Truls Sandanbråten, førsteårsstudent på Bergen arkitekturhøgskole. Hvorfor vi jobber så mange timer i uka med studiene? Fordi det er gøy, svarer Sandanbråten. Foto: Anne Skifjeld
Truls Sandanbråten, førsteårsstudent på Bergen arkitekturhøgskole. Hvorfor vi jobber så mange timer i uka med studiene? Fordi det er gøy, svarer Sandanbråten. Foto: Anne Skifjeld

Her finner du Norges flittigste studenter

Studiebarometeret. Noen studenter jobber nesten 60 timer i uka med sine studier, andre ligger ned mot 15 timer. Her finner du oversikten over hvor det jobbes mest og minst.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Oppdatert med kommentar fra Atlantis Medisinske Høgskole, fredag 31. januar 23.14)

Hvilke studenter er mest fornøyd? Hvem jobber mest og minst ved sidene av studiene? Dette er tall man kan finne i Studiebarometeret. Onsdag ble tallene for 2019 offentliggjort.

Fakta

Dette er Studiebarometeret

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for sjuende gang høsten 2019.

Om lag 32.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 49 prosent.

Det er studenter i tredje semester både på bachelor og master som blir spurt.

Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, offentlige som private, og totalt inngår nesten 1800 studieprogrammer.

Den nasjonale studentundersøkelsen og arbeidet med nettportalen www.studiebarometeret.no utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

På studiebarometeret.no kan du finne svar fra årets undersøkelse, men også historiske data.

Kilde: NOKUT

De viser at også i år er det studenter ved Politihøgskolen som er mest fornøyd. De skårer 4,7 i kategorien «overordnet tilfredshet». De som generelt skårer best, er de mindre institusjonene, som gjerne har ett overordnet utdanningstilbud: Baratt Due Musikkinstitutt skårer 4,7, Norges musikkhøgskole 4,5, og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 4,4. Av breddeinstitusjonene skårer både Høgskolen i Molde og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4,3.

Det er litt kultur for det egentlig. Helt siden vi startet har det vært en kultur for å sitte til langt på natt.

Marius Bakke og Oscar Solløs

Både små og store, offentlige og private, utdanningsinstitusjoner er med på undersøkelsen, som er sendt ut til 65.000 norske studenter. Nærmere 32.000 har svart.

Store variasjoner i arbeidsinnsats

Opp gjennom årene og siden det første Studiebarometeret ble presentert i 2014 har forskjeller i studentenes arbeidsinnsats vært et tema. Barometeret viser nemlig at det er svært stor forskjell på hvor mange timer i uka studentene svarer at de legger ned i studiene sine.

Khrono har bearbeidet tall fra Nokut som viser gjennomsnittlig arbeidsinnsats per student per universitet eller høgskole.

Her finner du de flittigste studentene

Nok en gang er det arkitektstudenter og kunststudenter som oppgir at de jobber flest timer i uka med sine studier.

Det er verdt å merke seg at hele 44,3 timer i ukentlig arbeidsinnsats skiller de de som bruker flest og færrest timer på studiene.

Det er studentene ved Bergen Arkitekthøgskole som forteller at de jobber nesten 60 timer i uka med studier, nærmere bestemt 59,8 timer. Nærmest følger studentene ved Kunsthøgskolen i Oslo med 48,3 timer og studentene ved Arkitektur og design høgskolen med 46,9 timer.

Bekrefter lange arbeidsdager

Marius Bakke og Oscar Solløs går begge tredjeåret på Bergen Arkitektskole. Sammen med Truls Sandanbråten og Emma Trædal på førsteåret forteller de om arbeidsdager i studiene som varierer mellom 8 og 12 timer.

— Det er en kultur for det, det lengste jeg har sittet på skolen har vært til seks på morgenen, forteller Bakke.

Mesteparten av tiden bruker de selvstendig. Lærerne er der hovedsakelig for veiledning.

— Lærerne er veldig engasjerte i det vi driver med, og noen av dem kan sitte like lenge på skolen som oss, legger Solløs til.

Bakke forteller at de opplever at de går på ganske annerledes studier.

— Vi har ikke noe pensum vi skal følge. Vi jobber hovedsakelig prosjektbasert. Det er mest egenarbeid man driver med, og man styrer som regel selv når man jobber, forteller han.

— Hvorfor har dere så lange dager på høgskolen?

Marius Bakke og Oscar Solløs går begge tredjeåret på Bergen Arkitektskole. Foto: Anne Skifjeld
Marius Bakke og Oscar Solløs går begge tredjeåret på Bergen Arkitektskole. Foto: Anne Skifjeld

— Det er litt kultur for det egentlig. Helt siden vi startet har det vært en kultur for å sitte til langt på natt, legger Solløs til.

