søkertall

Her vil nesten ingen menn studere

Årets søkertall viser at nesten bare kvinner vil bli veterinær, lege og psykolog.

Søkertallene for 2022 viser at veterinærfagene har dårligst kjønnsbalanse. Veterinærhøgskolen ved NMBU i Ås har over 500 kvinnelige søkere, mot 40 menn. Her er hunden Balder til behandling på dyreklinikken.
Publisert

Det er NRK som omtaler den høye kjønnsubalansen til en rekke studier.

Fagsammenslutningen Akademikerne reagerer på ubalansen og ønsker en kvoteringsordning.

— Skjevfordelingen går utover mangfoldet og tjenestene, sier konstituert leder Lise Lyngsnes Randaberg i Akademikerne til NRK.

Khrono har tidligere omtalt den skjeve kjønnsbalansen på flere studier.

14 av 62 utdanningsområder har mindre enn 20 prosent menn, skrev Khrono 8. mars i år. Dyrepleie framsto som det aller mest kvinnedominerte studiet med 97 prosent kvinneandel, og dette til tross for at mannlige søkere til dyrepleie og veterinærutdanningen ved NMBU får 2 ekstra studiepoeng, altså kvoterte kjønnspoeng.

Kjønnspoeng

I dag gis det kjønnspoeng på 123 ulike studier. 113 studieområder gir kjønnspoeng til kvinner og på 10 studier kan menn bli kvotert inn med ekstra poeng.

Likevel viser de første søkertallene for 2022 at det fortsatt er store forskjeller.

– Det er et stort problem at den norske skolen er laget av kvinner for jenter, sier dekan ved Veterinærhøgskolen, Anne Storset.

Dekan Anne Storset ved Veterinærhøgskolen (NMBU) sier til NRK at trenden norske høgskoler og universiteter opplever er en trend i hele Vesten.

Hun mener årsakene er sammensatt.

– Menn taper konkurransen om studieplasser på grunn av høyt karaktersnitt og konkurranse om plassene.

Det er beklagelig at gutter taper konkurransen, mener dekanen.

– Det er et stort problem at den norske skolen er laget av kvinner for jenter. Dette er en indirekte diskriminering av gutter som vi ikke kan fortsette med, sier hun.

Hun ønsker seg begge kjønn representert både på studiene og i profesjonene.

Ulike kvoteringsordninger

Det får Akademikerne til å tenke på andre måter å utjevne forskjellene på.

— Hvis ikke noe annet nytter, bør man se på ulike typer kvoteringsordninger. Legeforeningen ønsker seg en slik ordning dersom det dropper under 40 prosent av det ene kjønnet, sier Lyngsnes Randaberg til NRK.

Men ikke alle mener det er en god idé. Per Håkon Brøndo, leder ved Institutt for psykologi ved UiT – Norges arktiske universitet, er blant dem som ikke støtter det forslaget.

— Kvotering har en problematisk side. Det kan føre til at vi ikke får gode nok mannlige søkere, sier han til NRK.

Færrest menn vil bli veterinær

I 2022 utgjør kvinneandelen på søkertallene 59,8 prosent til universiteter og høgskoler. Tall fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som de presenterte sammen med søkertallene denne uke, viser at snittet har ligget rundt 59 prosent de siste ti årene.

Kjønnsandel fordelt på utdanningsområde

Størst forskjell ser man på veterinærutdanninger. Kun 7,8 prosent av søkerne der er menn. Noe som gjenspeiler søkertallene til veterinærstudiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 521 kvinner søkte og 40 menn.

Hele HK-dirs presentasjon av søkertallene med kjønnsbalanse.

Helsefag er generelt det området der færrest menn søker. Sykepleier har 15,4 prosent mannlige søkere. Barnevern 18,2 prosent. Odontolog 17,8 prosent.

På andre enden av skalaen blir utdanningstypen tekno – maritim, dominert av menn. Her er det 18,8 prosent kvinner mot 81,2 prosent menn som har søkt, ifølge direktoratet.

Powered by Labrador CMS