Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen argumenterer både for mer faglig konsentrasjon og bedre student-/læringsmiljø når hun skal legge ned studiesteder. Foto: Nord universitet

Rapport klar: Nord-rektor foreslår å gå fra ni til fem campuser/studiesteder

Struktur ved Nord. Nord-rektor Hanne Solheim Hansen vil satse mest på Bodø og Levanger, legge ned to studiesteder og gjøre store endringer ved de resterende fem. Hardest går det ut over Nesna, Namsos, Sandnessjøen og Vesterålen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fungerende rektor Hanne Solheim Hansen har konkludert og presenterte i dag, onsdag, en plan for fagforeninger og ansatte om innebærer omfattende endringer i studiestedsstrukturen ved Nord universitet.

I dag har «Norges lengste» universitetet som ble til gjennom en fusjon mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2016, ni studiesteder fordelt på Nordland og Trøndelag; Bodø, Levanger, Mo i Rana, Steinkjer, Stjørdal, Namsos, Vesterålen, Nesna og Sandnessjøen.

Dersom rektors forslag går igjennom vil man stå igjen med to campuser og tre studiesteder i 2022. Og kan hende to utdanningssteder med såkalte distribuerte utdanninger som for eksempel nettstudier i Namsos og Stokmarknes/Vesterålen.

Satser på kun to campuser, legger ned Nesna og Sandnessjøen

En videreføring av dagens struktur vil over tid kunne føre til at det utvikles A- og B-lag, både blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det vil være en uheldig utvikling for alle parter.

Rektor Hanne Solheim Hansen

Rektors forslag innebærer at det skal det satses på faglig konsentrasjon og «robuste miljøer» på to større campuser; en i Bodø i Nordland og en i Levanger i Trøndelag. Disse to stedene blir de eneste som skal kalles campuser, og her skal universitetet sterkeste fagmiljøer utvikles og bygges opp.

Mo i Rana (Nordland), Steinkjer (Trøndelag) og Stjørdal (Trøndelag) beholdes som studiesteder for «spissede fagsatsinger», mens Namsos (Trøndelag) og Vesterålen/Stokmarknes (Nordland) blir strippet ned til utdanningssteder for nettbaserte utdanninger, hvis søkergrunnlaget er tilstede.

Teaterutdanningen i Verdal foreslås flyttet til Levanger hvor alle kunst- og kulturfagene skal samles.

Studiestedet Nesna, tidligere Høgskolen i Nesna, og studiestedet Sandnessjøen foreslås lagt ned. Det har lenge vært en frykt på Nesna og snakk om nedlegging der, mens Sandnessjøen ikke har tatt opp studenter de to siste årene og har som sådan vært under avvikling.

Sykepleie konsentreres på tre steder

Mest overraskende er det kan hende at rektor foreslår å legge ned sykepleieutdanningen, vernepleieutdanningen samt paramedisin i Namsos og flytte disse til Bodø og Levanger. I tillegg foreslår hun å utrede framtiden til farmasiutdanningen i Namsos som også ifølge rapporten har svake resultater og er lite attraktiv for studenter.

Rektor peker på at det er utfordrende at Nord universitet i liten grad bidrar til den kunnskapsutviklingen som skjer innen fagområdene i sykepleie. Fagmiljøene er spredt i dag spredt på sju studiesteder, med ulike kvaliteter og attraksjonsverdi og ofte uten kontakt med andre fakulteter. «Innenfor dagens ressursrammer er det ikke mulig å utvikle kvalitativt gode forskningsfaglige miljøer alle steder», heter det i rapporten, og videre: «Det er behov for å styrke den forskningsfaglige profilen og konsentrere den forskningsfaglige aktiviteten til færre miljøer» .

Og sykepleieutdanningene er foreslått konsentrert på tre steder, i Bodø, Levanger og Mo i Rana.

Med dette oppnår Nord-rektoren ifølge rapporten som ble presentert i dag at dagens ni studiesteder gjøres om til to campuser, tre studiesteder og to utdanningssteder.

