Rektor Kathrine Skretting og prosjektleder Jørgen Klein overleverte universitetssøknaden til NOKUTs tilsynsdirektør Øystein Lund mandag . Foto: Ketil Blom Haugstulen

Innlandet har levert universitetssøknad

Ny status. Høgskolen i Innlandet leverte inn en nesten 1000 sider lang universitetssøknad mandag, og håper å kunne bytte navn til Universitetet i Innlandet i løpet av 2020. De kan dermed bli Norges 11. universitet.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det vanskeligste kravet Høgskolen i Innlandet må oppfylle for å bli universitet er å få nok doktorgradsstudenter gjennom til disputas.

Kravet er at minst fem kandidater i snitt per år de siste tre årene må være uteksaminert fra to av fire doktorgradsprogrammer ved høgskolen.

Det er tøffe krav, og vi er stolte over at vi har klart det. Det er mange som har jobbet hardt.

Jørgen Klein

Universitetssøknaden som prosjektleder Jørgen Klein og rektor Kathrine Skretting overleverte til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT mandag, viser at høgskolen har klart dette kravet, på håret.

På doktorgradsprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi er tallet på disputaser de siste tre årene akkurat 15, mens på programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag har det vært 14 disputaser, pluss en som leverte avhandlingen for tre måneder siden og bare venter på å få disputere.

Har vært spente

Jørgen Klein sier at de har vært spente på om det ville gå.

— Det er tøffe krav, og vi er stolte over at vi har klart det. Det er mange som har jobbet hardt, sier Klein.

Fakta

Disputaser i Innlandet

Disputaser i treårsperioden 2016-2018 som kan telles med i universitetssøknaden. Disse kommer inn under overgangsordningen, dvs at stipendiater som disputerer på andre institusjoner også teller med.

  • PhD i anvendt økologi og bioteknologi:

15 disputaser på tre år og et snitt på 5 i året

  • PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag:

14 disputaser på tre år, pluss 1 som har levert for tre måneder siden og venter på disputas

Høgskolen i Innlandet har to andre doktorgradsprogrammer

  • PhDi barn og unges kompetanseutvikling som har et snitt på 2,7 disputaser per år de siste tre årene og
  • PhD i innovasjon i tjenesteyting, som også har et snitt på 2,7 per år.

Et viktig begivenhet var at NOKUTs styre 13. desember reakkrediterte doktorgradsprogrammet i anvendt økologi, slik at det nå også omfatter bioteknologi. Dermed kunne HiNN inkludere tre disputaser i bioteknologi, og dermed tilfredsstille kravet om minst 15 disputaser på tre år på dette programmet.

Siden HiNN sender inn søknaden i 2018, kommer den med overgangsordningen, som blant annet innebærer at disputaser avlagt ved andre institusjoner kan telle med.

Universitetssøknaden er på nesten 1000 sider, inkludert vedlegg. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Jørgen Klein sier at Høgskolen i Innlandet har hatt god nytte av å se på søknaden fra de to nyeste universitetene, OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge, som begge ble universiteter i 2018.

— Vi har spesielt hatt nytte av å se hvordan de definerte «høy internasjonal kvalitet» på fagområdene under hvert doktorgradsprogram, og også se på tilbakemeldingene de fikk fra NOKUT underveis, sier han.

USN fikk søknaden i retur og måtte forklare seg nærmere om flercampusmodellen. Er det noe dere har tatt høyde for i søknaden?

— Vi har også flere campuser, men våre er mer homogene enn USNs, slik at vi i mindre grad har fagmiljøer som er spredt på flere campuser, sier han.

NOKUT skal nå nedsette en sakkyndig komite som skal vurdere universitetssøknaden og det er satt opp institusjonsbesøk i Innlandet i september.

Får tilsyn med kvalitet

Samtidig skal NOKUT gjøre et tilsyn med kvalitetssystemet ved Høgskolen i Innlandet, og en sakkyndig komite kommer i denne forbindelse på et annet institusjonsbesøk i mai.

Også Nord universitet, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Sørøst-Norge skal gjennom det samme tilsynet.

— Vi må få godkjent kvalitetssystemet vårt for å bli godkjent som universitet, så derfor går disse prosessene parallelt, sier Klein.

Styret ved Høgskolen i Innlandet vedtok et nytt kvalitetssystem for den fusjonerte høgskolen tidligere i høst.

Ikke tallkrav om førstestillinger

I motsetning til krav til gjennomstrømming på doktorgradsprogrammene, er det ikke krav om konkrete tall på andel førstestillinger eller andel professor/dosent for å bli universitet, kun at det skal være på nivå med sammenlignbare institusjoner.

Ifølge 2018-tallene fra Database for høgre utdanning (DBH) ligger Høgskolen i Innlandet på akkurat samme andel førstekompetanse hos faglig ansatte som det ferskeste universitetet, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Her er andelen 58,5 prosent, mens OsloMet ligger høyere; på 65,5 prosent.

Innlandet har derimot høyere professor- og dosentandel enn både USN og OsloMet. Andelen hos HiNN er 18,1 prosent, sammenlignet med 13,2 prosent ved OsloMet og 16 prosent ved USN.

Fikk godkjent utvidet program

Det var torsdag 13. desember Høgskolen i Innlandet fikk godkjent et nytt doktorgradsprogram i NOKUTs styre.

— Vi gratulerer Høgskolen i Innlandet med utvidelsen av doktorgraden i anvendt økologi og bioteknologi. Den tette koblingen til næringslivet er en klar styrke ved denne doktorgraden. Med denne akkrediteringen får høgskolen faglige fullmakter til å etablere masterstudium innen dette fagområdet, sier NOKUTs direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Doktorgradsprogrammet har to spesialiseringer: anvendt økologi og bioteknologi.

— Den sakkyndige komitéen vurderer læringsutbyttet, omtalen av fagområdet og de to spesialiseringene som helhetlige og dekkende for doktorgradsprogrammet og den kompetansen de to fagmiljøene har. Komitéen kommer også med punkt for utvikling som vi regner med at høgskolen vil følge opp, utdyper Mørland.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS