trakassering

Her kan forskere som føler seg truet ringe en egen nødtelefon

I Tyskland, Sveits og Østerrike har de tatt telefon-grep for å hjelpe forskere som blir truet og trakassert.

Det er her ved Det tekniske universitetet i Dresden at ideen om hjelpetelefonen først ble lansert.

Siden sommeren 2023 har tysktalende forskere som føler seg truet og trakassert kunnet ringe en hjelpetelefon for å få råd og støtte til hvordan de skal håndtere situasjonen.

Det er Universitetsläraren som skriver dette.

Draps- og voldtektstrusler

Den svenske nettavisen forteller om den tyske professoren og sosiologen Elisabeth Tuider, som etter å ha gitt ut andreutgaven av boken Mangfold i seksuell utdanning, opplevde å bli kraftig trakassert.

Tuider forteller at hun mottok både draps- og voldtektstrusler.

— Det var som en brann. Jeg fikk god støtte fra universitetet, men samtidig kjente jeg også på en institusjonell hjelpeløshet. Vi hadde ingen rutiner for denne typen kontroverser, forteller Tuider.

I dag er situasjonen ved tyske, sveitsiske og østerrikske høyere utdanningssituasjoner annerledes. I tillegg til bedre varslingssystemer, kan forskere som blir utsatt for hets ringe nød- og hjelpetelefonen Scicomm-Support.

Frivillig

Pressetalsperson ved Det tekniske universitetet i Dresden, Matthias Fejes, har vært med å utvikle tjenesten, som driftes av i alt 30 eksperter fra flere universiteters kommunikasjonsavdelinger.

Han forteller at alle jobber frivillig der to og to har ansvar for telefonlinjen hver uke. Forskere kan også kontakte hjelpetjenesten via e-post.

Det tekniske universitetet i Dresden.

— Vi gir råd på tre ulike nivåer. For det første handler det om å finne ut hvilken situasjon offeret, altså forskeren, befinner seg i og hvordan vedkommende eventuelt bør reagere på hetsen hen har mottatt. Det andre nivået handler om juss. Vi samarbeider blant annet med et advokatfirma som hjelper oss med de sakene som ikke kan løses på det første nivået. Det tredje nivået handler om å gi psykologisk støtte, sier Fejes.

I vår arrangerer gruppen som styrer hjelpetelefonen også ulike workshops for sårbare forskere. Fejes forteller at de hjelper forskere innenfor mange ulike fagfelt.

— Det er ikke lenger bare forskere innenfor klima, kjønn og migrasjon som mottar hets. Også innenfor humaniora, biologi og økonomi ser vi at problemet med trakassering har blitt mer utbredt. Det aldri går en hel uke mellom hver gang hjelpetelefonen blir kontaktet, kommer det fra Fejes.

Powered by Labrador CMS