Samtidig understreker de begge to at når de ikke er på skolen har de helt fri.

— Det er kanskje derfor vi er på skolen så lenge også, her har vi jo verktøy og alt av utstyr vi trenger til å gjøre det vi skal gjøre.

Førsteårsstudenter: — Jobber mye fordi det er gøy

Truls Sandanbråten (22) på førsteåret forteller at det ofte er prosjektarbeidet som «tar litt av».

— Hvorfor bruker du så mye tid på studiet?

— Fordi det er gøy. Det er det jeg har lyst til å drive med. Jeg føler egentlig ikke på noe arbeidspress fra skolen eller andre studenter, sier Sandanbråten.

Emma Træland, går førsteår på Bergen arkitekturhøgskole, og bekrefter lange arbeidsdager, men at de gjennomføres med stor glede. Foto: Anne Skifjeld
Emma Træland, går førsteår på Bergen arkitekturhøgskole, og bekrefter lange arbeidsdager, men at de gjennomføres med stor glede. Foto: Anne Skifjeld

Emma Træland (22) går også på førsteåret. Hun trekker fram at det er mye prøving og feiling hele tiden, og det er lett å bli helt oppslukt med å få det til.

— Det er jo også litt tidspress. Når vi har fått et nytt prosjekt, og spesielt rett før vi skal fremføre det, så sitter man mye her, forteller Trædal.

Hun er ellers enig med Sandanbråten.

— Jeg jobber også så mye fordi jeg synes det er dødsgøy, jeg hadde ikke klart det hvis ikke jeg syntes det var gøy. Det er jo en grunn til at jeg kommer innom i helgene. Jeg gleder meg til å komme på skolen for å jobbe, sier Træland.

Studenter på små læresteder oppgir at de jobber minst med studier

Nederst på lista ligger en rekke små institusjoner. Her er det relativt få studenter som grunnlag for de tallene man får frem.

Men det er altså studenter ved det som heter Atlantis Medisinske Høgskole, Ansgar Teologiske Høgskole og Samisk Høgskole som rapporterer om minst studieinnsats i løpet av en uka.

Tallene ligger på mellom 15,5 og 22,4 timer i uka. Dette inkluderer både forelesninger og annen organisert undervisning, samt egeninnsats i studiene.

Linn Christensen er Prorektor for kvalitet og utvikling på Atlantis Medisinske Høgskole. I følge Studiebarmeterert jobber deres studenter 43 timer mindre enn arkitektsudentene i bergen i uka, altså drøyt 15 timer.

— Vi vil presisere at man skal være svært forsiktig med å dra slutninger på bakgrunn av et så lite utvalg/få respondenter som i dette konkrete tilfellet. Vi deler ikke denne oppfatningen, da vår opplevelse er at de fleste av våre studenter er hardtarbeidende med fokus på studiene, skriver Christensen i en epost til Khrono.

Har jobbet med dette over flere år

Ingunn Folkestad Breistein er rektor på Ansgar Teologiske Høgskole. Hun forteller at de over flere år har jobbet med å få en til en høyere arbeidsinnsats blant sine studenter.

— Derfor er vi ikke fornøyd med disse tallene, sier Breistein, men legger til:

— Vi bygger nå ut skolen vår, blant annet for å legge til rette for flere muligheter for studentene til å være på høgskolen og jobbe, og vi håper dette også vil bidra positivt.

Breistein legger også til at Ansgar Teologiske Høgskole har endel fag som i snitt også på landsbasis ligger litt lavt på studieinnsats, og hun mener dette også spiller inn.

Samisk høgskole: — Har andre undersøkelser som viser mer innsats

På Samisk høgskole har Khrono snakket med direktør Johan Ailo Kalstad.

Han forteller at de har slitt med å få opp svarprosenten fra egne studenter, og at han er fornøyd med at denne viser framgang i år.

— Studiebarometeret er et viktig kvalitetsinstrument for oss, så det å få enda bedre svarprosent er veldig viktig, sier Kalstad.

Han synes det er vanskelig å svare på hvorfor studentene hans rapporterer om såpass lav arbeidsinnsats.

— Det kan hende tallet blir så lavt fordi vi fortsatt har lav svarprosent i barometeret. Vi har gjort egne lignende undersøkelser som viser at våre studenter jobber langt flere timer i uka, forteller Kalstad.

Han forteller at ledelsen ved Samisk høgskole enda ikke har tid til å studere resultatene fra barometeret.

Powered by Labrador CMS