Fakta

Dette er styret ved Nord universitet

Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

 • Vigdis Moe Skarstein, styreleder
 • Bjørg Tørresdal, nestleder
 • Aslaug Mikkelsen
 • Reidar Bye
 • Anders Söderholm
 • Søren Fredrik Voie, varamedlem

Medlemmer fra undervisnings- og forskningspersonalet - fast ansatte:

 • Roar Tromsdal (med personlig vararepresentant Kåre Haugan)
 • Asbjørn Røiseland (med personlig vararepresentant Ove Jakobsen)
 • Lisbeth Flatraaker (med personlig vararepresentant Siv Almendingen)

Medlemmer fra undervisnings- og forskningsspersonalet - midlertidig ansatte (funksjonstid 01.08.2018 - 31.07.2019)

 • Espen Leirset (med personlig vararepresentant
 • Wenche H. Johannessen)

Medlemmer fra teknisk/administrativt ansatte:

 • Roald Jakobsen (med personlig vararepresentant Merete Holm)

Medlemmer fra studentene (funksjonstid 01.08.18 - 31.07.19):

 • Emma Svarva Giskås (varamedlem Emelie Johanne Johansen)
 • Jim Simonsen Jenssen (varamedlem Kristian Nordvik Bruset)
 • Mathias Lauritzen (varamedlem Karl Kristian Kroken)

Sparer 50 millioner på strukturtiltak og 50 mill på effektivisering

Endringen i strukturen er anslått å gi en innsparing på 50 millioner kroner i året. Av dette utgjør frigjorte leiekostnader/infrastruktur om lag 27 millioner og personalkostnader 23 millioner, heter det i rektors rapport, og videre:

«Tidshorisonten for omstillingsarbeidet bør gi gode muligheter for at eventuell overtallighet kan løses gjennom naturlig avgang.»

Ytterligere 50 millioner kroner i innsparing skal skje ved administrativ effektivisering og endret studieportefølje, ifølge rapporten. Rektor peker på at det samlede behovet for strategisk satsing og utvikling av universitetet er 100 millioner kroner i året.

Ifølge pressemeldingen mener Solheim Hansen at færre studiesteder og en ytterligere styrking i Bodø og Levanger både vil øke universitetets forskningsbidrag, øke kvaliteten på studiene og sikre at økonomiske ressurser i størrelsesorden 50 millioner kroner årlig kan vris fra infrastruktur til faglig aktivitet.

— Ikke bærekraftig i dag

— Dagens organisering er ikke økonomisk bærekraftig og gir ikke rom for at universitetet når sine mål. Nord universitet skal først og fremst møte sitt regionale ansvar gjennom å sikre et sterkt Nord universitet. Dette forslaget legger til rette for sterke og levedyktige fagmiljøer, for å beholde styrken universitetet har som utdanningsinstitusjon og som motor for vekst og utvikling i regionene vi er representert i, sier Solheim Hansen.

I rapporten som skal diskuteres på styremøte 30. april skriver hun at dagens studiestedsstruktur ikke er egnet til å fremme god måloppnåelse for Nord universitet.

«En videreføring av virksomheten uten endringer vil ikke være bærekraftig for universitetet, ikke utviklende for regionen og medfører også en lite effektiv bruk av våre samlede ressurser», står det og videre:

«En videreføring av dagens struktur vil over tid kunne føre til at det utvikles A- og B-lag, både blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det vil være en uheldig utvikling for alle parter.»

Store faglige utfordringer

Den 20 sider lange rapporten og 23 sider med vedlegg viser fram de dystreste sidene av universitetet, og hovedvekten er lagt på problemområder og utfordringer ved dagens studiesteder.

