forskning

Har funnet 1,6 milliarder. — Unngår katastrofe for norsk forskning

Unge forskertalenter kan få Fripro-tildeling også i 2023. — Gjelda til Forskningsrådet kan slettes, sier Ola Borten Moe.

Forskningsrådet skal slippe å dra med seg masse gjeld framover og i stedet bruke pengene på ny forskning. Her er adm.dir Mari Sundli Tveit sammen med forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Publisert Oppdatert

I nysalderingen av inneværende års statsbudsjett har regjeringen funnet 1,64 milliarder kroner som foreslås brukt som en engangsbevilgning til Forskningsrådet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier dette innebærer at Forskningsrådets gjeld kan slettes, økonomien kommer i balanse og det blir utlysning og tildeling av fri prosjektstøtte til unge forskertalenter (Fripro) i 2023.

— Det betyr at vi nå kan se framover og at Forskningsrådet kan få gjort det de skal for norsk forskning med et jevnt høyt utlysningsnivå. Med disse pengene unngår vi en katastrofe for norsk forskning, sier han.

Må likevel kutte

Forskningsrådet må likevel gjennomføre alle tiltakene som er planlagt for å få økonomien på rett kjøl, med unntak av at det blir mulig med tildeling av Fripro til unge forskertalenter i 2023.

— At 1,64 milliarder kroner, i kombinasjon med sparetiltakene Forskningsrådet selv har satt i verk på i underkant av 2 milliarder, må til for å få økonomien i balanse, understreker alvoret i situasjonen og hvor store og presserende problemene er. Det har vært svak virksomhetsstyring, systematiske engangskutt fra forrige regjering,penger som er blitt brukt flere ganger og flytting av penger på kryss og tvers av budsjettposter, sier Borten Moe.

Han legger til at Forskningsrådet nå i stedet for å dra med seg gjeld som måtte betales på i årene framover, heller kan bruke pengene på nye forskningsprosjekter.

— Hoderistingen vi opplevde og bagatelliseringen av problemene som ble avdekket i mars, er gjort til skamme når vi ser hvor mye som skal til for å få økonomien i balanse, sier han.

— Betyr dette at dere har lyttet til presset fra sektoren om å få på plass tildeling til unge forskere i 2023?

— Vi har sett at en tildeling til unge forskertalenter innenfor Fripro er det enkelttiltaket som har vært det mest etterspurte av en samlet sektor, ja. Nå får vi heldigvis dette på plass igjen, sier Borten Moe.

Universitets- og høgskolerådet, Forskerforbundet, Akademikerne og Akademiet for yngre forskere om nylig med en felles appell om en begrenset Fripro-tildeling i 2023.

Hvor vanlig er det at regjeringen finner såpass store beløp i nysalderingen?

— Det er uvanlig. Det har vel aldri skjedd før, og forhåpentlig skjer det aldri igjen, sier Borten Moe.

Lettet styreleder

Styreleder i Forskningsrådet Kristin Halvorsen, er lettet, går det fram av en pressemelding fra regjeringen.

– Jeg er veldig glad for disse pengene og tilliten som regjeringen med dette viser Forskningsrådet. Det har tidligere vært for dårlig kontroll og styring med det samlede tildelingsnivået. Dette er nå historie. Dette er en svært god dag for norske forskningsmiljøer, sier hun.

Støre: Viktig for unge forskere

I pressemeldingen trekker statsminister Jonas Gahr Støre fram den frie prosjektstøtten for unge forskere som spesielt viktig.

– Jeg er svært glad for at vi nå sikrer kontinuitet og muligheter for våre mest talentfulle og unge forskere, gjennom å tildele midler allerede i 2023. Det gjør vi for å ikke gå glipp av våre dyktigste forskere i starten av karrieren, sier han.

Nå skal forslaget om en engangsbevilgning til Forskningsrådet legges fram før Stortinget, der saken vil bli behandlet før jul.

Powered by Labrador CMS