forskningsrådet

Her blir det tilbud om forskerskole

12 av 33 søknader har blitt godkjent av Forskningsrådet.

Direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit sammen med rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, som har fått innvilget støtte til forskerskole. Bildet er fra en annen sammenheng.
Publisert Oppdatert

— Kompetansen som fins ved universiteter og høyskoler må komme mest mulig til nytte også utenfor forskningssektoren, uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra Forskningsrådet mandag.

Fakta

Innvilgede søknader

Det ble lyst ut til sammen 208 millioner kroner til nye forskerskoler. Innenfor én av porteføljene som hadde lyst ut penger, ble det ikke mottatt noen støtteverdige søknader. Beløpet som tildeles er derfor 192 millioner kroner, tilsvarende 12 nye forskerskoler:

 • Høgskulen på Vestlandet: Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD)
 • Universitetet i Stavanger: PROFRES 2.0 The Interdisciplinary, Interprofessional and Practice-Near Research School: Shaping Future Welfare
 • Universitetet i Bergen: HySchool - Norwegian research school on the use of hydrogen and hydrogen-based fuels as energy carriers in industry and society
 • Universitetet i Bergen: Research school in Nutrition
 • UiT Norges arktiske universitet: Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare
 • UiT Norges arktiske universitet: Photosynthetic Eukaryotes: From Fundamentals to Applications in Biology, Bioproduction and Biotechnology
 • Universitetet i Agder: Norwegian Graduate School in Mathematics and Science Education
 • NTNU: Research School for Training the Next Generation of Micro- and Nanotechnology Researchers in Norway (TNNN)
 • Universitetet i Oslo: NORA Norwegian AI Research School
 • Universitetet i Sørøst-Norge: Industrial Research School in Complex Systems
 • NMBU: Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions
 • OsloMet: The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (DIGIT)

Meldingen handler om at Forskningsrådet nå har godkjent 12 av 33 søknader om å opprette såkalte forskerskoler.

Se hvem som har fått innvilget søknaden sin i faktaboks.

Spesialiserte kurs

Nasjonale forskerskoler er en ordning for å fornye og forbedre norsk forskerutdanning, og er et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer.

Forskerskolene består av faglige nettverk der universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter deltar.

Gjennom forskerskolene får ph.d.-studentene spesialiserte kurs, faglig veiledning og tilgang til faglige nettverk, står det i pressemeldingen.

Nye metoder

De nye forskerskolene skal utvikle og bruke nye metoder og tilnærminger som kan øke samspillet mellom akademia og andre samfunnsaktører.

— Forskerskolene bidrar til at doktorgradsstudentene er godt rustet for oppgavene som venter i og utenfor forskningen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

— Det viktig at doktorgradsstudentene får en utdanning som gjør dem attraktive også for bedrifter og offentlige virksomheter, sier Ola Borten Moe.

Powered by Labrador CMS