«... samlet sett kan kartleggingen gi inntrykk av et svakere Nord universitet enn hva som reelt er tilfellet», skriver rektoren i rapporten. Gjennomgående legges det vekt på lav vitenskapelig produksjon, utfordringer med å innfri kravet til forskningsbasert utdanning og svake faglige miljøer. Det er vanskelig å rekruttere både ansatte og studenter, samt at inntakskvaliteten på studentene er lav flere steder. Stort frafall og lav gjennomføring er også en utfordring.

Slik er den nye strukturen som foreslås

Dette er endringene som rektor Hanne Solheim Hansen foreslår, og noen av utfordringene hun ser ved de enkelte studiestedene, slik det går fram av rapporten «Ny studiestedsstruktur for Nord universitet»:

Bodø:

Campus Bodø har fra før den største forskningsaktiviteten, 50 prosent av studentene ved Nord og alle fakulteter er representert. Fagmiljøene for lærer- og barnehagelærerutdanningene her skal styrkes ved at miljøene som er i Nesna overføres til Bodø. Sykepleie i Vesterålen flyttes til Bodø og paramedisin i Namsos flyttes også til Bodø.

Publikasjonspoeng per faglig ansatt (tallene er fra 2017) : 0,7. Heltidsstudenter på campus (2018): 3223, totalt antall studenter: 5432

Utfordringer i Bodø: Fagmiljøer med høy, men varierende forskningsproduksjon. Svak rekruttering av studenter og kandidatproduksjon på grunnskolelærerutdanningene

Levanger

Campus Levanger styrkes ved at fagmiljøene i sykepleie og vernepleie som er i Namsos flyttes til Levanger. Multimediafag, sosiolologi og geografi i Steinkjer flyttes til Levanger, der alle samfunnsvitenskapelige fag samles. Teaterutdanningen i Verdal flyttes til Levanger, slik at alle kunst- og kulturfag er samlet der.

Publikasjonspoeng per faglig ansatt: 0,4. Heltidsstudenter på campus: 1392, totalt antall studenter: 2467

Utfordringer: Fagmiljøer med lav forskningsaktivitet og -produksjon

Mo i Rana

Får tilført sykepleiemiljøet som er i Sandnessjøen i dag. I tillegg har Mo i Rana både bachelor og master i økonomi og ledelse og teknologiledelseutdanning blant annet.

Publikasjonspoeng per faglig ansatt: 0,1. Heltidsstudenter på campus: 367, totalt antall studenter: 642

Utfordringer: Fagmiljøer med lav forskningsproduksjon, få kvalifiserte søkere til fornying av fagmiljøene, lite attraktivt for de beste studentene

Steinkjer

Mister multimediefag, sosiologi og geografi til Levanger. Framtidig lokalisering av fagmiljøet i økonomi skal utredes.

Publikasjonspoeng per faglig ansatt: 0,4. Heltidsstudenter på campus: 749, totalt antall studenter: 910

Utfordringer: Fagmiljøer med lav forskningsproduksjon, få kvalifiserte søkere til fornying av fagmiljøene, liten tilgang på godt kvalifiserte studenter til sosiologi, geografi og økonomiutdanningene

Stjørdal

Tilbyr kun trafikklærerutdanning fast og her foreslås ingen endringer

Publikasjonspoeng per faglig ansatt: 0,1. Heltidsstudenter på campus: 232, totalt antall studenter: 650

Utfordringer: Fagmiljø med lav forskningsproduksjon

Namsos

Mister sykepleie, vernepleie og paramedisin. Framtidig lokalisering av farmasi skal utredes. Vil være et viktig sted for å tilby distribuert (nettbasert) utdanning.

Publikasjonspoeng per faglig ansatt: 0,2. Heltidsstudenter på campus: 466, totalt antall studenter: 618

Utfordringer: Fagmiljøer med lav forskningspoduksjon, få kvalifiserte søkere til utvikling av fagmiljøet, lite attraktivt for de beste studentene og høyt frafall

Vesterålen

Sykepleie flyttes til Bodø. Nevnes som et viktig sted for å tilby nettbasert utdanning.

