Helga Aune leder lovutvalget som skal lage ny universitets- og høgskolelov. Foto: Siri Øverland Eriksen

Rydder i en lov som er blitt klattet på

Lovutvalg. Universitets- og høgskoleloven er blitt et lappverk, mener leder av lovutvalget, Helga Aune, som er godt i gang med ryddejobben .

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitets- og høgskolelovutvalget ble oppnevnt av regjeringen i 22. juni i fjor og skal levere en NOU (norsk offentlig utredning) med forslag til nytt regelverk for universiteter og høgskoler og for studentvelferd innen 1. februar 2020.

Helga Aune er utvalgsleder og Khrono møter henne i PwC-bygget i Bjørvika, der hun er direktør, advokat og faglig leder for arbeidsrettsavdelingen i Advokatfirmaet PwC AS.

Et lappeteppe

Fakta

UH-lovutvalget

Kunnskapsdepartementet satte 22. juni 2018 ned et lovutvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter, høyskoler og studentvelferd.

Målet med utvalgets arbeid er å utforme et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte. Regelverket skal ha god struktur og være skrevet i et godt og klart språk. Lovutvalget skal foreslå:

 • Ny lov for universiteter og høyskoler
 • Endringer i forskriftene gitt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven
 • Endringer i studentsamskipnadsloven og –forskriften

Kilde: Mandatet til lovutvalget

— Vi har en universitets- og høgskolelov som er velfungerende, men den er blitt klattet på. Dette er en lov som det er lett å profilere seg på som stortingsrepresentant, og derfor er den blitt til et lappeteppe av lovendringer. Det er derfor det kreves en ryddejobb, sier Aune.

— Hva er det viktigste dere vil endre på?

— Det er altfor tidlig å si noe om. Vi har brukt dette første halvåret til å bli kjent med sektorens formål, hva som er samfunnsoppdraget og de styrende prinsippene, som gratisprinsippet og akademisk frihet, og har hatt en rekke møter med ulike aktører i sektoren, sier Aune.

Hun understreker at utvalget ikke bare skal levere en lovtekst, men en NOU der de skal gå gjennom hva som er gjeldende rett og synliggjøre hensyn og motstridende argumenter.

Møtte studenter

Siste innspillsmøte som utvalget arrangerte var i Bergen 6. mars med studentrettigheter og studentvelferd som tema.

— Der kom studentene med sine argumenter og vi fikk mange gode innspill, slik at vi kan være ganske sikre på at vi vet hva de mener om de viktige sakene, sier hun.

Dette er en lov som det er lett å profilere seg på som stortingsrepresentant, og derfor er den blitt til et lappeteppe av lovendringer.

Helga Aune

Neste innspillsmøte foregår 27. mars i Kristiansand og handler om samarbeid med næringslivet, mens et tidligere innspillsmøte handlet om ansettelse og karriereveier i universitets- og høyskolesektoren og foregikk på Handelshøyskolen BI.

I mai blir det så et nytt innspillsmøte i Tromsø, der hovedtemaet er digitalisering og teknologi og og UiTs rolle i regionen.

I tillegg har det vært det vært en rekke utvalgsmøter, der ulike aktører har vært invitert, for eksempel skal NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) møte utvalget 9. april.

— Vi henter inn folk til å presentere ulike aspekter innenfor hovedområdene i loven, som er styring og ledelse, ansattes rettigheter og studentrettigheter, og vi stiller også opp når vi blir invitert. I tillegg kan hvem som helst melde inn innspill på våre nettsider, sier Aune.

Tema for tema

Fakta

Utvalgets medlemmer

 • Helga Aune, utvalgsleder, PhD, advokat i Advokatfirmaet PwC AS i Oslo
 • Britt Elin Steinveg, administrasjonssjef i Tromsø kommune
 • Irene Dahl Andersen, klinikksjef ved Sykehuset Østfold
 • Sofie Carlsen Bergstrøm, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • Karl Harald Søvig, professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
 • Stine Jørgensen, prodekan for utdannelse ved det Juridiske fakultet, Københavns universitet
 • Dag O. Hessen, professor ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo
 • Sunniva C. Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder
 • Kjell Magne Mælen, visedirektør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Haakon Riekeles, samfunnsøkonom, Civita

På et av utvalgsmøtene var valgt eller ansatt rektor tema, i tillegg til sammensetning av styrene ved UH-institusjoner, styrets ansvar og oppgaver og valgregler der institusjonen har en ordning med valgt rektor.

