Eikrem-saken

Har kopiert Eikrems e-post og laget liste over søkeord

Advokat Vidar Strømme mener at hensyn til rettssikkerheten tilsier at NTNU bør vente med gjennomgang av Øyvind Eikrems e-poster og data til alle klager i saken er ferdigbehandlet.

Øyvind Eikrem, førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU er fortsatt sykemeldt og vil ikke være tilstede mandag når arbeidsgiver NTNUs advokater og konsulenter går gjennom pc-er og e-postene hans for å lete etter hatefulle ytringer.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Førstkommende mandag skal NTNUs konsulenter søke på 11 spesifikke ord i Øyvind Eikrems e-post og data for å se om han har spredd hatefulle ytringer.

Advokat Vidar Strømme, som blant annet har ført flere saker om privatlivets fred, ærekrenkelser og er engasjert i ytringsfrihetsspørsmål, peker på rettssikkerhetsspørsmål rundt måten NTNU går inn i førsteamanuensis Øyvind Eikrems e-post og data på.

NTNU nekter Eikrem innsyn i sin egen sak, inngrep og gjennomgang av e-poster er klaget inn både til Sivilombudsmannen og Datatilsynet og er under behandling. Eikrem har også klaget på avslag om innsyn i sin egen sak, men klagen behandles ikke før i august.

Advokat Torfinn Svanem har også protestert mot inngrepene, men NTNU nekter å utsette datagjennomgangen ytterligere.

Hensyn til rettssikkerheten

Av hensyn til rettssikkerheten bør klagene til Eikrem avgjøres før arbeidsgiver foretar innsyn i hans e-poster og data, mener advokat Vidar Strømme.

— Hvis det er slik at man har sikret selve datamaterialet, må det være all grunn til å vente med selve gjennomgangen til klagene er avgjort. Det ville man ha gjort i rettsprosesser, sier Strømme og han legger til:

— Hvis man foretar gjennomgangen og Eikrem får medhold etterpå, har man jo skadet begge parter unødvendig. Hvis klagene ikke er helt grunnløse, tilsier hensyn til rettsikkerheten at de avgjøres først, sier advokat Vidar Strømme til Khrono.

Øyvind Eikrem er fortsatt sykemeldt og opplyser til Khrono at han ikke kommer til å være tilstede under gjennomgangen av e-postene hans, som etter planen skal ta sju timer på mandag. Eikrem har heller ikke økonomi til å betale en advokat for å være tilstede på hans vegne en hel dag.

Konsulenter søker på 11 ord

Konsulentselskapet KPMG sitter på en kopi av e-postkontoen til førsteamanuensis Øyvind Eikrem. På vegne av NTNU skal selskapet sammen med advokater fra Simonsen Vogt Wiig gjennomføre et søk i e-postene og Eikrems hjemmeområde på NTNUs servere.

Ved å mate et dataprogram med Eikrems data, kan KPMG gjøre målrettede søk, fremgår det av en e-post NTNUs advokater sendte til Eikrems advokat, Torfinn Svanem, 22. juni.

Eikrem og hans advokat har mottatt en liste på 11 søkeord, som det skal søkes etter.

Fakta

Eikremsaka og varsel om innsyn i pc

  • Den 20. februar publiserte Filter Nyheter en sak der flere anonyme kilder hevdet at førsteamanuensis Øyvind Eikrem sto bak en rekke anonyme Facebook-profiler som skal ha «hissa opp til rasistiske nettdebatterr».
  • Eikrem har hele veien nekta for at han står bak. Og NTNU har ådvart mot førhandsdømming i saka.
  • I mars hyret begge partar inn advokatar. NTNU-leiinga meinte det var svært viktig å enten få avkrefta eller stadfesta opplysningane i Filter Nyheter si sak.
  • NTNU sendte fredag før pinse varsel til Eikrem om at de som arbeidsgjevar kom til å gjennomføre innsyn i e-posten hans og annet elektronisk lagret materiale.
  • NTNU sine advokaterr i Simonsen Vogt Wiig planlegger i samråd med konsulentselskapet KPMG å gjennomføre innsynet den 6. juli.

