Tall fra Statistisk sentralbyrå

Har samme utdanning, men tjener mindre

I november 2019 tjente innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen med samme utdanningsnivå, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

De høyeste lønningene hadde ansatte med fullført akademisk utdanning på høyskole eller universitet, fremkommer det i en SSB-artikkel.
Publisert

I en rapport om flyktninger fra 2020 kom det frem at innvandrere samlet sett tjener mindre enn den øvrige befolkningen med tilsvarende utdanningsnivå.

Størst forskjell var det blant personer med fullført videregående der innvandrere tjente 18 prosent mindre, forteller en SSB-artikkel.

Les hele artikkelen her.

En sammensatt gruppe

Både alder og yrke innvandrere jobber i er viktig for å forklare forskjellene.

Blant innvandrere med lik utdanning er det noen som tjener mer enn andre. Innvandrere er en sammensatt gruppe med ulike forutsetninger for arbeid, der noen har kommet til Norge for å jobbe mens andre har kommet som flyktninger.

Mange innvandrer i voksen alder og tar utdanning eller videreutdanning i Norge. Derfor vil vi også se på forskjeller i lønn mellom de som har fullført utdanningen i Norge og de som har fullført i utlandet, står det i SSB-artikkelen.

I november 2019 var det de uten utdanning utover grunnskolen som tjente minst. Innvandrerne med kun grunnskole hadde en gjennomsnittlig månedslønn på like over 35.000 kr. Det var omtrent 13 prosent mindre enn majoritetsbefolkningen som tjente omtrent 40.400 kroner. Dette er uten å ta hensyn til for eksempel alder og yrke, som også har betydning for lønnen.

Lave lønninger

Lønnsnivået henger sammen med at de med lite utdanning i stor grad befinner seg i deler av arbeidsmarkedet som er preget av lave lønninger. Mange arbeider innenfor varehandel, samt innen tjenestesektoren som for eksempel renhold, overnatting og servering, har Statistisk sentralbyrå funnet ut.

Både blant innvandrere og i den øvrige befolkningen tjente de med fullført videregående utdanning over 10 prosent mer enn de med kun grunnskole.

Uten å ta hensyn til andre faktorer tjente innvandrere og majoritetsbefolkningen med videregående henholdsvis 39.150 kr og 46.230 kroner, slik at det skilte 18 prosent.

De høyeste lønningene hadde ansatte med fullført akademisk utdanning på høyskole eller universitet. For innvandrere samlet sett med høyere utdanning var gjennomsnittslønnen 50.450 kr. Det var 12 prosent eller i underkant av 7000 kr mindre enn majoritetsbefolkningen.

Innvandrerne utdannet i Norge tjente samlet sett 52.440 kr som var i underkant av 6 prosent mer enn de som er utdannet i utlandet, står det i SSB-artikkelen.

Les hele artikkelen her.

Powered by Labrador CMS