Klimaendringer og jordbruk

Høgskolen i Innlandet involvert i Bill Gates-prosjekt

Høgskolen i Innlandet får fem av de 57 millionene Bill Gates skal bruke på et stort forskningsprosjekt.

Bill Gates engasjerer seg i verdenssamfunnet, og nå spytter Bill & Melinda Gates Foundation inn 57 millioner kroner i et prosjekt som Høgskolen i Innlandet er involvert i. Fem av de 57 millionene går til Institutt for jordbruksfag på Blæstad.
Publisert

Bill & Melinda Gates Foundation pumper inn 57 millioner kroner i prosjektet 1000FARMS, der jordbruksfag ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er involvert.

— Dette er virkelig spennende, sier postdoktor ved Institutt for jordbruksfag ved HINN, Kauê de Sousa.

Gigantformue

I prosjektet skal forskerne utvikle systemer og nettverk for å tilpasse produksjonen til et endret klima, blant annet med utvikling og forbedring av sortene som dyrkes.

I en artikkel på HINNs nettside forteller de Sousa at Høgskolen i Innlandets rolle i prosjektet først og fremst er å utvikle et opplæringsprogram for de som skal jobbe som sortsutvikling i fremtiden.

— Dette skal gjøres i samarbeid med universiteter i flere afrikanske land, informerer postdoktoren.

Bill Gates var i 1970-årene med på å etablere Microsoft, og anses av mange som mesterhjernen bak gigantselskapet. Ifølge Forbes er nettoformuen til Gates på svimlende 140 milliarder dollar, noe som tilsvarer 1200 milliarder norske kroner.

Bill & Melinda Gates Foundation er verdens største transparente humanitære stiftelse. Stiftelsens primære mål er å forbedre grunnleggende helsetjenester og redusere ekstrem fattigdom. Stiftelsen jobber også for å gi lik tilgang til utdanning og tilgang til informasjonsteknologi.

— Anerkjennelse

Prosjektet 1000FARMS dreier seg om utvikling av landbruk i afrikanske land, og har som mål å utvikle systemer og nettverk for å tilpasse produksjonen til et klima i endring. Av de 57 millioner kronene fra Bill & Melinda Gates Foundation går inn med, skal fem gå til Institutt for jordbruksfag på Blæstad.

— Vi føler at dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort. Melinda Gates skal personlig ha vist stor interesse for prosjektet, sier Kauê de Sousa.

— Landbrukssektoren i Afrika trenger innovasjon. Gjennom programmet vil vi gjøre dem i stand til å bruke ny, digital teknologi i sortsutvikling og tilpasning til lokale, klimatiske forhold. Det handler om å finne ut hva som fungerer best i hver enkelt region, på hver enkelt gård. Dessuten å utvikle sorter som bedre tåler tørke og annet ekstremvær, forklarer prosjektlederen videre.

Han legger til at det også jobbes med å få til samarbeid med andre fakulteter ved HINN, blant annet med utvikling av et dataspill som skal kunne brukes i opplæringen.

Powered by Labrador CMS