Publikasjonspoeng per faglig ansatt: 0,2. Heltidsstudenter på campus: 8., totalt antall studenter: 260

Nesna

Avvikles. Her er det i dag lærerutdanning og samlingsbaserte utdanninger.

Publikasjonspoeng per faglig ansatt: 0,3. Heltidsstudenter på campus: 21, totalt antall studenter: 430

Utfordringer: Fagmiljøer med lav forskningsproduksjon, kun samlingsbaserte utdanninger og svært få tilstedeværende studenter, få kvalifiserte søkere til fornying av fagmiljøet, svært lav tilgang på godt kvalifiserte studenter, svært høye kostnader til lokaler og infrastruktur, spesielt i forhold til resultater som oppnås

Sandnessjøen

Avvikles. Her har det vært sykepleieutdanning.

Publikasjonspoeng per faglig ansatt: 0,1. Heltidsstudenter på campus: 0, totalt antall studenter: 19

Utfordringer: Fagmiljøer med lav forskningsproduksjon, ingen aktive utdanningstilbud fra høst 2019

Sliter med studentdemokratiet

I rapporten peker rektor også på at studentene etter fusjonen har hatt utfordringer med å etablere et fungerende studentdemokrati, og ulike løsninger er prøvd ut. Store geografiske avstander mellom studiestedene vanskeliggjør arbeidet, heter det, og ulike kulturer har også bidratt til at det tar tid å få studentdemokratiet på plass.

«Der andelen deltidsstudenter og samlingsbaserte studier er stor, vil det være vanskeligere å skape et godt studentsosialt læringsmiljø, og for studentsamskipnaden å levere et fullskala velferdstilbud», skriver rektor.

Mye uro ved Nord

Både under og etter fusjonsforhandlingene ved det som i 2016 ble Nord universitet har det vært uro og uenighet. Fusjonen går for å være en av de svakeste, initiert av statsråd Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Bjørn Haugstad som en del av den store strukturreformen fra 2014-2017.

Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen varslet allerede før fusjonen var et faktum tilsyn ved universitetet, og det pågår for tiden en revisjon av et av doktorgradsprogrammene som dersom det ikke blir godkjent kan gjøre at universitetet mister statusen som universitet.

Dramaet rundt universitetet toppet seg rundt årsskiftet i år, da statsråd Iselin Nybø ubedt møtte opp på styremøte ved universitetet for å understreke alvoret i situasjonen. Kort tid etter gikk daværende rektor Bjørn Olsen av på dagen. Og Kunnskapsdepartementet har bedt det sittende styret fortsette to år på «overtid».

Universitetsstyret skal vedta den endelige studiestedsstrukturen. I styret sitter representanter og tidligere styreledere for de fusjonerte institusjonene. Styreleder Vigdis Moe Skarstein var også styreleder ved daværende Universitetet i Nordland, nestleder i dagens styre, Bjørg Tørresdal var styreleder ved daværende Høgskolen i Nord-Trøndelag, hun er også gift med rådmannen i Namsos. Aslaug Mikkelsen, som er tidligere rektor ved Universitetet i Stavanger var styreleder ved tidligere Høgskolen på Nesna.

Espen Leirset i styret har tidligere stilt spørsmål ved om det i det hele tatt er universitetsstyret som bør vedta nedlegging av studiesteder som Stortinget har opprettet i sin tid.

Spørsmål om habilitet

Ifølge protokollen fra forrige møte 6.mars i år, reiste styremedlem Asbjørn Røiseland spørsmålet om hvorvidt noen styremedlemmer kunne være inhabile i behandling av saken. «Etter en diskusjon i styret var det enighet om at ingen er inhabile for å delta i beslutningen om ny studiestedsstruktur.», heter det i protokollen.

Forslaget fra rektor Solheim Hansen om studiestedsstruktur skal behandles første gang i Nord universitets styre 30. april. Foreslått høringsperiode er 3. mai til 15. juni. Så vil universitetsstyret få saken til endelig behandling og vedtak i sitt møte 26. juni.Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS