Byggkritikk

Varsler kraftige kutt etter «byggeskandaler» og pengebruk «over stokk og stein»

Statsråd Ola Borten Moe varsler gjennomgang av alle byggeprosjekter.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe varsler via DN søndag at NTNU kan komme til å måtte kutte flere milliarder kroner i sitt campusprosjekt. Her er han på et tidligere besøk NTNU og rektor Anne Borg.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe varsler via DN søndag at NTNU kan komme til å måtte kutte flere milliarder kroner i sitt campusprosjekt. Her er han på et tidligere besøk NTNU og rektor Anne Borg.
Publisert Oppdatert

«Alle barna var budsjettvinnere, unntatt Ola, han må tjene 2023-penga på tombola».

Det tvitret kulturminister Anette Trettebergstuen 17. mars etter at regjeringens budsjettkonferanse på Klækken hotell var over og neste års statsbudsjett i utgangspunktet skal være prioritert.

10 dager senere søndag 27. mars, varsler forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, via Dagens Næringsliv (for abonnenter), kraftige kutt i byggekostnadene ved universiteter og høgskoler.

— Vi har behov for å rydde opp etter byggeskandalene til forrige regjering, sier statsråden til DN.

Milliardkutt til NTNU

Øverst på kuttlista står, ifølge DN, campusprosjektet til NTNU. Det har i dag en budsjettramme på 11,8 milliarder kroner, etter å ha blitt nedskalert to ganger tidligere.

– Det er helt åpenbart at det må betydelig ned. Jeg opererer ikke med noe tall, sier Borten Moe til avisen, som likevel spør om det er snakk om flere milliarder kroner.

– Ja ja, vi snakker mange milliarder, svarer statsråd Moe og mener at alternativet er klokkeklart:.

– Klarer vi ikke det, så vil ikke det bety noe annet enn at en rekke prosjekter ikke vil la seg gjennomføre. Dette er en generell problemstilling, der ting har gått over stokk og stein.

Khrono spurte tidligere denne måneden nytilsatt toppdirektør ved NTNU og tidligere statssekretær under kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Bjørn Haugstad, om realiseringen av det store samlede campusprosjektet ved NTNU.

Rektor frykter kutt

— Et samlet campus er en stor satsing, ryktene sier at det ikke blir så stort og bra som opprinnelig tenkt?

— Campussamlingen er det store prosjektet for NTNU. Vi skal bruke 11 milliarder på det, men prosjektet er trimmet ned et par ganger, ja – jeg har selv vært med på det, sa Haugstad og viste til tiden sin som statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Han oppfattet likevel at både regjering og Stortinget mener prosjektet er viktig ikke bare for NTNU, men for landet som sådan.

— Men jeg vet også at ingenting er helt i boks før prosjektet står oppført i statsbudsjettet, og hvis regjeringen vil at NTNU skal bidra med alle prosjektene de har listet opp i Hurdalserklæringen så må vi stå der, sa han.

Men nå kan altså signaler tyde på at tallet i statsbudsjettet ikke blir så høyt som NTNU ønsker og mener trengs.

NTNU-rektor Anne Borg sier til DN søndag at hun nå frykter for hele gjennomføringen av campusprosjektet, selv om samfunnsnytten ved campussamlingen ifølge Borg er vurdert fem ganger, og allerede har vært gjennom flere nedskaleringer.

Overskridelser på omstridt havbygg ved NTNU/Sintef

NTNU har også ytterligere et stort – og omstridt – byggeprosjekt på gang i det store havromsenteret i Trondheim, Ocean Space Centre, sammen med forskningsinstituttet Sintef. Der har også tidligere meldinger vært at det blir betraktelig dyrere enn først antatt.

I juli 2021 hadde konsulenter igjen regnet på prosjektet. Og da mente de Ocean Space Centre bør ha en kostnadsramme på over ni milliarder kroner. Prosjektets underskudd hadde dermed doblet seg fra én og en halv til tre milliarder kroner fra 2018 til 1. juni 2021, ifølge en rapport som Adresseavisen omtalte først.

