studentmiljø

Her er nesten alle studentene fornøyde med miljøet

På Rauland er 93 prosent av studentene fornøyde med studentmiljøet. I Hammerfest er halvparten av studentene misfornøyde.

På Rauland i Vinje finner vi et av Norges minste studiesteder. Det er her flest studenter oppgir at dr er fornøyde med studentmiljøet. Dette bildet av studentene Astri Sofie Heen og Haavard Lund Sunde Løftingsbakken er fra 2020 da Khrono besøkte studiestedet.
Publisert Oppdatert

Forrige uke ble Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) lagt fram og avdekket at mange studenter sliter mer enn før.

I undersøkelsen rapporterer studentene om økt ensomhet, søvnproblemer, selvmordstanker og mer seksuell trakassering, og 21 prosent opplyser at de har søkt hjelp for psykiske plager i løpet av det siste året.

— Mange norske studenter har det dårlig med seg selv. Det er rett og slett vondt å tenke på, sa NMBU-rektor Curt Rice til Khrono i kjølvannet av at rapporten bløe lagt fram.

Fakta

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

  • Kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand.
  • 169.572 norske heltidsstudenter ble invitert til å svare på undersøkelsen. 59 544 studenter både i Norge og i utlandet svarte. Det gir en svarprosent på 35.
  • På oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sit, og Sammen er undersøkelsen i 2022 utført av Folkehelseinstituttet (FHI).
  • SHoT 2022 følger i rekken av SHoT 2010, SHoT 2014 og SHoT 2018, samt tilleggsundersøkelsen i 2021 pga. COVID-19-pademien.
  • Undersøkelsen i 2022 dekker i all hovedsak de samme tema og spørsmål som i 2018.
  • Målgruppen er alle heltidsstudenter med norsk statsborgerskap, men for å kunne sammenligne med tidligere år er denne rapporten basert på aldersgruppen 18-35 år. Som i 2018 har vi også inkludert norske studenter i utlandet.

Khrono sine artikler fra tidligere år:

Kilde: SHoT 2022

Studentmiljø: Store forskjeller

En faktor som kan påvirker studenters psykiske helse, er studentmiljøet. Årets SHoT-rapport viser at det er store forskjeller i hvordan studenter opplever miljøet på studiestedet.

Se 10 på topp og bunn nederst i saken.

På campus Rauland ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) svarer for eksempel 93 prosent av de spurte at de er fornøyde med studentmiljøet. Ved Politihøgskolen (PHS) i Stavern svarer 81 prosent at de er fornøyde, mens NMBU i Ås kan skilte med 80 prosent fornøyde studenter.

Instituttleder på Rauland, Stian Roland, sier til Khrono at de på Rauland har jobbet svært aktivt med å legge til rette for et godt studentmiljø over mange år.

— Vi har et velfungerende studentråd, som virkelig har gjort en super innsats når det for eksempel gjelder å inkludere nye studenter, sier han.

Roland tror ellers at mange av studentene som velger å studere på Rauland, gjerne er ekstra dedikerte og har en lidenskap for det de skal studere.

— Mange av de som kommer til oss har tatt et utradisjonelt valg, påpeker instituttlederen.

Instituttleder på Rauland, Stian Roland, er glad for gode studentmiljø-tall i årets SHoT-undersøkelse.

Grovt regnet er det omtrent 150 studenter på Rauland i dag. Det relativt lave antallet studenter spiller nok også inn på miljøet, mener Roland.

— Selv om det er mange fritidstilbud i området, så er det slik at mange av studentene må stå for aktivitetstilbudene selv. Her er det ingen hvileputer, og et større antall av studentene får gjerne mer eierskap til tilbudene på Rauland enn det som er tilfelle andre steder, reflekterer Roland.

Olsen: — Må ta det på alvor

I den andre enden av skalaen finner vi Hammerfest, der UiT Norges arktiske universitet tilbyr bachelor i sykepleie og doktorgradsutdanning i helsevitenskap. Over halvparten av studentene oppgir at de er misfornøyde med studentmiljøet der.

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, sier til Khrono at studentenes trivsel er ekstremt viktig for ham, og at UiT har et mål om at alle studenter skal ha en god studiehverdag.

