Høgskolen i Østfold går fra valgt til ansatt rektor

Styret ved Høgskolen i Østfold vedtok torsdag å endre ledelsesmodell, mot sittende rektors stemme.

Lars Petter Jelsness-Jørgensen er valgt rektor ved Høgskolen i Østfold i dag.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Saken er oppdatert.

Det var knyttet stor spenning til saken om ledelsesmodell på Høgskolen i Østfold sitt styremøte torsdag. Det var mulig for ansatte og studenter å følge møtet på Zoom.

Et klart flertall av ansatte og studenter har gjennom en høring gått inn for å beholde dagens modell med valgt rektor og todelt ledelse. Likevel endte styret opp med å gå inn for en annen modell — ansatt rektor og enhetlig ledelse.

8 av styremedlemmene stemte for denne modellen, og var i flertall mot 3 styremedlemmer som gikk inn for valgt rektor og todelt ledelse.

De tre styremedlemmene som var i mindretall var rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen og de to studentrepresentantene, Maria Lehmann og Sander Sømme Nygaard.

Siden etableringen av Høgskolen i Østfold i 1994, har høgskolen hatt én styreperiode med ansatt rektor fra 2003 til 2007, men etter det har rektor blitt valgt.

Tydelig stemning i salen

På torsdagens møte holdt flere av styremedlemmene lange innlegg til forsvar for å gå over til en modell med ansatt rektor og enhetlig ledelse. Det ble etterhvert tydelig hvor stemningen i salen lå.

To av de eksterne styremedlemmene, Ole-Gunnar Søgnen og Berit Kjelstad, var særlig tydelige på at de mente høgskolen burde skifte ledelsesmodell.

Søgnen argumenterte for at todelt ledelse innebærer et dilemma.

— Det å lede et universitet eller en høgskole er en uhyre krevende lederrolle. Det faglige og det økonomisk-administrative henger så tett sammen at det er kunstig å dele dette opp. Å ha en leder som har hele ansvaret for institusjonen, hvor det er tydelig hvem som har ansvaret, gir stort handlingsrom, sa han på møtet.

Flere mente og at det er lettere å rekruttere eksternt når rektor blir ansatt.

— Det er vanskelig for en ekstern kandidat å komme inn når det er valgt rektor. Med en ansettelsesprosess blir man sikrere på at man finner den best egnede personen, og hele samfunnet får anledning til å søke på like vilkår, sa Søgnen.

Medvirkning gjennom styret

Også Berit Kjelstad mente rekrutteringsprosess er et viktig argument for ansatt rektor.

— Gjennom å lyse ut en rektorstilling åpner man opp for at alle som føler seg kvalifisert til det kan søke. Styret fastsetter bestemte kriterier — det gir også en form for demokratisk prosess. Man kan ha prosesser som både diskuterer de faglige meningene til den personen, egnetheten og personlige kvalifikasjoner, som det ofte ikke blir fokusert så mye på i ordinære valgkamper. For å rekruttere den beste kandidaten, er det det beste for samunnet og institusjonen at det er en ansatt-prosess, sa Kjelstad.

Flere trakk også inn som et viktig argument at et flertall i Universitets- og høgskolelov-utvalget har gått inn for at ansatt rektor og enhetlig ledelse skal være normalen i akademia. De mente at det da måtte finnes spesielt gode argumenter for at Høgskolen i Østfold skulle gå inn for noe annet.

— Jeg har også tvilt meg fram til at enhetlig ledelse er det riktige for oss, sa representanten for de faglige ansatte, Karine Stjernholm.

— Det har ikke vært så lett å sitte som internt innvalgt styremedlem å fremme et slikt forslag med tanke på de høringsinnspillene som har kommet fra organisasjonen. Det er tydeligvis er sterkt ønske blant de ansatte om å ha mer medvirkning. Jeg vil trekke fram at med enhetlig ledelse er de faglig ansatte best representert. De ansatte er også representert i ansettelsesprosessen gjennom styret. Studentene får også mer medvirkning her, enn i et valg der deres stemmer bare teller rundt 30 prosent, sa hun.

Viktig symbolikk

Argumentene som trekkes fram i høringssvarene i favør av valgt rektor er blant annet betydningen av organisasjonsdemokrati, medbestemmelse og rektors legitimitet blant ansatte og studenter.

— Jeg føler meg bundet av de ansattes og studentenes vurderinger i høringsuttalelsene som har kommet, sa rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

— At vi her ikke har en enhetlig ledelse kan virke forvirrende, men jeg opplever at vi klarer å få dette til, med tanke på at vi er en forholdsvis liten institusjon — på nivå med et fakultet på OsloMet. Da er det noe enklere å få oversikt over organisasjonen. Samarbeidet mellom den administrative og den faglige ledelsen fungerer, og jeg mener vi har funnet gode løsninger, sa han.

Jelsness-Jørgensen sa at han forstår at selve symbolikken med å være med å velge rektor er viktig.

— Det betyr veldig mye for motivasjon, interesse og involvering — mer enn man aner. Jeg kommer til å stemme for alternativ en (fortsatt valgt rektor og todelt ledelse jounr.anm.). Den nye Universitets- og høyskoleloven er ennå ikke vedtatt, sa han.

En av studentrepresentantene i styret som stemte for valgt rektor, Maria Lehmann, skriver i en SMS til Khrono etter møtet at det umiddelbart er et overraskende vedtak på bakgrunn av de innspillene som har kommet inn.

— Men prosessen har vært ryddig, diskusjonen i styret var god og velargumentert, og jeg ser helt klart fordeler med en enhetlig ledelse, skriver hun.

Powered by Labrador CMS