Forsvarets høgskole

Her må staten godkjenne ansettelser av forskere

Når Forsvarets høgskole skal ansette vitenskapelige ansatte, har ansettelsesrådet i Forsvaret, og ikke høgskolen selv, siste ord.

Studenter under oppstilling ved Cyberingeniørskolen ved Forsvarets høgskole på Jørstadmoen
Publisert Oppdatert

Norske universiteter og høgskoler setter faglig uavhengighet høyt. Men når Forsvarets høgskole og det underliggende Institutt for forsvarsstudier skal ansette vitenskapelig ansatte, har de ikke egen beslutningsmyndighet.

Det er nemlig et sentralt ansettelsesråd i Forsvaret som tar den endelige avgjørelsen, når forskere skal ansettes ved høgskolen som omtaler seg som det fremste akademiske fagmiljø innen militærmakt og ved instituttet som kaller egen forskning «faglig fri og uavhengig».

Forsvarets høgskole opplyser til Khrono at Forsvarets høgskole sender en innstilling til ansettelsesrådet, etter at de har gjort intervjuer og eventuelle prøveforelesninger, og etter at en uavhengig faglig komité har vurdert kandidatenes bakgrunn.

Deretter ansetter det sentrale ansettelsesrådet i Forsvaret.

Kan endre innstilling

Diskusjonen om faglig uavhengighet foregår på flere fronter. I Danmark ønsker politikerne å styre forskningen. Den siste uka har kjøttindustriens tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og universitetets akademiske frihet vært diskutert i Khronos spalter.

Og mer spesifikt kjemper redaktøren for Forsvarets forum for å få ansette egne journalister utenom sentralt ansettelsesråd i Forsvaret.

For Forsvarets høgskoles del opplyser kommunikasjonssjef Eivind Byre til Khrono at ansettelsesrådet aldri har endret på innstillingen fra Forsvarets høgskole.

— Det har naturligvis tilsettingsrådet muligheten til å gjøre hvis de har en meget god begrunnelse, men det kjenner jeg ikke til at er gjort på forskerstillinger den tiden jeg har jobbet her, skriver Byre i en e-post.

Han påpeker at ansettelsesprosessene ved høgskolen er preget av transparens.

— Vi har en transparent tilsettingsprosess med notoritet i alle ledd. For ansettelse av forskere gjennomføres det blant annet en vurdering av en uavhengig faglig komité på lik linje med det andre høgskoler og universiteter gjør for denne typen stillinger, forklarer Byre.

Harald Høiback, nestkommanderende ved Forsvarets museer.

Mener det er problematisk

Harald Høiback har doktorgrad i filosofi og lang erfaring fra undervisning i Forsvaret før han ble nestkommanderende ved Forsvarets museer. I flere innlegg på nettstedet Strategem, et nettsted for debatt om forsvaret, har Høiback skrevet kritisk om Forsvarets utdanningsreform og bruk av lederstillinger som belønning.

Høiback mener det at høgskolen ikke selv har siste ord i en ansettelse er problematisk.

— Ja, det er en prinsipiell utfordring, sier Høiback.

Han sier til Khrono at han først og fremst har ytret seg om lederstillinger i Forsvaret, men at bekymringen også gjelder høgskole- og utdanningsfeltet i Forsvaret.

— Jeg er bekymret for at andre vurderinger legges til grunn for ansettelser enn kvalifikasjon og bakgrunn fra akademia og utdanning, sier Høiback.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

En prinsippsak

Tillitsvalgt for Forskerfobundet og førsteamanuensis ved Krigsskolen, Kjetil Enstad, sier problemstillingen etter det han kjenner til ikke har vært et tema.

— Det stemmer at det sentrale rådet ansetter, men det de gjør er å gå over innstillingen og se til at rangeringen gir mening. De sjekker for eksempel at folk ikke er forbigått eller at det ikke er begått formelle feil.

— Bør Forsvarets høgskole ha autonomien til selv å ansette vitenskapelige ansatte?

— Sånn prinsipielt bør de egentlig gjøre det. Og jeg synes egentlig at høgskolen burde vært organisert under samme departement som andre universiteter og høgskoler også. Det er noen prinsipielle aspekter ved dette, men det har ikke vært noen praktiske utfordringer.

Enstad understreker at han ikke har hørt om at ansettelsesrådet har endret prioriteringen av vitenskapelig ansatte.

— Men de har gjort det på andre stillinger, der de mener at den innstilte for eksempel ikke har oppfylt kravene i utlysningen. Da har de endret prioritering eller sendt saken tilbake, forteller Enstad.

— Forsvarets høgskole driver fri forskning

Kommunikasjonssjef Eivind Byre ved Forsvarets høgskole mener dagens ansettelsesprosesser ikke står i veien for fri forskning.

— Forskere ved Forsvarets høgskole driver fri og uavhengig forskning på samme linje som det andre forskere ved universitetene og høyskolene i Norge gjør. Denne friheten gjelder definitivt også i forbindelse med denne typen ansettelser, skriver Byre.

Powered by Labrador CMS