Høyskolen Kristiania har de mest fornøyde studentene i Norge innen økonomi og administrasjon. Foto: Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har de mest fornøyde økonomistudentene

Studiebarometeret. Det er masterstudenter i økonomi og administrasjon ved Høyskolen Kristiania som er aller mest fornøyd med økonomiutdanningen sin.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tall fra Studiebarometeret viser at de mest fornøyde studentene innen økonomi og administrasjon tar master på Høyskolen Kristiania. Studieprogrammet oppnår 4,7 av 5 mulig poeng når studentene på en skala fra 1 til 5, der 5 er best, svarer på spørsmålet «Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med studieprogrammet».

Fakta

Dette er Studiebarometeret

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for sjette gang høsten 2018.

Om lag 31.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 48 prosent.

Det er studenter i tredje semester både på bachelor og master som blir spurt.

Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, offentlige som private, og totalt inngår nesten 1800 studieprogrammer.

Den nasjonale studentundersøkelsen og arbeidet med nettportalen www.studiebarometeret.no utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

På studiebarometeret.no kan du finne svar fra årets undersøkelse, men også historiske data.

Kilde: NOKUT

Ser man bare på bachelorstudentene innen økonomi og administrasjon er det Norges handelshøyskole (NHH) som er mest populær, med sin skår på 4,5. På NHH gir masterstudentene skolen 4,4, og det er da altså slått av Kristiania men også Høgskolen i Østfold.

Linda Nøstbakken er prorektor ved NHH. Foto: Eivind Senneset

Det er Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som lager Studiebarometeret hvert år. Studentene er i Studiebarometeret bedt om å vurdere en hel rekke faktorer om sine studier. Ett av spørsmålene er denne helhetsvurderingen om hvor fornøyd de er alt i alt.

Stolte på Kristiania

Aller best på masternivå er Høyskolen Kristiania. Hyggelig, men ikke fryktelig overraskende, ifølge prorektor for utdanning Sander Sværi.

— Studentene hos oss har høg gjennomføringsgrad, og helt siden vi var en liten høgskole som bare hadde noen få studieprogram har vi vært opptatt av å rekruttere gode formidlere. Det er ikke nok for oss at de som skal være ansatt her er gode forskere. Dette har gjort at vi har fått en god stab, med studentene i sentrum, sier Sværi.

De minst tilfredse studentene innen økonomi og administrasjon, med en skår på 3,6 og 3,7, finner man Universitetet i Stavanger på masternivå og Universitetet i Tromsø og Høgskulen i Volda på bachelornivå.

Masterprogram økonomi og administrasjon

Høyskolen Kristiania4,7
Høgskolen i Østfold4,6
Norges Handelshøyskole4,4
Høgskolen i Innlandet4,4
Høgskulen på Vestlandet4,4
Nord universitet4,4
NTNU4,3
Universitetet i Agder4,3
Universitetet i Oslo4,3
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet4,2
Universitetet i Sørøst-Norge4,0
OsloMet4,0
Handelshøyskolen BI4,0
VID vitenskapelige høgskole3,9
Høgskolen i Molde3,9
Universitetet i Tromsø3,9
Universitetet i Stavanger3,7

Kilde: Nokut/Studiebarometeret 2018

Løft for bachelorstudentene i Bergen

Linda Nøstbakken er prorektor for utdanning ved Norges Handelshøyskole (NHH).

— Den studieplanen vi har nå, trådte i kraft i 2015. Den kalte vi bachelorløftet, sier Nøstbakken.

Hun forteller om da hun selv var siviløkonomstudent. Da var det store studentgrupper samlet i store auditorium. Slik er det ikke i like stor grad lenger, selv om det er noen obligatoriske bachelorkurs med mange studenter samlet.

— Vi prøver å få til en undervisning som aktiverer studentene i større grad, med diskusjoner i mindre grupper og bruk av andre verktøy. Vi er godt fornøyd med de tilbakemeldingene vi får på dette, men har selvsagt lyst til å bli enda bedre, sier Nøstbakken.

På masternivå kommer NHH på tredje plass, sammen med flere andre institusjoner.

— Masterstudentene våre er også svært tilfreds med studiene. Her har studentene større mulighet til å spesialisere seg i fag de er særlig interessert i, samtidig som de kommer tettere på foreleserne. Hvordan studentene svarer på spørsmålene i studiebarometeret henger også sammen med hvilke forventninger de har til studiet, og kanskje har studentene våre enda høyere forventninger til hva som møter dem på masterstudiet, sier Nøstbakken.

Studentene er fornøyde

Etter et halvt år som leder for studentutvalget ved NHH har Jonas Ludvigsen til gode å høre noen av studentene komme med kritikk mot skolen.

— Jeg vet skolen har et mål om å være den mest attraktive handelshøyskolen i landet og da er det hyggelig å se det gir utslag på studiebarometeret, sier han.

Bachelorprogram økonomi og administrasjon

Norges Handelshøyskole4,5
NLA Høgskolen4,3
Høyskolen Kristiania4,2
Handelshøyskoen BI4,1
Høgskolen i Molde4,1
Universitetet i Sørøst-Norge4,0
Høgskolen i Østfold3,9
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet3,9
OsloMet3,9
Høgskulen i Innlandet3,9
Universitetet i Agder3,9
NTNU 3,9
Universitetet i Stavanger3,8
Nord universitet3,7
Høgskulen på Vestlandet3,7
Universitetet i Tromsø3,6
Høgskulen i Volda3,6

Kilde: Nokut/Studiebarometeret 2018

— Jeg har ikke hørt om noen som er prinsipielt uenig i hvordan studiene er bygd opp. Det er alltid noen forespørsler om endringer i fagløpet, men stort sett virker det som studentene er fornøyde.

Ludvigsen tror profilen NHH har valgt gjør at studentene stort sett har samme form for motivasjon når de først begynner ved skolen.

— Sett i forhold til andre skoler blir det er veldig spisset faglig miljø. Begynner du her så studerer du bachelor eller master i økonomi og administrasjon. Derfor er det også et bra forskningsmiljø rundt dette, sier han.

Ludvigsen peker på at NHH har de siste årene kommet med noen nye kurs, blant annet buisness analytics innenfor masterprofilen i økonomisk styring.

— Skolen trengte en masterprofil med dette og fikk dette på plass i 2017. Det kom på grunnlag av bedrifter som etterlyser mer datakompetanse. Vi studenter føler vi blir hørt på hvilke retninger og profiler vi ønsker skolen skal ta, sier studentlederen.

Snittet for alle studenter er 4,1

Da Studiebarometeret ble lagt fram i februar kom det fram at norske studenter i 2018 er like tilfredse som studentene i 2013. Norsk høyere utdanning får en skår på 4,1 for sjette året på rad fra studentene, skalaen går fra 1-5, der 5 er best.

Barometeret viser at studentene er minst fornøyd med tilbakemelding og veiledning og muligheter til medvirkning, og de er mest fornøyde med vurderingsformene og studieprogrammets evne til å inspirere. Dette er også i tråd med tidligere resultater.

31.000 studenter besvarte spørreskjemaet høsten 2018, det utgjør 48 prosent av de spurte. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høgskoler, og totalt inngår nesten 1800 studieprogrammer.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS