Studentbolig

Håper hybler på sykehjem kan bidra til rekruttering av sykepleiere

Kunnskapsdepartementet vil ha studenthybler på sykehjem. Kun én kommune har søkt tilskudd.

Hovlitunet omsorgssenter i Søndre Land kommune. Her vil de ha studenthybler sammen med omsorgssenteret.
Hovlitunet omsorgssenter i Søndre Land kommune. Her vil de ha studenthybler sammen med omsorgssenteret.
Publisert

I fjor vår sendte Kunnskapsdepartementet ut en melding der de inviterte kommunene til å søke tilskudd via Husbanken til et prøveprosjekt der studentboliger skulle samlokaliseres med omsorgsboliger.

Men prøveprosjektet som henter inspirasjon fra Nederland, vekket lite interesse, og det kom ingen søknader til fristen som originalt var satt til 1. september 2021.

Men etter en fristutsettelse - til 1. desember - har Husbanken fått inn én søknad.

— Vi har nylig bygd et nytt omsorgssenter. Det har frigitt noen lokaler, så da tenkte vi at disse kunne benyttes til studenthybler, sier kommunikasjonssjef i Søndre Land kommune, Kjeld Dag Svendsen.

— To fluer i en smekk

Det er satt av en pott på 7,45 millioner kroner som skulle gi tilskudd til 20 hybelenheter totalt. Tanken er at studentene skal fungere som miljøarbeidere ved omsorgsboligene.

— Vi kan slå to fluer i en smekk, både skaffe boliger for studenter og gjøre at de eldre kan få sosial aktivitet i tillegg til det tilbudet de får fra sykehjemmet, sa Henrik Asheim (H) til Khrono da han fortsatt var forsknings- og høyere utdanningsminister.

Vil rekruttere sykepleiere

Det er Søndre Land kommune i det som tidligere var Oppland fylke, nå Innlandet, som har søkt om tilskudd, opplyser KD.

I sakspapirene fra kommunens formannskapsmøte 24. november 2021 kommer det fram at de ser for seg 10 hybler på Hovlitunet omsorgssenter i kommunesenteret Hov.

— Vi sliter med å rekruttere sykepleiere, så dette er egentlig et forsøk på dette, sier ordfører i Søndre Land, Anne Hagenborg (Ap).

Halvtime til Gjøvik

— Det er studenter ved NTNU Gjøvik disse boligene er tenkt for?

— I hovedsak er det det. Ønsket er at hvis vi kan skaffe boliger til studenter som ligger vegg i vegg med vårt nye sykehjem, så kan de jobbe litt der også, sier ordfører Hagenborg.

Søndre Land trenger sykepleiere, sier ordfører Anne Hagenborg.
Søndre Land trenger sykepleiere, sier ordfører Anne Hagenborg.

Ordføreren sier at boligene også kan være relevante for praksisstudenter.

Fra Hov tar det omtrent en halvtime med bil til NTNU sitt campus i Gjøvik, som er nærmeste høyere utdanningsinstitusjon. Fagskolen Innlandet har også et studiested som ligger ved NTNU i Gjøvik. Det tar litt over en time til Hamar og Lillehammer, der Høgskolen i Innlandet har campuser.

Søknaden er nå under behandling i Kunnskapsdepartementet, og departementet regner med å ta en avgjørelse innen noen uker, opplyser KD i en e-post.

Bergen søkte ikke

Bystyret i Bergen vedtok 30. januar 2020 en handlingsplan for studentboliger i Bergen fram mot 2030. Den ble utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Bergen kommune og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), med innspill fra Velferdstinget Vest og Husbanken.

I planen er det et underkapittel som tar for seg samlokalisering av studenter og eldre, der de blant annet viser til Nederland. Velferdstinget Vest vedtok i 2017 også resolusjonen «Ja til studenthybler i eldreomsorgen!»

Byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune, Ruth Grung (Ap), sier at de også undersøkte mulighetene for å søke tilskudd, men at retningslinjene var for snevre til at de kunne gå inn for det.

— Vi har tenkt på det nye sykehjemmet vi skal bygge på Slettemarken, så der undersøkte vi mulighetene. Men da ønsket vi også fleksibilitet til å bygge flere plasser om vi trengte det, sier Grung.

Ruth Grung (Ap), byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen.
Ruth Grung (Ap), byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen.

Om Bergen skulle søkt tilskudd ønsket de muligheten til å omgjøre studenthyblene til sykehjemsplasser, men det viste seg å være mer gunstig å kun bygge flere sykehjemsplasser. De får 18 millioner for 10 ekstra sykehjemsplasser.

Grung sier de også har oppfordret ideelle organisasjoner til å søke.

Trenger også å rekruttere

— Syns du det er en god idé å samlokalisere eldre og studenter?

— Vi mener forslaget er veldig godt, sier Grung.

Hun kan se for seg at Bergen tester ut dette i framtiden, men at det da vil være i samarbeid med Sammen.

— Vi har sett mye ensomhet nå under korona, det er en kjempeutfordring for studenter. Det er en økende grad av psykiske problemer. Det er også ensomhet knyttet til bofelleskap og sykehjem, sier Grung

— Da er det bra at det legges til rette for samhandling mellom mennesker. Studentene trenger også å ha noe meningsfullt og mer sosial kontakt på fritiden.

Grung er enig med Søndre Land-ordføreren i at et slikt prosjekt kunne vært bra for rekrutteringen av sykepleiere. Hun sier det kan være en god måte å gi studentene en «innføring» i det kommunale helsesystemet

—Vi trenger å rekruttere flere gode hoder inn mot det offentlige tjenestetilbudet, sier Grung.

Powered by Labrador CMS