Debatt svein stølen og håkon glørstad

Lite å vinne, alt å tape med kutt i Vikingtids­museet

Vårt budskap til regjering og storting er klinkende klart: Hold dere til planen, realiser det bygget som det er besluttet å reise – og gjør det nå!

Da Stortinget besluttet å bygge museum for vikingskipene for hundre år siden, konkluderte man at pengene ikke strakk til, og kun en fjerdedel av bygget ble reist – og på billigst mulig vis. Prisen for denne småligheten betaler vi nå, skriver Svein Stølen og Håkon Glørstad.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Kostnadskutt i det nye Vikingtidsmuseet vil ramme publikumstilbud og opplevelser hardt, mens innsparingene vil være helt minimale. Samtidig vil forsinkelsene medføre betydelig risiko for vikingskipene.

Dette viser en rapport fra Statsbygg og Universitetet i Oslo som ble overlevert til Kunnskapsdepartementet 10. juni. Rapporten konkluderer med at det i realiteten ikke lar seg gjøre å justere prosjektet så sent i prosessen.

Ja visst, det koster å ta vare på en uerstattelig kulturarv. Men det koster langt mer å la være.

Innleggsforfatterne

Store endringer i konseptet vil medføre omfattende omprosjekteringer, og man risikerer å sitte igjen med et svært redusert museumsbygg uten å ha lykkes med innsparinger. Store medgåtte investeringer fra Statsbygg og UiO vil gå tapt ved konseptendringer.

Over 200 millioner i gavefinansiering vil bortfalle. Dette vil være konsekvensene om regjeringen beslutter at prosjektet skal presses inn i den vedtatte kostnadsrammen.

En uavhengig rapport fra Holte Consulting som har kvalitetssikret Statsbyggs og UiOs arbeid med kuttstrategi, viser at det beste grepet regjeringen nå kan gjøre, er å øke kostnadsrammen slik at det planlagte prosjektet kan gjennomføres. Bare på denne måten kan gevinstene fra alle investeringene realiseres og prosjektets målsettinger innfris. Det anbefales ikke å fortsette med et sterkt nedskalert prosjekt.

Stopp eller forsinkelser vil både medføre økt risiko for samlingen og spise av midlene som er satt av til byggeprosjektet. Det er derfor viktig at prosjektet kommer i gang igjen og at byggearbeidene starter.

Ja visst, det koster å ta vare på en uerstattelig kulturarv. Men det koster langt mer å la være. Her kan regjeringen lære av historien: Det er hundre år siden forrige gang Stortinget besluttet å bygge museum for vikingskipene. Da som nå konkluderte man at pengene ikke strakk til. Kun en fjerdedel av bygget ble reist – og på billigst mulig vis.

Prisen for denne småligheten betaler vi nå, med uforsvarlige vern av kulturarven i dagens Vikingskipshus og dårlig publikumsopplevelse på grunn av underdimensjonert bygg. Ikke gjenta feilen fra sist runde – sørg nå for at vi velger en varig løsning for både vern og framvisning av vikingskipene.

Trår regjeringen feil nå, risikerer vi å være enda dårligere stilt enn for hundre år siden. Et uhensiktsmessig bygg vil legge beslag på det som er igjen av byggbar tomt rundt Vikingskipshuset og blokkere for muligheten til å finne bedre løsninger i framtiden.

Vi risikerer både at samlingen utsettes for unødvendig risiko og at skipene likevel ikke vil være tilgjengelig for publikum. Ingen er tjent med en slik løsning.

Vårt budskap til regjering og storting er derfor klinkende klart: Hold dere til planen, realiser det bygget som det er besluttet å reise – og gjør det nå! Vi har alt å tape og intet å vinne på å tøve. Prosjektet har kommet altfor langt til at det er forsvarlig å snu eller endre kurs.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS