Situasjonen rundt Nord universitet har skapt mye debatt. Dekan Hanne Thommesen trekker fram at ny struktur for universitetet er avgjørende for at de skal utført sitt samfunnsoppdrag til beste for regionen. Foto: Kjetil Blom Haugstulen

Ny studiestedsstruktur, nye muligheter

Struktur. Nylig ble forslaget om ny studiestedsstruktur for Nord universitet sendt ut på høring. Forslaget har blitt møtt med debatt i aviser og blant politikere, og flere ganger vært diskutert i Stortingets spørretime. Debatten synliggjør at Nord universitet er en institusjon det er verdt å kjempe for. Det er jeg enig i.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dersom innstilling til rektor på Nord universitet blir vedtatt av styret, kan Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) på en langt mer effektiv måte bidra til å forsyne regionen med kandidater til mediebransjen, til kommunale helse- og omsorgstjenester, til NAV og til offentlig forvaltning. Videre vil vår satsning på kunnskapsledelse og Human Research Management bidra til utvikling av regionens næringsliv. Det fortjener Trøndelag og Nordland, som i dag er fylker med lav kompetanse.

Å samle de vitenskapelig ansatte i færre miljøer gir Nord universitet nye muligheter.

Hanne Thommesen

Rapporten om studiestedsstruktur viser at en endring er nødvendig for at Nord universitet skal kunne ta et regionalt ansvar for utdanning av kandidater og for forskning i regionen. Å samle de vitenskapelig ansatte i færre miljøer gir Nord universitet nye muligheter. Samtidig får regionen et sterkt universitet, som kan ta sitt regionale ansvar uten at det går på bekostning av kvalitet i utdanningene og vår forskningsaktivitet.

Regionen fortjener et sterkt universitet som kan være motor i kunnskapsutviklingen i regionen, og som kan gjøre seg gjeldende nasjonalt og internasjonalt. Dette er noe jeg virkelig vil jobbe for, og Fakultet for samfunnsvitenskap skal bidra til å gjøre dette mulig.

Rapporten om studiestedsstruktur er utviklet gjennom en prosess i fem steg, som har gått over ett år. Gjennom en prosess internt kom Fakultet for samfunnsvitenskap med sine innspill til prosjektet. De to viktigste innspillene fra fakultetet er en del av den endelige rapporten: Differensiering mellom ulike studiesteder med ulike tilbud, og forslag om å lokalisere fakultetets ansatte på campusene Levanger og Bodø. Det er bra.

Å samle de ansatte ved Fakultet for samfunnsvitenskap i Trøndelag i Levanger, gir oss muligheten til å bygge sterke fagmiljøer som kan forsyne fylket med kompetente arbeidstakere. Vi kan tilby nye attraktive studier på campus, og vi kan utvikle attraktive utdanninger for distribusjon til studie- og undervisningssteder, slik FSV har lang erfaring med i Nordland.

Med stor suksess har ansatte ved samfunnsvitenskap i Bodø gitt desentraliserte utdanninger i Vesterålen og Helgeland gjennom 20 år. Dette kan også vi også gjøre i Trøndelag om rektors innstilling blir vedtatt. Jeg håper vi får anledning til det.

Gjennom samlokalisering kan fakultetene løfte hverandre. I Levanger kan Fakultet for samfunnsvitenskap for eksempel samarbeide med Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag om å gi sterke medieutdanninger. Dette gjør at vi igjen kan ha opptak til bachelor i film og TV, der vi på grunn av manglende fagkompetanse ikke har kunnet ha opptak av nye studenter de to siste årene.

Ved å samle kunst- og kulturfagene, medie- og samfunnsfagene i Levanger kan fakultetene hjelpe hverandre med kompetanse- og kompetanseutvikling til beste for regionen. Slik at Nord universitet, over tid, kan bli ledende på utdanning og forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor kunst og kultur og medier. Det ønsker vi.

Fakultetet for samfunnsvitenskap kan også, sammen med Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, ta en enda sterkere posisjon innen utdanningene for barnevern, sosionom og vernepleie, enn vi har i dag. Ved å samle ansatte innenfor samfunnsfag og helsefag på Levanger, kan Nord universitet bygge videre på de sterke fagmiljøene vi har innen velferdsforskning.

Både Trøndelag og Nordland trenger kompetanse innen kommunal omstilling, velferdsteknologi, demokrati og likestilling, og vi trenger sterke fagmiljøer innenfor helse- og sosiale tjenester. Vi vet at kommuner i Trøndelag har bedt NTNU om hjelp til å utvikle denne kompetansen og utdanne slike kandidater. Med satsning på Levanger kan Nord universitet bidra i dette viktige arbeidet. Det vil vi.

Nord universitet og Fakultet for samfunnsvitenskap vil drive forskning som kan utvikle regionale løsninger på globale problemer. Gjennom tverrfaglig samfunnsforskning, og gjennom satsning på ph.d. i sosiologi også i Trøndelag, vil vi utvikle analyser og konkrete løsninger som kan bidra til sikkerhet og bærekraftig omstilling i nordområdene, herunder Trøndelag og Nordland. Fakultetets ansatte vil også bidra til å komme frem til konkrete løsninger som kan styrke velferdssamfunnets bærekraft.

Dette får vi til med ny studiestruktur.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS