utnevninger

Her er de nye eksterne medlemmene i UH-styrene

Sju universiteter og høgskoler får ny ekstern styreleder fra 1. august. I alt blir det 11 nye styrer. Her får du hele oversikten.

Berit Kjeldstad, tidligere prorektor ved NTNU rykker opp fra medlem og blir ny styreleder ved Høgskolen i Østfold.
Publisert Oppdatert

(Saken blir oppdatert)

Kunnskapsdepartementet har utnevnt eksterne styremedlemmer ved de 11 universitetene og høgskolene som skal ha nye styrer fra 1. august.

Ved sju universiteter og høgskoler er det ansatt rektor og dermed også ekstern styreleder.

Blant de sju nye styrelederne er det to menn og fem kvinner. Flertallet har næringslivsbakgrunn, men to kvinner kommer fra akademia.

Johnsen UiTs første eksterne styreleder

Marianne E. Johnsen blir rektor Dag Rune Olsens overordnede ved UiT.

Ved UiT blir Marianne Elisabeth Johnsen universitetets første eksterne styreleder, etter at det blir innført ny ledelsesmodell fra 1. august.

Johnsen er styreleder i Norges Sjømatråd AS og styremedlem i Elkem ASA. Johnsen har ledererfaring fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv, melder departementet.

Dermed blir ikke Christian Chramer, regiondirektør for NHO styreleder slik det avtroppende UiT-styret ønsket. Chramer blir i stedet ordinært styremedlem.

— Jeg kjenner Johnsen som en samlende leder med et omfattende samfunnsengasjement. Derfor er jeg trygg på at hun sammen med resten av styret vil inspirere og utfordre universitet til å prestere enda bedre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Tung næringslivsleder til NTNU

Ved NTNU blir Remi Eriksen styreleder. Han er administrerende direktør i DNV GL, som har hovedkontor i Bærum, og har lang ledererfaring fra kunnskapsintensivt næringsliv og har styreerfaring blant annet fra programstyrer i Forskningsrådet.

Remi Eriksen i DNV GL blir ny styreleder ved NTNU.

– NTNU er et faglig sterkt universitet og Remi Eriksen er en erfaren leder med spesiell kompetanse på kunnskapsintensivt næringsliv. Eriksen og de andre styremedlemmene skal utfordre og inspirere NTNU til å lykkes enda bedre nasjonalt og internasjonalt, samt å være en pådrivar for å bruke blant annet digitalisering for å skape en effektiv virksomhet som leverer utdanning og forsking på høyt nivå, sier Aasheim i en pressemelding.

Nord universitet har også ekstern styreleder, og her blir Øyvind Fylling-Jensen styreleder. Han er administrerende direktør i Nofima AS i Tromsø.

Ved Norges handelshøyskole (NHH) blir økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Karen Helene Ulltveit-Moe, ny styreleder.

NMBU og nyansatt rektor Curt Rice, får Hanne Refsholt som ekstern styreleder. Hun er selvstendig næringsdrivende og har blant annet vært administrerende direktør i Tine.

Og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er det Lisa Cooper som blir ekstern styreleder. Ifølge pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet kjenner hun høgskolen godt som tidligere styremedlem. Cooper er administrerende direktør i Catalysts.

Høgskolen i Østfold skal ha ekstern styreleder og her er Berit Kjeldstad utnevnt. Hun er styremedlem i dag og har tidligere vært prorektor ved NTNU, professor i fysikk og vinner av Nokuts ærespris for sikring og utvikling av kvalitet i norsk høyere utdanning.

Under er hele oversikten over utnevningene av eksterne styremedlemmer ved 11 universiteter og høgskoler:

Universitetet i Oslo

Ved Universitetet i Oslo er den valgte rektoren, Svein Stølen, styreleder. Daglig leder i Civita, Kristin Clemet, er en av de eksterne styremedlemmene som er utnevnt. Hun er tidligere kunnskapsminister og fornyings- og administrasjonsminister for Høyre. Clemet har bred erfaring fra politikk og samfunnsliv.

Eirik Fransen går også inn i UiO-styret. Han er er administrerende direktør i Nordkraft og tidligere administrerende direktør i Bravida Norge.

Maria Strømme sitter i NTNU-styret i dag, men blir nå styremedlem ved UiO i stedet. Hun er er professor ved Uppsala universitet med tung akademisk bakgrunn innen naturvitenskap.

Qaisar Farooq er forskningsdirektør i Norges Bank og blir reoppnevnt til UiO-styret.

NTNU

Veritas-direktør Remi Eriksen blir styreleder. I tillegg skal disse eksterne sitte i styret:

Nina Refseth fortsetter i styret, hun er direktør på Norsk Folkemuseum.

Jan Frode Janson er administrerende direktør i SpareBank 1 SMN og har lang leder- og styreerfaring fra næringslivet blant annet i Nord-Norge og Trøndelag.

Bente M. Stallknecht er prorektor ved Københavns universitet med særlig ansvar for utdanning, klima/bærekraft, karriereveier for vitenskapelig personale, og for digitalisering av utdanning.

UiT Norges arktiske universitet

Marianne Elisabeth Johnsen blir styreleder. Hun er fra før blant annet styreleder i Norges Sjømatråd AS og styremedlem i Elkem ASA.