Blant søkeordene er allerede kjente Facebook-brukernavn som Filter Nyheter skrev om i februar i år, brukernavn som Eikrem er beskyldt for å ha operert under og spredd fremmedfientlig innhold gjennom.

Listen over søkeord er et utgangspunkt og kan «utvides under gjennomføring av innsynet dersom ny informasjon gir grunnlag for det», heter det i brevet.

Eikrem blir i e-posten bedt om å på forhånd informere om hva han mener er privat informasjon, slik at konsulentene i KPMG kan skille den private informasjonen fra annen informasjon. Det utelukkes likevel ikke at det vil bli gjennomført dypere søk i den private informasjonen, dersom et av de 11 søkeordene viser treff her.

Advokatfirmaet ble leid inn av NTNU allerede i mars for å gjennomføre en såkalt faktaundersøkelse rundt påstandene i Filter Nyheter om at Eikrem sto bak flere anonyme facebookprofiler som hisset opp til rasistiske debatter.

Får ikke innsyn i bakgrunn for søket — søket gjennomføres likevel

I en e-post Øyvind Eikrem sendte til NTNU tirsdag, klager Eikrem over at han ikke får innsyn i alle dokumenter som omhandler han og saken Filter Nyheter publiserte om han i februar.

NTNU skal ha begrunnet avslaget om innsyn med at Eikrems henvendelse «er for generell».

I klagen skriver han at de 11 søkeordene som er plukket ut viser at NTNU har fått inn ytterligere informasjon som ikke Eikrem er meddelt fra før.

Eikrem ber derfor om innsyn i informasjon som er brukt til å utforme søkeordene, og han mener søket i hans e-post og data ikke bør gjøres uten at han får innsyn først.

Eikrems klage på avslag om innsyn blir ikke behandle før over sommeren, og NTNU har ingen planer om å utsette sine målrettede søk.

I et svar skriver NTNUs organisasjonsdirektør Ida Munkeby at saksbehandlerne som kjenner saken er på ferie. Derfor vil Eikrems innsyn prioriteres i første halvdel av august.

Samtidig påpeker Munkeby at det er NTNUs advokater i Simonsen Vogt Wiig, som denne våren har gransket saken, som kan svare Eikrem på spørsmål om søkeord og hvilke opplysninger de har hentet inn i forkant. NTNU skal ikke være kjent med dette.

Khrono har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med advokat Mariann Kartum i Simonsen Vogt Wiig, men har ikke lykkes.

Har klaget til Datatilsynet og Sivilombudsmannen

Før helga sa Eikrems advokat Torfinn Svanem til Khrono at han var opprørt over at NTNU ville gjennomføre søket i ferien, tross protester og at Eikrem var sykemeldt. NTNUs advokat Marianne Kartum informerte forrige uke Eikrem om at det ikke ville bli gitt flere utsettelser.

Khrono er kjent med at Eikrem den siste uka også har klaget saken inn for Datatilsynet og Sivilombudsmannen.

Disse klagene er ennå ikke ferdigbehandlet.

Khrono har spurt NTNU om en avklaring på om de likevel vil gjennomføre e-post-søket.

Hvis klagene ikke er helt grunnløse, tilsier hensyn til rettsikkerheten at de avgjøres først.

Vidar Strømme

I en SMS svarer NTNUs kommunikasjonsavdeling følgende:

«Kommunikasjons-ansvarlig for saken, dekan Marit Reitan ønsker ikke å kommentere på ditt spørsmål.»

Vidar Strømme er advokat i Schjødt. Han har ført en rekke saker om ærekrenkelser, privatlivets fred og opphavsrettigheter, har ført mer enn 20 saker for høyesterett og har erfaring fra regjeringsadvokaten og også som statsadvokat.

Strømme understreker overfor Khrono at han vanskelig kan mene noe om arbeidsgivers rett til å søke i Eikrems e-poster eller Eikrems rett til å kreve innsyn i opplysninger.

Men Strømme sier at det ville vært vanlig i en rettsprosess å vente til klage, som Eikrem har sendt inn, var avgjort.

Powered by Labrador CMS