universitetet i stavanger

Har finansieringen av ny medisinutdanning i boks

Universitetet i Stavanger har fått inn de 84 millioner som trengs for oppstart av egen medisinutdanning ved universitetet. Nå mangler klarsignal fra departementet.

Fylkesordfører Marianne Chesak sammen med rektor ved Universitetet i Stavanger Klaus Mohn, etter at siste del av finansieringen av en eventuell medisinutdanning i Stavanger er på plass.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Stavanger (UiS) mottok i dag tilsagn på 24 millioner kroner fra Ulla-Førrefondet til medisinutdanning ved UiS. Dermed er hele finansieringsbehovet på 84 millioner kroner for oppstart av studiet på plass.

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, forteller i en pressemelding fra universitetet at han er veldig glad for at hele fiannsieringen nå er i boks, og han takker UllaFørre-fondet for tildelingen.

Fakta

UllaFørre-fondet

  • Fondet skal bidra inn mot grønn omstilling i Rogaland med vekt på utdanning, forskning, næringsliv, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak.
  • Fondet disponeres i fellesskap av de tre eierne Lyse, Sunnhordland Kraftlag og Rogaland fylkeskommune.
  • Styret består av Torkel Myklebust (styreleder), Asle Rafdal, Elin Schanche, alle fra Rogaland fylkeskommune, Ove Jølbo, Lyse og Kjetil Harestad, Sunnhordland Kraftlag

Det var under en sammenkomst i Rogaland fylkeskommune at fylkesordfører Marianne Chesak kom med nyheten om at Ulla-Førrefondet under sitt styremøte i dag hadde bevilget 24 millioner kroner til medisinutdanningen ved UiS.

Sterkt signal til regjering og storting

Fylkesordfører Marianne Chesak understreker i samme pressemelding at dette er et sterkt signal til regjeringen og Stortinget.

— Vi viser at hele fylket står sammen om å få medisinutdanningen på plass. Vi trenger omstilling i vår del av landet og viser med all tydelighet at vi er klare til å bidra med penger, kunnskap og vilje. Vi ønsker denne viktige kompetansen til vår region, og tar offensive beslutninger for å sikre nyetableringer som gir arbeidsplasser og velferd i framtiden, sa Chesak under tildelingen tirsdag formiddag.

UiS har tidligere mottatt tilsagn på 40 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og 10 millioner kroner fra henholdsvis Folke Hermansen AS og Universitetsfondet AS til medisinutdanning ved UiS.

Totalfinansieringen på 84 millionene i oppstartsfasen, altså de seks første årene, skal dekke nødvendig oppbemanning og investeringer inntil studiet er selvbærende.

Til kamp mot gradsforskriften

Sammen med fire andre rektorer har UiS-rektor Mohn i et innlegg i Khrono tatt til orde for at dagens ordning, der de eldste universitetene har monopol på noen utdanninger, er til ulempe både for studentene, for Utdannings-Norge og for mulighetene til utvikling og innovasjon.

Det er rektorene fra Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, OsloMet og nord universitet som har skrevet udner innlegget sammen med Mohn.

Her handler det omgradsforskriften, som regulerer hvem som skal få tilby profesjonsutdanninger som medisin, tannlege, juss og psykologi — ofte kostbare utdanninger, som fører til beskyttede titler.

UiA har planer for både juss og psykologi

Flere universiteter og høgskoler har klare planer om hva de ønsker å tilby, dersom det skjer endringer i lovverket.

Ved Universitetet i Agder (UiA) ønsker de å tilby både psykologi profesjon og rettsvitenskap.

Handelshøyskolen BI har lyst til å tilby rettsvitenskap. Selv om dette er en privat høgskole, er også BI av avhengige av at gradsforskriften endres, om de skal kunne gjøre dette.

Også ved Nord universitet har de snust på mulighetene for å tilby rettsvitenskap, nærmere bestemt ved campus Levanger.

Mye debatt om medisin i vest

UiS har utviklet en treårig studiemodell som baserer seg på at norske medisinstudenter tar de tre siste årene av studiet ved UiS, med et opptak på 70 studenter per år. Studieplanen er akkreditert med gode tilbakemeldinger fra fagfeller i inn- og utland.

— Studieplanen er treffsikker med tanke på helse-Norges behov og vil bidra til en rask opptrapping av norsk utdanningskapasitet som alle er enige om, sier UiS-rektor Klaus Mohn. Grimstad-utvalget har anbefalt at det opprettes 440 nye studieplasser i medisin.

Debatten rundt medisinutdanningen i Stavanger har bølget høyt, der Universitetet i Bergen står steil opp mot ønskene til Universitetet i Stavanger.

UiS har en egen studiemodell

Mohn trekker fram at sier videre at UiS har sin egen studiemodell, men UiS er også villig til å vurdere et balansert samarbeid med UiB om en fellesgrad og studieplasser til begge institusjoner om myndighetene ønsker det.

— I vår region er det uutnyttede ressurser innenfor medisin både ved UiS og i spesialist- og primærhelsetjenesten. Vi er derfor klare til å ønske medisinstudenter velkommen til UiS om myndighetene gir oss lov, understreker Klaus Mohn.

Stavanger universitetssjukehus (SUS), som er blant Norges største akuttsykehus, blir i 2023 samlokalisert med UiS på Universitetsområdet i Stavanger:

— Samlokaliseringen er ment å styrke utdanning, forskning, innovasjon og næringsutvikling innenfor helseområdet og er en viktig bærebjelke i videreutviklingen av regionens helseklynge, samt i regionens omstillingsarbeid, sier UiS-rektoren,i følge pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS