tall fra statistisk sentralbyrå

Rekordmange fagskolestudenter

Antall fagskolestudenter er dobla på ti år.

Regjeringen og Henrik Asheim har ønsket mer satsing på fagskoler. Antall studenter på fagskolene er doblet de siste ti årene viser nye tall fra SSB.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høsten 2020 var det 22.369 fagskolestudenter i Norge, noe som er rekordmange. Dette er nær 4500 flere studenter enn året før og nesten dobbelt så mange som i 2011, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Fakta

Fagskolene

  • I ny lov av 2019 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) sier § 4 at fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Den ligger på nivå over videregående opplæring.
  • Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Kilde: ssb.no

Økningen på nesten 4500 studenter i fagskoleutdanning fra 2019 til 2020, skyldes i all hovedsak nesten 3000 flere studenter på utdanninger som er kortere enn to år.

På toårige fagskoleutdanninger var det i underkant av 1500 flere studenter, viser tall fra den årlige statistikken over fagskoler, heter det i en artikkel på ssb.no.

Menn på de lengste utdanningene

Høsten 2020 var det 47 prosent kvinner (10.400) og 53 prosent menn (11.900) i fagskoleutdanning.

Menn og kvinner var likevel skjevfordelt når det gjelder varighet på fagskoleutdanningen, skriver SSB.

81 prosent av de kvinnelige fagskolestudentene var registrert i fagskoleutdanninger med varighet kortere enn to år, og dermed bare 19 prosent av dem på toårige utdanninger. For mennene er bildet helt motsatt.

Til sammenligning var det bare 26 prosent av de mannlige fagskolestudentene som valgte kortvarige utdanninger.

74 prosent av de mannlige fagskolestudentene var altså registrert på toårige fagskoleutdanninger.

Vekst i alle aldersgrupper

Den markante økningen på 4500 studenter fra 2019 til 2020 førte til over 2400 flere kvinner og nær 2100 flere menn i fagskoleutdanning.

Økningen ga en vekst på rundt 30 prosent i nesten alle aldersgrupper, med unntak av studenter i aldersgruppen 21-25 år der økningen var om lag 20 prosent. Økningen i studenttallet resulterte også i flere studenter innenfor samtlige fagfelt, skriver SSB.

Powered by Labrador CMS