studentmillioner

Regjeringen deler ut pandemi­­millioner for å hjelpe studentene

170 millioner kroner skal hjelpe studentene å fortsette på studiene og bidra til flere sosiale lavterskeltilbud.

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier Stortinget har vedtatt å tildele 170 millioner kroner for å følge opp studentene.
Publisert Oppdatert

Studentsamskipnader, fagskoler, høyskoler og universiteter får alle deler av de 170 millioner kroner ekstra i pandemipengene.

Det melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

— Pandemien er seiglivet, og det ble i vinter mer digital undervisning og færre muligheter for å treffes sosialt. Effekten av pandemien kommer heller ikke til å være over med en gang vi åpner opp igjen. Derfor har Stortinget vedtatt å tildele 170 millioner kroner til å følge opp studentene faglig og sosialt i år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Trekte tilbake 70 studentmillioner i fjor

Før jul foreslo regjeringen at denne økonomiske tiltakspakken skulle være på 140 millioner kroner. Etter en runde i Stortinget er den nå altså oppjustert til 170 millioner kroner.

Disse nye millionene, kommer etter at regjeringen valgte å trekke tilbake 70 ubrukte millioner fra samskipnadene, universitetene og høgskolene til samme formål på tampen av året i fjor.

Det gikk blant andre stortingsrepresentant Abid Raja (V) hardt ut mot og mente var på grensa til uansvarlig.

Det er uklart om disse 170 millioner kronene er friske penger, eller om det er medregnet de 70 millioner ubrukte midlene fra i fjor.

Skal samarbeide tett med studentene

Målet med disse kronene er at utdanningsinstitusjonene og samskipnadene raskt kan sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene, understreker statsråden.

Institusjonene som nå får penger, skal samarbeide tett med studentene om hvordan pengene best skal komme til nytte, skriver departementet.

Blant annet skal studentfrivilligheten kunne søke om midler hos sin samskipnad til forebyggende arbeid og lavterskeltilbud i deres regi.

Så er det opp til institusjonene selv å vurdere hvilke tiltak og aktiviteter som best kan sikre faglig og sosial oppfølging av studentene.

— Dette er meget bra og midlene vil ikke minst kunne tas effektivt i bruk når meteren faller. Det er meteren som vil gjøre den store forskjellen for hva vi kan tilby våre kjære studenter nå, skriver Universitetet i Oslo-rektor Svein Stølen på Twitter etter å ha lest om studentmillionene.

Slik fordeler pengene seg

  • Statlige universiteter og høyskoler får 82 millioner kroner, som fordeles etter studenttall.
  • Private høyskoler får 11 millioner kroner. Hver institusjon får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av pengene er fordelt etter studenttall.
  • Fagskolene får 17 millioner kroner. Hver fagskole får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av pengene er fordelt etter studenttall.
  • Studentsamskipnadene får 60 millioner kroner. Hver samskipnad får et grunnbeløp på 50 000 kroner, og resten av pengene er fordelt etter medlemstall. Studentfrivilligheten skal kunne søke om midler hos sin samskipnad til forebyggende arbeid og lavterskeltilbud.
Powered by Labrador CMS