Solbergregjeringen signaliserte i september i fjor at de ville bevilge 6,9 milliarder kroner til Ocean Space.

Hiver ikke penger på byggene

Ola Borten Moe mener ifølge DN at han nå må rydde opp i «byggeskandalene» under den tidligere solbergregjeringen

– Løsningene tidligere har vært å hive penger på byggene til de er ferdige. Og det blir de jo. Men det kan vi ikke holde på med lenger. Den tiden er over, konstaterer han.

Borten Moe signaliserte allerede i januar at han ville se på byggeprisene i universitets- og høgskolesektoren. Da var han med Aftenposten på en rundtur i det nye veterinærbygget ved NMBU i Ås, som også har hatt store budsjettsprekker i regi av Statsbygg.

– Regjeringen måtte gå til Stortinget fem ganger med dette bygget for å få ekstrabevilgninger. Det er jo ikke bra. Det skal ikke være sånn, sa forsknings- og Borten Moe, til Aftenposten.

Moe oppga at en kvadratmeter på et sykehus koster 80.000–100.000 kroner å bygge. I Danmark koster et undervisningsbygg under 40.000 kroner per kvadratmeter.

Veterinærbygget i Ås ble over tre ganger så dyrt som danske priser:

– Hvis du ikke regner med den tekniske etasjen, er du på 135.000 kroner kvadratmeteren. Det er rett og slett ikke bærekraftig, mener statsråden.

Rektor Rice: Forstyrrende gjennomgang

Curt Rice som er relativt nytilsatt rektor ved NMBU, og kun har vært med på åpningen av det nye prestisjebygget og ikke under byggeperioden, sier til Khrono søndag at han skjønner det er viktig å diskutere kostnader og at en ny regjering vil se på store byggeprosjekter en gang til.

Rektor Curt Rice ved NMBU venter på at statsråd Borten Moe skal fronte, heller enn å kutte i kunsnkapssektoren.
Rektor Curt Rice ved NMBU venter på at statsråd Borten Moe skal fronte, heller enn å kutte i kunsnkapssektoren.

— Om Borten Moe i tillegg tenker at man skal se på eksisterende bygg og hvordan man kan modernisere der, så er det bærekraftig å se på, sier Rice, men han legger til et MEN:

— På den andre siden er dette prosjekter som har gått gjennom mange års vurdering og behov. Gjennom flere runder. Sånn sett er det forstyrrende å se på dem igjen. Jeg leser uttalelsene hans som en kritikk av Statsbygg, sier Rice.

Og når nå statsråd Borten Moe kaster seg ut i bygningspolitikken så etterlyser Rice heller svar på hvor statsråden er på andre plattformer som berører sektoren.

— Det jeg ønsker meg er en klar tale fra statsråden på hvordan han mener sektoren skal bidra til å løse samfunnets store utfordringer. Jeg venter på at han fronter sektoren, fremfor å kutte i sektoren, sier Curt Rice.

Flere milliardsprekker ved UiO

Også Universitetet i Oslo har slitt med store budsjettsprekker ved sine byggeprosjekter.

Det påbegynte Livsvitenskap-bygget ved Universitetet i Oslo sprakk med over en milliard før byggestart fordi Statsbygg hadde gjort for dårlige beregninger av grunnen det skulle bygges på. En løsning med å bygge sammen med Oslo universitetssykehus ga enda høyere pris, men en til å dele regningen med, samt litt mindre plass til livsvitenskapen.

I februar ble det også kjent gjennom styrebehandling ved Universitetet i Oslo at Vikingtidsmuseets anslått byggeprosjekt også ville sprekke med en milliard nesten før det er i gang. I forrige uke var statsråd Moe på omvisning og besøk på museet sammen med blant annet rektor Stølen.

Statsbygg,, som er byggherre for det nye museet, venter nå at kostnaden blir 3,14 milliarder kroner. Den opprinnelige kostnadsrammen var 2,14 milliarder, og man regner med utsettelse av byggestart.

— Jeg er like fortvilet som ministeren over byggeprosjekter som tar for lang tid og koster for mye, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo til Khrono.

