Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde, ønsker å samtale videre med Høgskulen på Vestlandet etter at samtaler med NTNU ikke førte fram. Foto: Siri Øverland Eriksen
Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde, ønsker å samtale videre med Høgskulen på Vestlandet etter at samtaler med NTNU ikke førte fram. Foto: Siri Øverland Eriksen

Høgskolen i Molde flørter med Høgskulen på Vestlandet

Struktur. Styret ved Høgskolen i Molde vedtok å gå videre med samtaler med Høgskulen på Vestlandet om fusjon eller samarbeidsavtale. Professor er skeptisk: — Det er ikke noe vits i å gifte seg nedover, sier han.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter en periode med litt forsiktig dating, vedtok styret ved Høgskolen i Molde å gå videre med dialogen med Høgskulen på Vestlandet. Om målet er fusjon eller et annet slags forhold er ikke klart.

Styret i Molde vedtok enstemmig at det «i dialog med Høgskulen på Vestlandet skal utarbeides et kortfattet kunnskapsgrunnlag og en plan for videre prosess».

Vi vet ikke om Høgskulen på Vestlandet (HVL) passer for oss, men vi må finne ut av det.

Steinar Kristoffersen

— Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å konkludere om det er en perfekt match. Vi vet ikke om Høgskulen på Vestlandet (HVL) passer for oss, men vi må finne ut av det, sa rektor og styreleder Steinar Kristoffersen da saken ble behandlet tirsdag formiddag.

Ifølge saksframlegget kom samtalene i gang i fjor høst, etter at Molde i fjor sommer fikk nei fra NTNU om en samarbeidsavtale. I september ble høgskolestyret orientert om en invitasjon fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), og det kom fram på styremøtet at det har vært to korte møter mellom partene.

Fakta

Styret ved Høgskolen i Molde

Styreleder: rektor Steinar Kristoffersen

For faglig ansatte:

  • Prorektor og nestleder Jeanette Varpen Unhjem, professor Kjetil Haugen og førstelektor Ragnhild Michaelsen. Vara: Lisa Hansson og Harald M. Hjelle

Studenter:

  • Mads Kristiansen og Amalie Nordeide: Vara: Bemnet Meselu og Kristoffer H. Thorvaldsen

For teknisk/administrativt ansatte:

  • Merete Ludviksen. Vara: Øystein Nerland

Eksterne styremedlemmer:

  • Berit Brendskag Lied, Haakon Bryhni, Pål Farstad og Hilde Aspås. 1. vara: Gro Holst Volden. 2. vara: Ali Rana

— HVL ser at vi har et faglig spennende program som passer med deres ambisjoner om å bli et profesjonsuniversitet innen relativt kort tid, sa Kristoffersen på styremøtet.

Rokne: Ser på muligheter for en tettere relasjon

Rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet sier til Khrono at det ikke har vært systematiske samtaler mellom de to partene foreløpig.

— Nå må vi sette oss ned og se på mulige områder for samarbeid og hvordan vi skal legge opp en prosess, sier hun.

Rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet. August 2019. Foto: Tor Farstad

Vi vil se på mulighetene for en tettere relasjon.

Berit Rokne

— Er det fusjon eller andre løsninger dere ser på?

— Vi vil se på mulighetene for en tettere relasjon, men har vi ingen konkret plan for en bestemt løsning, sier hun.

Rokne opplyser at styret ved HVL fikk en muntlig orientering om dialogen med Høgskolen i Molde på forrige møte, og på styremøtet 6. februar vil styret få en ny orientering.

Flere mulige modeller

Steinar Kristoffersen understreket på styremøtet på Høgskolen i Molde tirsdag at fusjon ikke er det eneste alternativet.

— Det kan for eksempel ende i en samarbeidsavtale. Vi kan gjøre samfunnsoppdraget vårt i ulike modeller. Fusjon er ikke den eneste strukturen som vi kan lykkes i, sa han.

Selv om vedtaket om å gå videre med HVL var enstemmig, viste debatten i styret at det er ulike meninger.

Uenighet blant faglige representanter

Kjetil Haugen, som representerer faglig ansatte, sa at en fusjon ikke er i tråd med hans preferanser og at de han har snakket med heller ikke ønsker dette.

— Det er ikke noe vits i å gifte seg nedover, sa Haugen, som er professor i logistikk og sports management.

— Hvorfor gjør vi dette? HVL er ikke en foretrukket aktør, sa han og spurte om Høgskulen på Vestlandet bare er ute etter Moldes doktorgradsprogrammer nå når høgskolen vil bli universitet.

Førstelektor Ragnhild Michaelsen ved Avdeling for helse- og sosialfag representerer også faglig ansatte i styret. Hun er langt mer positiv til samtalene med HVL.

— Vi må utforske dette litt mer og fortsette samtalene, sa hun.

Kan ikke velge og vrake

Pål Farstad er ekstern representant i styret. Han sa at uenigheten i styret viser at det er viktig å få på bordet en sak som belyser ulike sider.

— Man må ihvertfall ikke lukke seg inn i én løsning, men ha det litt åpent. Vi har behov for å få alternativer, og en mulighetsstudie vil jeg gjerne se. Vi må passe på at ikke bordet fanger, sa han.

Kjetil Haugen og Kai A. Olsen, Høgskolen i Molde

Det er ikke noe vits i å gifte seg nedover.

Kjetil Haugen

Steinar Kristoffersen påpekte at Høgskolen i Molde ikke kan velge og vrake i partnere.

— Vi bør ikke a priori avvise invitasjonen fra Høgskulen på Vestlandet, sa han.

Høgskolen i Molde fikk avslag fra NTNU om samarbeid på institusjonsnivå i fjor sommer, og Kristoffersen opplyste på styremøte at det også har vært ført samtaler med Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim om enfelles barnehageutdanning i Kristiansund, uten at det har ført fram.

Avslag fra NTNU

Det var 8. juli i fjor at avslaget fra NTNU kom.

«Den 8. juli fikk direktøren og jeg en epost fra prorektor Bjarne Foss ved NTNU. Der redegjør han for NTNUs oppfatning av hvor vi står nå, og konkluderer med at de fra NTNUs side ikke ønsker å fortsette denne prosessen frem mot en slik avtale», sto det på HiMoldes hjemmeside etterpå.

Bjarne Foss sa til Khrono i august at NTNU har samarbeidsavtaler med Høgskolen i Molde på institutt- og fakultetsnivå, men fant ut at det ikke var hensiktsmessig å inngå samarbeid på institusjonsnivå.

Han sa videre at det aldri har vært diskutert en sammenslåing med høgskolen, men utvidet samarbeid.

— Vi ønsker å opprettholde de samarbeid vi har med Høgskolen i Molde, men fant ingen merverdi i å utvide avtalen, sa Foss.

(Faktaboksen til denne saken er oppdatert med at prorektor Jeanett Varpen Unhjem også sitter i styret, som nestleder.)

Powered by Labrador CMS