kompetanse

Ny kommisjon for å bøte på mangel på helsepersonell

Tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim skal lede kommisjonen som skal forslå tiltak for å få utdannet nok helsepersonell og sørge for at de ikke slutter i helsetjenestene.

Tidligere rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, skal lede regjeringens nye helsepersonellkommisjon.
Publisert Oppdatert

Flere fra akademia sitter i regjeringens nye helsepersonellkommisjon. I tillegg til NTNU-rektor Gunnar Bovim, som skal lede arbeidet, er prorektor ved Høgskulen på Vestlandet Anne-Grethe Naustdal, professor Morten Dæhlen ved Universitetet i Oslo og professor emeritus ved UiT, Olav Helge Førde blant medlemmene.

I tillegg til utdanningssektoren, deltar representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene i kommisjonen, som i alt består av 16 personer.

Skal foreslå tiltak

Kommisjonens hovedoppgave er å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personale i helse- og omsorgstjenestene i hele landet.

Anne-Grete Naustdal sier at regjeringens forespørsel om å sitte i kommisjonen var noe hun ikke kunne si nei til.

— Pandemien har virkelig vist hvor viktig det er å ha tilstrekkelig med kompetent helsepersonell. Mangelen vi ser i dag påvirker hele samfunnet, sier hun til hvl.no.

12. januar samles kommisjonen i Oslo til sitt første møte, men arbeidet skal først være ferdig 1. februar 2023.

Prorektor for utdanning i Høgskulen på Vestlandet, Anne-Grethe Naustdal.

«Ikke nok med studieplasser»

Ikke minst mangler det sykepleiere rundt i landet. Så sent som lørdag 18. desember foreslo regjeringen å bevilge midler til 300 nye studieplasser i sykepleie, mens utdanningsinstitusjonene ble bedt om å omdisponere 200 plasser til, slik at det i alt skal bli 500 nye studieplasser i sykepleie. Videreutdanning for jordmødre, helsesykepleiere, og ABIOK-sykepleiere (anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft) skulle prioriteres.

Etter dette har flere av rektorene ved landets sykepleieutdanninger pekt på at den store utfordringen ikke er studieplasser, men mangelen på praksisplasser.

Borten Moe: Må samarbeide på tvers

Regjeringen påpeker at mangelen på kvalifisert personell særlig rammer distriktene. Dessuten øker andelen eldre i landet, mens inntektene fra olje- og gassindustrien går ned.

— For å møte disse utfordringene er det avgjørende at vi legger gode, langsiktige planer og at vi samarbeider på tvers av sektorer. Derfor har helsepersonellkommisjonen representanter fra både partene i arbeidslivet, helse- og omsorgstjenesten, utdanningssektoren, brukerorganisasjoner, forskning og samfunnsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Samsvar mellom utdanning og behov

Prorektor Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet sier at de blant annet skal se på muligheten for å styrke samhandlingen i utdanningssektoren mellom videregående skole, fagskole, universiteter og høgskoler, samt kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten, nettopp for å rekruttere og beholde personell.

— Det skal blant annet pekes på løsninger som kan bidra til bedre samsvar mellom behov for kompetanse og kapasitet og innhold i utdanningene. Vi skal også identifisere behov og virkemidler for kompetanseutvikling, sier hun.

— Det samme gjelder for hvordan de som allerede arbeider i helsetjenesten blir tatt vare på og får rom for kompetanseutvikling, sier hun.

Dette er medlemmene:

 1. Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
 2. Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
 3. Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
 4. Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
 5. Iren Mari Luther, leder, Oslo
 6. Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
 7. Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
 8. Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
 9. Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
 10. Marit Karlsen, lege, Kautokeino
 11. Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
 12. Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
 13. Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
 14. Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
 15. Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
 16. Morten Dæhlen, professor, Tønsberg
Powered by Labrador CMS