Høgskulen i volda

Her er alle navnene på nominerte i rektorvalget

To nominerte er allerede kjent, den tredje er medieviter og historiker.

Høgskulen i Volda har 350 tilsette og 4600 studenter. Snart skal ny rektor velges.

Khrono har tidligere omtalt hvem som er to av de nominerte kandidatene. Den tredje ble foreslått onsdag, som var siste frist til å nominere.

Nå har Khrono fra sikre kilder at det er Rolf Werenskjold som er den tredje internt ansatte som er nominert.

Det er både kvinner og menn blant de nominerte. Khrono har tidligere skrevet om de andre nominerte, som er Unni Hagen og Odd Helge Mjellem Tonheim.

Werenskjold er professor i medievitenskap ved Høgskulen i Volda. Ifølge Wikipedia er han ekspert på utenrikspolitikk.

Fra I 1992 ble han ansatt ved Historisk institutt ved Høgskulen i Volda. Fra 2003 har han vært ansatt ved høgskolens Avdeling for mediefag er nå professor i medievitenskap samme sted. Werenskjold har hatt mange jern i ilden, og har blant annet sittet i flere sakkyndige komiteer oppnevnt av Nokut, blant annet i forbindelse med godkjenning av masterutdanninger på mediefeltet.

Nåværende rektor Johann Roppen kommer også fra samme avdeling som Werenskjold. Noen har nevnt at det er på høy tid at rektoren kommer fra en av de andre avdelingene, men om det i praksis spiller noen rolle vites ikke.

— Vi synes det er kjekt at så mange som tre nå er nominert. Vi håper alle takker ja til nominasjonen og stiller som kandidater, slik at det blir et reelt valg, sier leder av valgstyret Mona-Cesilie Andersen.

Høgskolen i Voldas styre vedtok tidligere i år, med knappest mulig flertall, å fortsette med valgt og ikke ansatt rektor.

— Det ville ikke blitt noe reelt valg med kun én kandidat. Derfor har valgstyret oppfordret de ansatte til å bruke sin nominasjonsmulighet. Ønsker de valg, må de finne gode kandidater og nominere dem.

Hvem kandidatene har ikke valgstyret ønsket å offentliggjøre før det er avklart at de ikke ber om fritak. De tre kandidatene har frist på seg til 7. november med eventuelt å be om fritak fra å stille til valg. Det spekuleres i at når det kommer til stykket, kan en eller flere ønske fritak.

Vil ikke kommentere

De to andre nominerte er altså Unni Hagen og Odd Helge Mjellem Tonheim.

Dekan Unni Hagen er nominert av letekomiteen og skal være en av rektorfavorittene. Hun leder i dag Avdeling for kulturfag. På spørsmål fra Khrono om hun kan bekrefte at vil stille som rektorkandidat, er svaret at det vil hun ikke bekrefte.

Hagen ble ansatt som dekan ved høgskolen høsten 2019. Hun har tidligere vært dekan ved Høgskolen i Østfold, der hun også stilte som rektorkandidat i 2017, men tapte mot daværende sittende rektor, Hans Blom.

I tillegg skal en ansattgruppe i Volda ha nominerte sittende prorektor Odd Helge Mjellem Tonheim. Selv ønsket han ikke å svare på om han vil stille til rektorvalg eller ikke da Khrono kontaktet ham.

Resultatet blir klart 9. desember

7. november er altså fristen for å be om fritak fra å stille som rektorkandidat.

Deretter er fristen 15. november for å finne prorektorkandidat. Valgstyret oppfordrer de som har nominert de tre kandidatene til også å bidra til å finne gode prorektorkandidater.

18. november kommer det en presentasjon av de nominerte. Da starter også valgkamp-perioden. Selve valget foregår i perioden 2. — 9. desember fram til klokka 13.00.

9. desember kunngjøres resultatet. Da får vi vite hvem som overtar som valgt rektor etter Johann Roppen.

Etter hva Khrono kjenner til, er det flere ansatte som er blitt foreslått, men mange har sagt nei. Flere ansatte vi har vært i kontakt med, gir uttrykk for at det nå er på høy tid med en kvinnelig rektor ved Høgskulen i Volda.

Høgskolestyret har også oppfordret letekomiteen om å finne eksterne kandidater som ønsker å stille til valg. Nå ser det ut til å bli et valg mellom ansatte ved høgskolen.

Powered by Labrador CMS