korona

Mange går for 100 prosent fysisk undervisning

Når Norge igjen skal gjenåpnes vil mange bli smittet, og det er forventet høyt sykefravær. Slett ikke alle universiteter og høgskoler planlegger for å avhjelpe studenter som blir syke.

Fred Strønen underviser studenter som sitter med god avstand på OsloMet. Bildet er fra slutten av januar 2022. Nå håper utdanningsinstitusjonene på langt flere studenter fysisk tilstede.
Publisert Oppdatert

— Omikron vil sikkert forandre svarene våre.

Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, visste ikke hvor rett han hadde da han sendte epost til Khrono 6. desember i fjor. Khrono hadde da spurt mange universitet og høgskoler om hvordan de så for seg vårsemesteret. Så mye fysisk undervisning som mulig, var svaret fra de fleste.

Fr starten av desember fulgte en lang periode med nedstengning. Tirsdag 1. februar er det ventet stor oppmykning. Rektorene ved universiteter og høgskoler forlanger at enmetersregelen må falle.

Og det kan se ut som rektorene får det som de vil. Etter det NRK kan erfare vil universiteter og høgskoler få unntak fra meteren i undervisningssammenheng.

Som en konsekvens av oppmykningen vil mange flere, også blant studenter bli smittet. Det er stor variasjon i hva universiteter og høgskoler ser for seg å tilby studenter som blir smittet, og studenter som ikke bør bli smittet.

Ikke fornøyd med hybrid undervisning

Astrid Birgitte Eggen er prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS).

— Antallsbegrensningene har medført at vi har hatt mer digital undervisning enn myndighetene forutså. Studentene trenger å komme tilbake til campus, og det bør være opp til institusjonene å sette en eventuell antallsbegrensning, der vi tar hensyn til godt smittevern, sier Eggen.

— Helsemyndighetene regner med stort sykefravær fremover. Vil dere legge opp til at fysiske forelesninger også blir tilgjengelig digitalt?

— Vi ønsker ikke å si at det er valgfritt om man vil følge undervisning fysisk eller digitalt, vi skal ikke lage en meny man kan velge fra, svarer Eggen.

Hun legger til at de bare har et visst antall rom der man kan gjøre opptak av forelesning, men trekker likevel fram at noen ganger er digitale løsninger hensiktsmessige.

Hun fortsetter:

— Hybrid undervisning har vist seg mindre gunstig enn heldigital undervisning. Vi er et universitet, og vi ønsker at studenter møter hverandre, at de ser hverandre. Så er det opp til det enkelte fagmiljøet å planlegge undervisning slik at det er tilpasset studieprogrammet.

— Digital undervisning er kommet for å bli

— Omlag 99 prosent av vårens undervisning er booket i fysiske rom, men en en del av disse vil nok tilby hybride løsninger, med mulighet for å delta digitalt eller publisering av videoopptak. Vi følger fortløpende med på de retningslinjene som kommer og gjør endringer ut ifra det.

Det skrev Bjørn Stensaker, prorektor for utdanning ved Universitetet i Oslo (UiO) til Khrono i desember. Han sier til Khrono 1. februar at planen nå er å gå over til fysisk undervisning så fort som mulig.

— Men digital undervisning er kommet for å bli, og det kommer nok til å bli digitale innslag fremover.

— Vil dere ha et hybrid tilbud, for eksempel med opptak av forelesninger?

— Mange tenker nok i de baner, sier Stensaker.

Vil gi det de har lovet

— Det vil være variasjoner mellom de ulike studieprogrammene hva som regnes som faglig forsvarlig. Men i så stor grad som mulig vil vi tilby studentene den studiemodellen studentene har søkt seg til.

Det sier Stine Grønvold, prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet (HINN), til Khrono.

Før jul sa hun at høgskolen ikke planla hybride løsninger som et generelt tilbud, men at de kan ha dette som en løsning og tilretteleggingstiltak dersom dette er faglig forsvarlig. Dette er fremdeles planen.

