Vikingtidsmuseet

Her tas det første «spadetaket» i milliardprosjektet. — Viktig for Norge som kulturnasjon

Vikingtidsmuseet skal stå klart i 2026.

Statsråd Ola Borten Moe markerte oppstarten av byggeprosjektet med et par minutter i bak spakene i gravemaskinen.

Tirsdag var det offisiell byggestart for det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo.

— Jeg er glad for at byggingen av det nye Vikingtidsmuseet nå er i gang. Å sikre kulturskattene fra vikingtiden har aller høyeste prioritet. Dette er viktig for Norge som kulturnasjon, uttaler forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Det er Universitetet i Oslo som eier og drifter Kulturhistorisk museum, inkludert vikingskipshuset på Bygdøy.

Prosjektsjef Lars Christian Gomnæs presenterte prosjektet under byggestarten.

Våren 2022 ble det klart at det nye museet kunne bli en milliard kroner dyrere enn det man først hadde regnet med. Den opprinnelige kostnadsrammen på 2,14 milliarder kroner var overskredet, og det nye anslaget var på 3,14 milliarder kroner.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) satte foten ned, og påla Universitetet i Oslo og å komme fram til en lavere kostnadsramme.

Tre alternativer ble utredet, og valget falt til slutt på en løsning hadde samme planløsning som den opprinnelige planen, men med reduserte utstillings- og utearealer.

— Spesiell grunnforhold

Så sent som i november ble det klart at regjeringen åpnet for å bruke mer penger på Vikingtidsmuseet, og Ola Borten Moe uttalte at han forventet at byggeprosjektet kom til å koste rundt tre milliarder kroner.

Tirsdag tok nevnte statsråd det første spadetaket i prosjektet, som etter planen skal resulterer i et ferdigstilt museum i 2026. Åpningen er tidfestet til året etter.

Siden i høst har det blitt klargjort og tilrettelagt for at byggearbeidene kan starte opp for fullt. En utfordrende tomt med spesielle grunnforhold og tilrettelegging for å sikre skip og gjenstander har opptatt hverdagen, opplyser Statsbygg.

Nå skal det også jobbes med å etablere en vibrasjonsskjerm av massiv betong, og grunnen skal stabiliseres før gravingen kan starte.

Vikingskipene er nå sikret i det gamle Vikingskiphuset.

To deler

Det nye Vikingtidsmuseet vil bestå av to deler. Dagens vikingskiphus blir bevart, og i tillegg blir det bygd et stort nybygg.

— Dette er et byggeprosjekt med spektakulær arkitektur og strenge krav til miljø, inneklima og sikring av skjøre gjenstander, sier Marius Tunstad, byggherredirektør i Statsbygg.

Når museumsanlegget etter planen åpner i 2027, blir det en verdensattraksjon, som vil gi publikum en unik mulighet til å oppleve verdens best bevarte vikingskip. Totalt blir helemuseumsanlegget drøyt 13.000 kvadratmeter, tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet.

Powered by Labrador CMS