økonomi

Høgare renter i Lånekassen

Både flytande rente og fastrente på studielånet aukar frå 1. juli.

 Det melder Lånekassen fredag.

Flytande rente på studielånet er i dag 3,532 prosent. Frå juli vil satsen vere 3,668 prosent. For dei som har bindingstid på studielånet i tre år blir det mindre justeringar. Med tre års bindingstid vil lånerenta stige frå 4,227 i dag til 4,266.

Ifølgje Lånekassen er har dei aller fleste av tilbakebetalarane flytande rente på låna sine. Akkurat no har 745 800 kundar flytande rentene. Berre 19 100 har valt å binde renta. Så langt i år har berre 360 kundar bede om fastrenteavtale.

Rentene i Lånekassen er marknadsstyrte og blir fastsette med utgangspunkt i gjennomsnittet av dei fem beste bustadlånsrentene. Frå dette snittet blir det trekt 0,15 prosentpoeng, som så blir Lånekassens renter.

I april melde Lånekassen at stadig fleire av kundane ber om betalingsutsetjing, samstundes med at talet på purringar og rekningar som går til inkasso, aukar.

 

 

 

Powered by Labrador CMS