styremøte ved hvl

Høgskolen må kutte kraftig i nybygg i Haugesund

Kostnaden for et nybygg på campus Haugesund ved Høgskulen på Vestlandet har økt betydelig. Det foreslås å kutte i areal.

— Vi skal klare å opprettholde farten i prosjektet, sier direktør for økonomi- og arealforvaltning, Helge Skugstad. Bildet er fra et tidligere styremøte. Fra venstre: styreleder Arvid Hallén, direktør for økonomi- og arealforvaltning, Helge Skugstad og styremedlem Ragnar Gjengedal.
Publisert Oppdatert

Torsdag har Høgskulen på Vestlandet (HVL) styremøte. Skjebnen til et framtidig nybygg ved campus Haugesund er blant det som står på agendaen.

Se lenke til direktestrømming fra møtet nederst i saken.

I sakspapirene kommer det fram at HVL har gått på en budsjettsmell i Haugesund, og det foreslås å løse problemet ved å nedskalere bygget.

Rammene for endring av prosjektet er foreslått som følger:

• Redusere areal i nybygg fra 4500 m2 BTA til inntil 3500 m2 BTA med sikte på å få til en enklere bygningsform.

Økonomidirektør Helge Skugstad

• Ta overbygget parkering på 1240 m2 ut av prosjektet.

• Redusere ombygget areal i eksisterende bygg fra 1782 m2 BTA til inntil 1000m2 BTA

Maritimt Forum protesterer

I saksframlegget heter det at Høgskolens økonomiske rammer trolig ikke vil øke framover, og at «Statsbygg har fått signaler fra Kunnskapsdepartementet om en generell kritisk gjennomgang av alle byggeprosjekter, og anbefaler en revurdering av prosjektet og arealbehov».

Direktør for økonomi og arealforvaltning ved HVL, Helge Skugstad, sier til Khrono at prosjekteringen har kommet ut med en veldig usikker kostnadsramme, og det gjør at de må se på prosjektet igjen.

— Men samtidig må vi være sikre på at vi ivaretar behovet for et godt, nytt bygg i Haugesund. Det tror jeg vi skal få til, men da må vi nedskalere noe, slik at det blir en akseptabel kostnadsramme på prosjektet, sier han.

Daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr. mener styret ved HVL bør tenke seg godt om før de fatter vedtak i tråd med innstillingen i denne saken.

I et leserinnlegg i Haugesunds avis skriver han at de i Maritimt Forum er:

«alvorlig bekymret for at dette skal gå utover de maritime studiene og den maritime forskningen, ikke minst ved at nybygget nå ikke skal få plass til høgskolens maritime simulatorpark som i mange år har fristet en tilværelse utenfor høgskoleområdet ved Rådhusplassen. Men vi er også bekymret på vegne av andre studier og på vegne av Haugesund som universitetsby».

— Har jo vært politiske signaler

Helge Skugstad mener det er for tidlig å si hva nedskaleringen av bygget eventuelt vil gå utover.

— Det blir for tidlig å si. Vi må sørge for at vi får på plass en samlokalisering — som er noe av hovedårsaken til at vi har gått i gang med prosjektet. Vi må komme tilbake til detaljene nå vi har vært gjennom de nødvendige prosessene internt.

— Hvorfor er det viktig å fortsette etter den samme tidsplanen, og ikke utsette?

— Ja, vi skal klare å opprettholde farten i prosjektet. Vi må få samlet all aktivitet på en campus, særlig for det som er knyttet til nautikkmiljø og simulatorer. Sykepleiemiljøet trenger også egne laber og simuleringsarenaer. Dessuten er det et generelt behov for noe mer studentareal. Dette tror vi at vi vil klare å ivareta på en veldig god måte med det justerte prosjektet, sier han.

— Ser du dette i sammenheng med uroen rundt bygg som har vært ved andre universiteter og høgskoler det siste året?

— Det er klart — det har jo vært politiske signaler om at vi bør ha et kritisk blikk på våre arealkostander, og bygg generelt. Samtidig er det urolige markedstider, og bygg er dyrt. Dette gir selvfølgelig en situasjon hvor vi må tenke oss nøye om. Det er også mange ting som taler for at det blir strammere økonomiske tider framover.

— Når tror du bygget kan bli ferdig da?

— Vi har et håp om at bygget kan være ferdig i 2026, sier Skugstad.

Mener lønnsanalyse burde vært offentlig

Saken «lokale lønnsforhandlinger 2022» har Høgskulen på Vestlandet valgt å unnta offentligheten.

Gjert Anders Askevold er hovedtillitsvalgt ved HVL for Forskerforbundet.

Høgskolelektor og hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved HVL, Gjert Anders Askevold, sier til Khrono at det i forbindelse med dette har blitt gjennomført en lønnsanalyse ved høgskolen.

— Den har jeg sett, og jeg har blitt bedt om å ikke videreformidle noe informasjon om den. Jeg synes at den burde blitt offentliggjort, ettersom vi er statsansatte.

Saksliste på møtet

Dette er alle sakene på styremøtet:

  • Campusutvikling ved HVL — Byggprosjekt Haugesund
  • Internrevisjon våren 2022 — tilsettingsprosess for vitenskapelig ansatte
  • Ekstern kvalitetsgjennomgang av internrevisjonssamarbeidet ved HVL, UiA, UiS og Nord universitet
  • Forslag til utviklingsavtale 2023-2026 og status i arbeidet med virksomhetsstrategi 2023-2030
  • Høring — ny Universitets- og høyskolelov
  • Lokale lønnsforhandlinger 2022 (unntatt offentligheten)
  • Orientering om budsjettprosess 2023
  • Orienteringer fra rektor
  • Eventuelt

Styremøtet til HVL blir strømmet direkte, og er åpent for alle som vil følge med.

Her finner du lenke til møtets første del (10:00 - ca. 12:00) (zoom webinar).
Webinar ID: 661 3216 8828
Webinar passcode: 041305

Her finner du lenke til møtets andre del (ca. 14:15 - 15:30) (zoom webinar).
Webinar ID: 667 9187 4673
Webinar passcode: 041305

Powered by Labrador CMS