Fusk

Hevder språkforvirring er årsaken til fuskemistanke

Universitetet i Agder mente de to studentene hadde fusket og utestengte dem i to semestre. Forrige uke møttes partene i retten.

Studentene mener kommunikasjonen mellom dem underveis i en hjemmeeksamen handlet om en misforståelse i oppgaveteksten.
Publisert

Både den lokale klagenemnda og Felles klagenemnd mente de to mannlige studentene hadde kommunisert underveis i en hjemmeeksamen. Det er i strid med regelverket.

Begge studentene ble utestengt i to semestre. Det er denne avgjørelsen studentene har ønsket å få reversert ved å saksøke staten og prøve saken i rettsvesenet.

Saken ble først omtalt av Grimstad Adressetidende (bak betalingsmur).

For regjeringsadvokaten ved advokat Bjarne Snipsøyr er saken klar. Regelverket sier at kommunikasjon med andre om oppgaven, distribuering av oppgaveteksten eller utkast til svar er ikke tillatt.

«Etter statens syns er det klart at saksøkerne har kommunisert med hverandre og samarbeidet (...) Reglene saksøkerne brøt er klare og lett tilgjengelig», skrev Snipsøyr i sitt sluttinnlegg før rettssaken begynte.

Sendte oppgaveteksten

For studentene er saken langt mer uskyldig enn som så.

I deres forklaring hevdet studentene at den ene studenten sendte deler av oppgaveteksten til den andre studenten på grunn av «språkforvirring».

«Under eksamen sendte han deler av oppgaveteksten til en medstudent og spurte hvor stoffet var behandlet i forelesning. Han ble henvist til forelesningene i faget generelt», skriver advokatfullmektig Edeline Johansen Tveiten i sitt sluttinnlegg.

Foruten denne kommunikasjonen skal ikke studentene ha hatt kontakt underveis i hjemmeeksamen og begge hevder at de har levert en selvstendig besvarelse.

«Det å sende selve oppgaveteksten, som den andre kandidaten allerede har tilgang til, gir ikke XX noen uberettiget fordel på eksamen. Handlingen kan derfor ikke anses som fusk», mener advokatfullmektig Tveiten.

Mangler tekniske bevis

Da den lokale klagenemnda, og senere Felles klagenemnd, skulle behandle saken var det tekstlikheten mellom de to studentene, i tillegg til en tredje student som ikke har vært involvert i søksmålet, som lå til grunn.

I sluttinnlegget til advokaten til studenten som mottok henvendelsen fra sin medstudent, advokatfullmektig Sindre Abusland Svendsen, poengteres det at «det er svært lav andel likheter» mellom de tre besvarelsene. Han viser til at det var 17 prosent tekstlikhet mellom sin klient og den andre studenten og 30 prosent tekstlikhet med den tredje studenten.

«XX viser til at hans besvarelse er i det vesentlige ulik de andres besvarelser, og at eventuelle likheter skyldes tilfeldigheter og at kandidatene har parallelt og uavhengig av XX sett hen til samme øvingsoppgaver, løsningsforslag og forelesninger som var lovlige hjelpemidler», skriver Svendsen i sitt sluttinnlegg.

Begge studentene mener at likhetene i oppgaven ikke er nok til å bevise at de har samarbeidet underveis i eksamen.

Advokatfullmektig Tveiten skriver i sluttinnlegg at studentene satt på forskjellige steder under eksamen og det ikke foreligger tekniske bevis for at studentene har samarbeidet.

Det er forventet at en dom i saken vil falle om fire uker.

Powered by Labrador CMS