Han er likevel ikke bekymret for fremtiden med egne byggeprosjekter som er påbegynt.

— Livsvitenskap-bygget har man kommet langt med. Vikingtidsmuseet er også et prosjekt som er så viktig for kulturarven at jeg ikke er bekymret. Men bygg som må oppdateres er jeg bekymret for. Vi har for eksempel Odontologibygget. Der må vi enten legge ned utdanningen eller ha nytt bygg, og da det er bare ett valg for oss: Nytt bygg.

Vil ha større ansvar

Når statsråden nå varsler at han skal gå gjennom byggeprosjektene håper Stølen på at det kan komme en dialog om hvordan man organiserer byggprosjektene.

Han vil at universitetene skal få en større rolle i byggprosjektene.

— I dag er Kunnskapsdepartementet oppdragsgiver. Statsbygg byggherre og vi er bruker av bygget. Vi er egentlig i betydelig grad satt på sidelinjen i den rollen, sier Stølen.

Noen byggeprosjekter har UiO tatt ansvar for helt alene. Nytt geologisk museum gjenåpner snart etter oppussing i UiO-regi.

— Der budsjetterte vi med 350 millioner kroner, men brukte under 300 millioner. Noen få ganger bommer vi også, men totalt syns jeg uansett at vi viser at vi har en kompetent organisasjon, sier Stølen, og utdyper hva han håper man kan diskutere fremover:

— Jeg har stor tro på at man må se på ulike muligheter, spesielt på et stort universitet som Universitetet i Oslo. Med den profesjonelle eiendomsavdelingen og organisasjonen som vi har kan vi og bør vi få lov å ta et betydelig større og selvstendig ansvar, sier Stølen.

Gjennomgang av mange prosjekter

Ola Borten Moe (Sp) varsler full gjennomgang av alle fremtidige byggeplaner i sektoren, og det er mange på gang og enda flere på ønskelista.

Nytt Odontologibygg ved Universitetet i Oslo, arealgjennomgang av Norges musikkhøgskole, nytt Tromsø-museum og Grieg-akademiet ved Universitetet i Bergen skal alle under lupen i Kunnskapsdepartementet.

Vikingtidsmuseet er allerede nevnt, Blått Bygg ved Nord universitet fikk startbevilgning fra den avtroppede regjeringen rett før stortingsvalget i fjor høst. Nytt mediebygg ved Høgskulen i Volda er ferdigstilt, mens Universitetet i Stavanger venter på oppstartspenger til Arkeologisk museum, noe de har gjort i flere år.

Ved UiT Norges arktiske universitet pågår det en opphetet strid mellom universitetet og departementet om hvem som skal ta de ekstra kostnadene når bygg og prosjekter i regi av Statsbygg blir forsinket. Universitetet mener departementet må stå for dette, mens departementet har sagt nei og mener det må være universitetets ansvar. De har fått en ekstraregning på 150 millioner kroner.

Behov for å rydde

DN spør statsråd Ola Borten Moe om han frykter Finansdepartementet mer enn arkitekturopprøret.

– Jeg ville kanskje formulert det annerledes. Vi har behov for å rydde opp etter byggeskandalene til forrige regjering, som er gjennomgående på det viset at for de spesielt store og komplekse prosjektene, så opererer man med en enhetskostnad som er altfor høy, og forsinkelser. Det er bare for mye, sier Borten Moe, og avviser at dette kommer fordi han har tapt interne budsjettkamper i regjeringen.

Trettebergstuen presiserer

Kulturminister Anette Trettebergstuen har via e-post søndag kveld bedt om at Khrono tar inn denne kommentaren fra henne i den aktuelle saken:

«Jeg ser du siterer en artig vits jeg la ut på Instagram, i forbindelse med en byggesak. Jeg synes dette er uheldig, mitt bilde og min vits henspeilet på at alle på bildet lo, unntatt Ola. Det har selvfølgelig ingen sammenheng med innholdet på budsjettkonferansen.»

Endringslogg: Har lagt til kommentar fra Anette Trettebergstuen søndag 27.mars kl. 21.46,

Powered by Labrador CMS