DIGITAL UNDERVISNING

Hovedregel: Undervisning skal ikke strømmes

Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU vil ha studentene tilbake til campus. Fra høsten skal undervisningen bare være fysisk.

På Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU avlyser de all digital undervisning.
Publisert Oppdatert

Fra studiestart i august 2022 er det en klar forventning om at studenter ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU skal være fysisk til stede på campus.

I et notat sendt fra fakultetsledelsen heter det følgende:

«Fakultetet har fått flere tilbakemeldinger om at det fortsatt er manglende oppmøte på forelesninger som gjennomføres fysisk, og forelesningene blir av den grunn vanskeligere å følge opp med pedagogiske opplegg, diskusjoner/ samarbeid blir amputert, og faren for faglige hull og dårligere gjennomføring blant studentene øker. I tillegg vet vi at fysisk oppmøte har en stor betydning for det psykososiale læringsmiljøet blant studentene og medvirker til et mindre frafall gjennom studiet».

Dekan Olav Bolland er bekymret for at studentene ikke kommer til campus, og heller ikke følger forelesninger hjemmefra.

— Vi skal mer tilbake til normalsituasjonen når det gjelder oppmøte på campus, sier dekan Olav Bolland.

Dekan Olav Bolland er bekymret for at studentene ikke kommer til campus, og heller ikke følger forelesninger hjemmefra.Click to add image-byline

Obligatorisk oppmøte

Bolland sier at fakultetet ser at det er en utfordring at studentene ikke kommer tilbake til campus, også etter at periodene med pålagt digital undervisning er avsluttet.

— Det blir et dårligere studiesosialt miljø og det blir en dårligere læringssituasjon. Studenter lærer mye av å sitte sammen og arbeide. Vi ønsker å gjøre det litt vanskeligere å sitte utenfor, sier Bolland.

Han sier at fra høsten blir det lagt opp til obligatorisk oppmøte til noen av de praktiske øvelsene ingeniørstudentene skal ha.

Vil snu problemtillingen

Khrono fortalte tidligere denne uken om Embla Imset. Den kronisk syke studenten har klart å ha en bedre studieprogresjon i perioden med digital undervisning.

PNå har hun startet et opprop for å få alle fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) til å tilby studentene opptak av forelesninger.

Viserektor for utdanning ved UiO, Bjørn Stensaker, er i utgangspunktet skeptisk til felles retningslinjer for hele universitetet.

— Et felles reglement for opptak og publisering av forelesninger blir problematisk. Studietilbudet til UiO består av mange ulike studieprogrammer og flere tusen emner som er lagt opp på ulike måter, sa Stensaker.

Juridisk studentutvalg ved UiO er langt på vei enig med Imset. Leder Sander Bøe Bertelsen sier at utvalget skal fremme forslag i Programrådet for Master i Rettsvitenskap: Jusstudentene vil at hovedregelen skal være at undervisningsmateriale skal være åpent tilgjengelig, men at den enkelte foreleser skal kunne be om at begrensning.

— Dersom hovedregelen endres, tror vi det kan føre til en holdningsendring, sier Bertelsen.

Han sier at poenget ikke er at studenter skal kunne velge om de vil komme fysisk til undervisning eller ikke.

— Forslaget vårt legger ikke opp til direktestrømming. Men mange av studentene ønsker å kunne se forelesninger før de selv går i gang med å lese pensum i det aktuelle emnet, sier Bertelsen.

Få ser forelesninger i opptak

NTNU-dekan Olav Bolland har også lest sakene om Embla Imset.

— Hva med de studentene som har hatt det enklere nå når de har kunnet se forelesninger når de har klart det?

— Vi har tall på hvor mange ganger slike opptak blir sett. Disse tallene er litt bekymringsfulle; studentene ser ikke i den grad man kanskje skulle tro. Så noen av dem kommer altså ikke til campus og de ser heller ikke forelesningen i opptak, sier Bolland.

Debatt flere steder

I Khronos kommentarfelt har det også kommet flere kommentarer om digitalt tilgjengelige forelesninger. Noen mener alt skal være digitalt tilgjengelig, andre mener at digitale forelesninger har noen begrensninger.

— For noen former for undervisning, eksempelvis feltkurs og labkurs er en fullgod undervisningsopplegg umulig å gjennomføre uten studentenes fysisk tilstedeværelse. Et generelt pålegg om digitalt tilbud hadde resultert i at noen studier, særlig i praktiske og naturvitenskapelig fag vill bli kraftig forringet, eller i verste fall måtte legges ned, skriver Andrew Jenkins, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Også på Facebook debatteres problemstillingen. Her er det noen som mener alt skal være digitalt, mens noen peker på utfordringer.

— I høyere utdanning driver vi med så mye mer enn forelesninger, spesielt i profesjonsutdanninger og praktisk-estetiske fag. Mange former for undervisning gir kun utbytte ved oppmøte, og ved profesjonsutdanninger må man møte studentene for å vite om de egner seg for yrket, skriver Ingrid Mostad Bråten, førstelektor ved NLA Høgskolen.

— Å lære er ikke bare å motta passivt. Det handler også om å stille spørsmål og være til stede og lære sammen med andre. Jeg erfarer at når forelesinger tas opp så er det færre studenter som stiller på forelesing, skriver Åse Vagli, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Powered by Labrador CMS