rike EU-land.

En rapport fra Den europeiske revisjonsretten viser at halvparten av midlene i det sjuende rammeprogrammet gikk til forskere i Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia.

I det neste rammeprogrammet, Horisont 2020, var andelen noe mindre, men også her gikk nær halvparten til fire land. Bare rundt en prosent gikk til et stort land som Polen. For hver euro til forskere i Polen under de to rammeprogrammet, har det gått nesten 15 euro til forskere i nabolandet Tyskland.

Dette gapet har også preget hestehandelen om EUs langtidsbudsjett, som preges av ulike interesser mellom medlemslandene.

Powered by Labrador CMS