Professor Anders Malmberg ved Uppsala universitet fortsetter en periode til.

Sametingspresident Aili Keskitalo kommer inn i styret med bred erfaring fra nasjonale og internasjonale råd og utvalg der arktiske og urbefolkningsoppgaver er sentrale.

Christian Chramer er regiondirektør i NHO, og rykker opp fra nåværende varamedlem i UiT-styret til fast medlem.

Nord universitet

Øyvind Fylling-Jensen blir ny styreleder etter Vigdis Moe Skarstein. Han er administrerende direktør i Nofima AS i Tromsø.

Eva Maria Kristoffersen er leder i Egil Kristoffersen & Sønner AS og har lang styreerfaring fra blant annet Norges Sjømatråd.

Anders Söderholm ( er professor og generaldirektør i Universitets Kanslers Ämbetet (svenske Nokut) og nåværende styremedlem. Söderholm har lang ledererfaring fra svensk akademia.

Lise A. Dahl Karlsen er avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene, og har lang erfaring fra offentlig og privat næringsliv.

NMBU

Hanne Refsholt blir styreleder, hun er selvstendig næringsdrivende og tidligere blant annet direktør i Tine. De andre eksterne er:

Per Holten-Andersen, nåværende styremedlem og med lang ledererfaring fra akademia i Danmark, sist ved stillingen som rektor ved Copenhagen Business School.

Tone Ikdahl, administrerende direktør i Lovisenberg Diakonale Sjukehus.

Stein Eggan er administrerende direktør i NTNU Technology Transfer AS.

Universitetet i Bergen

Her er valgt rektor Margareth Hagen styreleder. De eksterne i styret:

Shirin Albäck Öberg er professor i statsvitenskap på Universitetet i Uppsala der han forsker og underviser i styring av offentlig sektor.

Herlof Nilssen er styreleder i Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk stress (NKVTS AS) med lang leder- og styreerfaring fra helsesektoren og offentlige virksomheter.

Marit Warncke er administrerende direktør i Bergen næringsråd og har lang leder- og styreerfaring fra blant annet NHH og Vinmonopolet.

Morten Iversen er investor, rådgiver og tidligere prosjektleder i Boston Consulting Group.

NHH

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe blir styreleder. De andre eksterne:

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe blir ny styreleder ved NHH..

Harald Espedal er styreleder i blant annet Espedal & CO, Solstad Offshore ASA og Lyse AS. Espedal har lang erfaring fra næringslivet og med å omstille og utvikle nye selskaper.

Miao Reinlund er Chief Operating Officer i Sixty AS og nåværende styremedlem.

Tord Lien er regiondirektør i NHO og er nåværende styremedlem. Lien har tidligere vært stortingsrepresentant (Frp) og statsråd.

Norges musikkhøgskole

Astrid Kvalbein er valgt til rektor og blir også styreleder. De eksterne i styret er:

Inga Bostad er professor ved Universitetet i Oslo og har bred leder- og styreerfaring fra humaniora-feltet.

Stein Bjelland er selvstendig næringsdrivende i musikk og kultur, og har bred styre- og ledererfaring fra musikkbransjen.

Cecilie Ohm er prosjektleder ved Universitetet i Bergen,

Svein Tore Samdal er administrerende direktør i BN Bank ASA.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Lisa Cooper blir ekstern styreleder, hun er adm.dir i Catalyst. De eksterne:

Bård Folke Fredriksen er administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Mathilde Aggebo er rektor ved Designhøyskolen, Det Kongelige Akademi København (KADK). Aggebo har lang styreerfaring.

Jacob Aars er professor, og leder for institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB, og har lang leder- og forskererfaring fra akademia.

Høgskolen i Østfold

Berit Kjelstad blir ekstern styreleder. Hun er tidligere prorektor ved NTNU. De andre eksterne:

Roald Gulbrandsen er avdelingsdirektør i Næringslivets hovedorganisasjon NHO.

Kari Strande er nåværende styremedlem. Strande er HR- direktør ved Borregaard AS.

Björn Brorström fra Gøteborg er styreleder ved Högskolan Kristianstad. Han har tidligere blant annet vært rektor ved Høgskolan i Borås.

Norges idrettshøgskole

Her er Lars Tore Ronglan valgt rektor og styreleder. De eksterne i styret:

Marcela Montserrat Fonseca Bustos fortsetter i styret ved NIH.

Marcela Montserrat Fonseca Bustos er universitetslektor ved OsloMet og sitter i dagens styre ved NIH. Marcela har erfaring fra akademia og et spesielt engasjement for mangfold, likestilling og inkludering.

Øyvind Sandbakk er professor ved NTNU og nåværende styremedlem. Sandbakk har lang akademisk erfaring fra NTNU og UiT.

Grete Ingeborg Nykkelmo er daglig leder i Ungt Entreprenørskap Norge. Nykkelmo har vært toppidrettsutøver i langrenn og skiskyting.

Per Nilsson er rektor ved Gymnastikhögskolan i Stockholm og har tidligere vært styremedlem ved NIH.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play
Powered by Labrador CMS