Til dette møtet kom den valgte rektoren ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, den ansatte rektoren ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik, samt styreleder Trine Syversen ved OsloMet, som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. I tillegg redegjorde utvalgsmedlem Stine Jørgensen for den danske modellen, som er ansatt ledelse. Jørgensen er prodekan for utdannelse ved det juridiske fakultet ved Københavns universitet.

— Fungerer begge modeller like godt? Det er noe av det vi har diskutert. Slik jobber vi oss gjennom tema for tema. Vi har satt av tid til å diskutere alle temaer som må diskuteres, sier Aune.

— Hvordan ligger dere an i forhold til fristen?

— Vi har nesten et helt år på oss, så det skal vi klare. Vi har utredet mye, men ikke landet så mye ennå. Fram til sommeren er vi fortsatt i en innspills- og kartleggingsfase, der vi jobber oss gjennom tema for tema og prøver å systematisere. Vi skal også gå gjennom strukturen i lovverket, og peke på forskrifter som kan bli bedre. Hva kan det være opp til virksomhetene selv å bestemme og hva bør bestemmes sentralt? Vi må dessuten gjøre samfunnsøkonomiske beregninger av endringer vi foreslår, og alt skal skrives i et klart språk, som kan forstås av et allment publikum, sier hun.

Tar gjerne flere innspill

— Har du noen oppfordring til folk i sektoren nå?

— Det må være å bruke vinduet fram mot sommeren til å påpeke ting de mener burde vært gjort på en lettere eller annen måte og komme med forslag til ting vi burde endre på i lovverket. Mest mulig konkrete forslag som vi kan se nærmere på og videreutvikle er bra, og så er jobben vår å veie hensynene opp mot hverandre - som alltid, sier Aune.

Helga Aune påpeker at universitets- og høgskolesektoren har vært gjennom en stor omorganisering, med mange fusjoner, i tillegg til at den teknologiske utviklingen går raskt.

— I dette bildet er det viktig å ha noen prinsipper som står fast, som gratisprinsippet, prinsippet om akademisk frihet og verdien av norsk fagspråk, men det kan være behov for presiseringer, sier hun.

Fakta

UH-loven

Alle universiteter og høgskoler i Norge er regulert av universitets- og høyskoleloven. Siste gang regelverket for universiteter og høgskoler ble helhetlig vurdert var i NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler.

Blant annet på bakgrunn av dette ble universitets- og høgskoleloven vedtatt av Stortinget i 2005, og ga for første gang en felles lov for statlige og private universiteter og høgskoler.

Siden 2005 har universitets- og høgskoleloven blitt revidert en rekke ganger, men det har bare blitt foretatt endringer i avgrensede deler av loven.

I september skal utvalget besøke Samisk høgskole for å få innspill som berører studenter og ansatte ved denne høgskolen spesielt.

— Det viktige arbeidet er å synliggjøre hvilke hensyn som gjør at vi trenger særordninger. Det kan for eksempel gjelde folk med funksjonsnedsettelser, der det finnes regler i dag, men det kan være at det er behov for nye eller endrede regler, sier hun.

Gleder seg til møtene

Helga Aune er godt fornøyd med utvalget som regjeringen oppnevnte 22. juni i fjor.

— Alle bidrar og er godt forberedt. Vi har gode diskusjoner og jeg gleder meg til hvert møte. Så har vi også et sekretariat som tar notater, skriver referater og bearbeider materialet. Det er en stor jobb. Jeg er ydmyk for det store ansvaret jeg har fått som utvalgsleder, men det er mange som bidrar, både utvalget, sektoren og alle som kommer med innspill, sier hun.

Helga Aune har selv 15 år som forsker bak seg. Hun skrev sin doktorgrad om deltidsarbeid og har publisert flere artikler om utdanning, diskriminering og likestilling. Etter stipendiatperioden gikk hun over i stilling som postdoktor i utdanningsrett. Nå er hun advokat og direktør i Advokatfirmaet PwC AS.

Hun har god innsikt i lovverket og sammenhengen i det fra før, påpeker hun.

— Jeg føler at jeg har en grei bakgrunn for jobben. Jeg har en oppriktig interesse for utdanning, og det er sikkert greit med et utenfra-perspektiv, men jeg vil understreke hvor viktig det er at flere bidrar inn i arbeidet, sier Aune.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS