8. mars

Dette er landets minst likestilte studieområde. Her er 97 prosent av studentene kvinner

14 av 62 utdanningsområder har mindre enn 20 prosent menn. Her er fagene der gutta mangler.

Bilde fra den gang smådyrklinikken ved Veterinærhøgskolen var på Adamstuen. Vi ser dyrepleier Ingeborg Sjurseth sammen med sin egen hund Indy. Sjurseth er utdannet ved landets minst likestilte utdanningsområde.
Publisert
Fakta

Kjønnsbalansen i akademia

  • I 2021 var 34,5 prosent av de faglige toppstillingene dosent- og professorstillinger besatt av kvinner (33,5 prosent i 2020 og 32 prosent i 2019).
  • Andelen kvinner i professorstillinger (ikke professor II) var 34 prosent, prosentandel for dosent var 45 prosent i 2021.
  • Kvinneandelen blant stipendiater var på 54 prosent i 2021, det samme som foregående år.
  • I 2021 var kjønnsbalansen blant førsteamanuenser jevn med 50 prosent kvinner og 50 prosent menn.
  • Blant nye professorer økte andelen kvinner samlet sett med 10 prosentpoeng fra 2008 til 2017, viser tall fra Kif-komiteen.
  • Alle stillinger inkludert var 54,5 prosent av de ansatte ved universiteter og høgskoler kvinner.
  • Kvinneandelen blant studentene i 2021 var 60,5 prosent.
  • Ved 14 av 62 utdanningsområder var kvinneandelen over 80 prosent. ved 3 av 62 var kvinneandelen mindre enn 30 prosent.
  • Det var høyest kvinneandel ved dyrepleie, 97 prosent, og tannpleie 93 prosent.
  • Lavest kvinneandel var det i snitt ved sivilingeniørutdanningene med 11,11 prosent.

Kilde: DBH/HKdir og Kif-komiteen

Utdanningsområdene dyrepleie, tannpleie, tegnspråk, ernæring, ortopediutdanning, sykepleierutdanning, sosionomutdanning, veterinærutdanning, barnevernspedagogutdanning, helsefag, bioingeniørutdanning, barnehagelærerutdanning, reseptarutdanning og grunnskolelærerutdanning 1-7, har en ting til felles: Ingen av dem har mer enn 20 prosent menn.

Grunnskoleærerutdanningen er nærmest og mangler bare noen tideler på at en av fem studenter er menn.

Landets minst likestilte utdanningsområde er dyrepleie med 97 prosent kvinner.

Under 15 prosent av studentene i sykepleie er menn.

14 fag med svært få menn

I Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), som nå er underlagt det nye direktoratet HKdir, presenterer mange ulike oversikter over kjønnsbalanse i akademiet.

Ett av dem handler om kjønnsfordeling av studenter på ulike utdanningsområder. DBH har delt norsk høyere utdanning er inndelt i 62 ulike utdanningsområder. Det viser seg at ved 14 av dem, nevnt over, er kjønnsbalansen og likestillingen svært dårlig. På disse 14 fagområdene er færre enn en av fem studenter menn.

Disse 14 utdanningsområdene har til sammen 17,3 prosent av alle registrerte studenter ved høyere utdanning i Norge.

På sykepleie er 14,6 prosent av studentene menn. Dette er en forbedring fra for 20 år siden, i 2001, da bare 11 prosent av studentene var menn. I 2015 var 12,1 prosent av studentene menn, så kjønnsbalansen er i langsom bedring.

14 utdanningsområder av 62 med mer enn 80 prosent kvinner

Studium Kvinner menn Totalt Kvinneprosent
Dyrepleie175518097,22
Tannpleier3002032093,75
Tegnspråk1802520587,80
Ernæring5307560587,60
Ortopediingeniørutdanning3053585,71
Sykepleierutdanning1352022751579585,59
Sosionomutdanning2325430275584,39
Veterinærutdanning3757044584,27
Barnevernpedagogutdanning1980395237583,37
Helsefag1404528501689583,13
Bioingeniørutdanning77516093582,89
Barnehagelærerutdanning70401470851082,73
Reseptarutdanning1954524081,25
5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn45151085560080,63

Kilde: DBH/HKdir

3 utdanningsområder med få kvinner

I den motsatte enden av skalaen finner vi bare ett utdanningsområde der mindre enn en av fem studenter er kvinner og det som av DBH er lagt under sivilingeniørutdanningen. Per i dag står det ett fag ved Universitetet i Stavanger her, med 45 studenter, hvorav 5 kvinner. Det er faget: Computational Engineering, master.

De fleste fagene man kjenner fra NTNU som sivilingeniørutdanninger er kategorisert under utdanningsområdet teknologi eller matematisk-naturvitenskapelige fag.

På teknologi totalt sett i hele landet er det registrert 525 kvinner og 10755 menn, mens på NTNU er det 3860 kvinner og 7215 menn. Det er en prosentandel kvinner på 34,9 prosent. For tjue år siden i 2001 var kvinneandelen innenfor samme kategori, ifølge registreringen til DBH, 25,36 prosent.

Bare tre utdanningsområder med færre enn 30 prosent kvinner

Utdanningsområde Kvinner menn Totalt Kvinneprosent
Maritim utdanning235780101523,15
Ingeniørutdanning243593351177020,69
Sivilingeniørutdanning5404511,11

Kilde: DBH/HKdir

Tre av de 62 utdanningene har mindre enn 30 prosent kvinner, i tillegg til sivilingeniør er det ingeniørutdanning og maritim utdanning.

Disse tre utdanningsområdene har 4 prosent av alle registrerte studenter innen høyere utdanning i Norge.

Powered by Labrador CMS