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen

— Når vi får et såpass dårlig tall som dette, må vi ta det på alvor, sier Olsen, og legger til:

— Vi må se nærmere på hva dette skyldes og på hva vi kan gjøre for å endre dette i tiden fremover.

I UiTs hovedby Tromsø er imidlertid bildet et annet enn i Hammerfest. Der svarer bare 11 prosent at de er misfornøyde med studentmiljøet.

Et godt stykke lenger sør, nærmere bestemt i Vesterålen, oppgir også halvparten at de er misfornøyde med studentmiljøet. I Vesterålen tilbyr Nord Universitet blant annet grunnskolelærerutdanning og sykepleieutdanning.

Bare 8 prosent av de spurte svarer at de er fornøyde med studentmiljøet i Vesterålen.

I Nord universitets hovedby Bodø oppgir bare 12 prosent at de er misfornøyde med studentmiljøet. Nesten seks av ti svarer at de er fornøyde.

Mer fornøyde i Bergen enn i Oslo

I Midt-Norge finner vi de minste forskjellene på hvor fornøyde studentene er med sitt eget miljø. Her spriker det det fra 81 prosent fornøydhet i Trondheim til 38 prosent fornøydhet i Kristiansund.

På Vestlandet er det Høgskulen på Vestlandet (HVL) og nærmere bestemt Sogndal som går seirende ut av «fornøydhetskampen». I saftbygda oppgir 73 prosent at de er fornøyde, mens bare 7 prosent svarer at de er misfornøyde med miljøet.

I Norges nest største by, Bergen, svarer én av ti at de er misfornøyde, mens 65 prosent sier seg fornøyde. Over fjellet hos storebror Oslo svarer 44 prosent at de er fornøyde, noe som er lavest av de fire største byene i landet.

I hovedstaden oppgir for øvrig 22 prosent at de er misfornøyde med miljøet.

NSO: — Slik skal det ikke være

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Marie Godal Dam, sier til Khrono at hun er noe overrasket over at forskjellene fra sted til sted er såpass store.

— Slik skal det ikke være. Alle skal ha rett til et godt studentmiljø uavhengig av hvor i landet de studerer, sier Dam.

Hun sier videre at det på stående fot er vanskelig å si så mye om hva forskjellene skyldes, og at forklaringen nok er sammensatt.

— Alle steder og byer er forskjellige, og de ulike utdanningsinstitusjonene tiltrekker seg ulike typer studenter. I forlengelsen av det er det viktig at institusjonene er gode på å bygge broer til studentene slik at det blir lagt til rette for at studentene både skal kunne møte og skape et godt miljø, poengterer Dam.

Studentlederen understreker avslutningsvis at NSO vil se nærmere på forskjellene når de fortsetter gjennomgangen sin av SHoT-undersøkelsen i tiden som kommer.

— Vi vil se om det er noe konkret vi kan gjøre for å utjevne forskjellene, sier Dam.

Topp og bunn 10 studentmiljø

Høyest andel fornøyde studenter:
1. Rauland (93%) Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
2. Svalbard (90%) Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
3. Stavern (81%) Politihøgskolen
4. Trondheim (81%) NTNU, BI, NLA Høgskolen (NLA), Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH)
5. Ås (80%) NMBU
6. Sogndal (73%) Høgskulen på Vestlandet (HVL)
7. Bergen (65%) Universitetet i Bergen (UiB), HVL, BI, Norges Handelshøyskole (NHH), NLA, VID, Høyskolen Kristiania (HK)
8. Tromsø (65%) UiT Norges arktiske universitet
9. Evenstad (65%) Høgskolen i Innlandet
10. Grimstad (63%) Universitetet i Agder (UiA)

Høyest andel misfornøyde studenter:
1. Hammerfest (51%) UiT
2. Vesterålen (50%) Nord universitet
3. Kjeller (46%) Oslomet
4. Sandnes (39%) VID
5. Kautokeino (32%) Samisk høgskole
6. Ringerike (30%) USN
7. Porsgrunn (29% USN
8. Mo i Rana (28%) Nord universitet
9. Drammen (27%) USN
10. Elverum (26%) HINN

Se fullstendig oversikt i rapporten ved å følge denne lenken.

Powered by Labrador CMS