— Hvilke undervisningsformer og vurderingsformer som skal benyttes, er noe av det som blir bestemt når vi oppretter studieprogram. Vi har lært mye under pandemien, og hvilken undervisning vi skal tilby, er noe vi vil ha en god anledning til å vurdere når program skal opprettes eller endres. Jeg håper at vi vil være i stand til å videreutvikle fleksible utdanningstilbud, sier Grønvold.

Nå håper hun på fysisk undervisning så snart som mulig.

— En del av deres studieprogram har arbeidskrav og oppmøtekrav. Samtidig ventes mye sykefravær denne våren. Hvordan kan dere legge til rette for at studenter får gjennomført det de må?

— Vi kommer ikke til å fire på de faglige kravene, studentene skal ikke gå ut med et dårligere vitnemål. Men der det er mulig å finne løsninger, vil vi se på det, sier prorektoren.

— Nå må meteren falle

Etter en digital januarmåned med høye smittetall, men lave innleggelsestall, er rektorene nå klare:

— Denne gangen må det være vår tur til å slippe enmetersregel, restriksjoner på undervisningen og påbud om hjemmekontor for ansatte, skrev Margareth Hagen (Universitetet i Bergen) og Klaus Mohn (Universitetet i Stavnanger) nylig i et debattinnlegg i Khrono.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, skrev mye av det samme:

— Nå må meteren falle.

Pinar Heggernes er prorektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Utgangspunktet vårt er at studentene ikke skal komme på undervisning når man er syk, og vi forholder oss fortsatt til koronaforskriften som sier at studenten ikke trenger en legeerklæring for fravær. Hvis en student går glipp av obligatorisk undervisning eller eksamen, skal vi tilby en mulighet til å gjennomføre undervisning eller eksamen på et senere tidspunkt. Hvis det blir slik at store grupper studenter blir syk samtidig, som er sannsynlig, er vi nødt til å finne nye løsninger. Det er en løpende vurdering hver enkelt emneansvarlig vil gjøre.

Dersom store grupper studenter blir syke og går glipp av undervisning samtidig, er en mulig løsning Heggernes ser for seg å holde undervisningstimen på nytt for den gruppen studenter som var fraværende.

– Alle emneansvarlige tar hensyn til hvor stor sykefraværet er, og løser det på ulike måter med tanke på strømming av forelesninger og så videre. Vi har et stort fokus på gjennomføring og legger opp til å finne fleksible løsninger.

NSO: Viktig å tilrettelegge

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker mer fysisk undervisning, og har tidligere tatt til ordet for å fjerne enmetersregelen. Dersom det blir tilrettelagt for mer fysisk undervisning og sykefraværet øker, mener NSO-leder Tuva Todnem Lund at universiteter og høgskoler må tilrettelegge for det.

– Det blir viktig at mer fysisk undervisning og høyere sykefravær ikke får økonomiske konsekvenser for studentene eller hindrer studieprogresjonen for den enkelte student som må være hjemme med sykdom, karantene eller andre koronarelaterte årsaker som gjør at studenten er forhindra å møte opp, sier Lund.

Tilbakemeldingene fra studentene er blandet, sier Lund. Noen studenter trives godt med digital undervisning og er bekymret for en gjenåpning, mens andre lengter etter mer fysisk undervisning.

Leder av Norsk studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, sier høyere sykefravær ikke må hindre studieprogresjonen for studentene.

– Studentene har veldig ulike behov og tanker om dagens situasjon, og det er viktig at de ulike institusjonene har god dialog med studentene. For det er ulike hensyn som må ivaretas. Studenter som må i karantene, skal ikke gå glipp av undervisning, praksisarbeid eller eksamen. Her gjelder det å tilrettelegge og tenke nytt.

Leder av Studenttinget ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Astrid Hilling, mener det viktigste for studentene blir å få et tilbud selv om man er i isolasjon.

– Mange er bekymret for studieprogresjonen hvis de blir lenge borte fra undervisningen, særlig i de utdanningene som har mye obligatorisk undervisning og praksis. Derfor er det viktig at universitetet legger opp til alternativer for de som ikke kan delta.

Tiltak som å øke andelen godkjent fravær og arbeidskrav som kan supplere den delen man har gått glipp av, kan være gode løsninger, mener Hilling.

Powered by Labrador CMS