I en samtale mellom en student og Høyskolen Kristiania blir det påstått at avgiften er obligatorisk. Foto: Torkjell Trædal

Høyskolen Kristiania: Frivillig avgift del av bindende studie­kontrakt

Økonomi. Ved direkte henvendelser fra studenter har høgskolen selv svart at medlemsavgiften til studentforeningen er obligatorisk. Avgiften listes også opp i kontrakten mellom høgskolen og studentene. — Vi må gå gjennom alt skriftlig som angår medlemsavgiften, erkjenner markedssjefen.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag fortalte Khrono at Høyskolen Kristiania har fakturert studenter for frivillig medlemsavgift til studentforeningen Studentunionen som «obligatorisk». Høgskolen var raskt ute med å beklage det de sier var en feil, og vil sørge for at fakturaen endres å ha vært slik i fire år.

Men også i kontrakten studentene må signere med Høyskolen Kristiania for å få studere, listes medlemsavgiften opp sammen med andre avgifter som studentene forplikter seg til å betale.

I en studiekontrakt Khrono har fått tilgang til står følgende:

Jeg aksepterer tilbudet om studieplass ved Høyskolen Kristiania, og er innforstått med at jeg dermed er registrert som student. Jeg godtar følgende vilkår:


    Jeg forplikter meg til å betale registreringsavgift, studie-/semesteravgift for hele den normerte studietiden på de studier jeg har akseptert studieplass.
  • Registreringsavgift: kr 1850,-. Registreringsavgiften faktureres ved inngåelse av studiekontrakt for nye studenter, og refunderes ikke.
  • Studieavgift: kr 44400,-. Studieavgift inkluderer ikke bøker, PC/Mac, software og annet utstyr. Faktureres i begynnelsen av hvert semester.
  • Semesteravgift: kr. 600,- for SIO. Faktureres i begynnelsen av hvert semester. Se side to for definisjon.
  • Medlemskap i Studentunionen, dekker studentvelferdstjenester i regi av Studentunionen og tilgang på studentdemokrati, kr. 250,-. Faktureres i begynnelsen av hvert semester.

— Man forplikter seg til å betale

Khrono har bedt to jusprofessorer om å vurdere denne delen av kontrakten. Professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI, Tore Bråthen, er ikke i tvil om hvordan han tolker at medlemsavgiften står oppført sammen med de andre avgiftene i kontrakten.

— For meg fremgår det helt tydelig at dette er noe studentene er forpliktet til å betale. Det står fire punkter under teksten der det står at man forplikter seg til å betale, så dette forplikter man seg til, sier Bråthen til Khrono.

Tore Bråthen, professor på BI. Foto: Torkjell Trædal

— Det ser merkelig ut, for å si det forsiktig, sier jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Ole-Andreas Rognstad.

— Det står i selve forpliktelsesklausulen at man forplikter seg til registereringsavgift og studie- og semesteravgift, og så kommer plutselig dette punktet inn etterpå. Jeg mener at man ikke er forpliktet til å betale medlemsavgiften til studentunionen, men da kan man heller ikke fakturere den slik de har gjort. Det er i strid med markedsføringsloven, sier Rognstad.

— Skaper forvirring

Rognstad mener det faktum at man har lagt til dette punktet i kontrakten, skaper forvirring.

— Det er merkelig at det står i kontrakten slik. Studentene bør tolke det som en mulighet de kan benytte seg av, men da må det også kreves at de melder seg inn før man fakturerer, sier Rognstad.

Rognstad synes også kontrakten av mer prinsipielle årsaker er problematisk.

— Vi har organisasjonsfrihet i Norge, så det er problematisk dersom folk tolker klausulen slik at de er forpliktet til å melde seg inn i studentforeningen.

Bråthen ser på sin side ikke noe ulovlig med den beskjedne avgiften på 250 kroner.

— Jeg har ikke kjennskap til noe som tilsier at det skulle være ulovlig å fakturere denne avgiften. Hadde høgskolen lagt 250 kroner på toppen av studieavgiften sin og betalt det videre til studentforeningen, ville det vært helt OK. Og det er snakk om 250 kroner i semesteret, på toppen av en ganske stor sum, så det er ikke snakk om at det er noe prohibitivt med denne avgiften heller, sier Bråthen.

Høgskolen svarte student at avgiften var obligatorisk

Kontrakten til Høyskolen Kristiania kan se ut til å forvirre også Høyskolen Kristiania selv. På direkte spørsmål fra en student svarer høgskolen at medlemsavgiften til Studentunionen er obligatorisk og viser til studiekontrakten.

Khrono har fått tilgang til meldinger en student har sendt Høyskolen Kristiania på Facebook (Khrono har fjernet navnet til studenten og den ansatte som svarte):


Høyskolen Kristiania
er det obligatorisk å betale avgiften som går til studentunionen?
tar det som et nei
Hei,

Beklager sent svar fra oss. Avgiften til studentunionen er obligatorisk for alle.

Mvh. --- // Studentambassadør
det var synd
Det er i henhold til kontrakten.

Mvh. --- // Studentambassadør

— Vi må gå gjennom alt skriftlig materiale

Markeds- og kommunikasjonssjef ved Høyskolen Kristiania, Stein-Oddvar Evensen, sier høgskolen innser at de må gå gjennom all sin informasjon til studentene om medlemsavgiften til Studentunionen.

— Det er ingen tvil om at vi må gå gjennom alt av skriftlig materiale som angår medlemsavgiften. Etter at saken kom opp forrige uke har studentambassadørene fått melding om at avgiften er frivillig, slik at det definitivt skal være klargjort for dem nå, både i Bergen og Oslo, sier Evensen.

Selv om vi passer på å fortelle at avgiften er frivillig, tror jeg ikke at det nødvendigvis blir mindre inntekter til foreningen.

Stein-Oddvar Evensen

Også studentene har fått beskjed.

— I tillegg har alle studentene her på huset har fått informasjon om hva som ble avdekket, og blitt fortalt at det er er en frivillig avgift.

— Kan dette gå utover inntektene til studentforeningen, og dermed tilbudet de tilbyr studentene?

— Det er viktig at vi gir opplysninger som er riktige. Men selv om vi passer på å fortelle at avgiften er frivillig, tror jeg ikke at det nødvendigvis blir mindre inntekter til foreningen. Hvis studentforeningen også er flink til å formidle sitt tilbud, vil flere benytte seg av det. Så skal man ha respekt for de som ikke vil benytte seg av det også, og det viser også inntektene til studentforeningen at noen velger å ikke gjøre, forteller Evensen til Khrono.

Studentunionen budsjetterer i 2020 med 1,9 millioner kroner i inntekt fra medlemsavgift. Dersom samtlige av de 8000 studentene skulle betalt 250 kroner hvert semester, ville foreningen hatt langt høyere inntekter.

150 studenter har bedt om pengene tilbake

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania tilbudte etter at feilen ble kjent å tilbakebetale avgiften til de studentene som ønsket det. De opplyser at rundt 150 av studentene har benyttet seg av tilbudet. Det betyr totalt rundt 37.500 kroner dette semesteret.

— Det er likevel godt å se at vi sammen med Høyskolen har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra studenter som ønsker å bidra til studentorganisasjonen, og som ikke vil kreve tilbakebetaling, skriver leder for Studentunionen Martine Elise Hansen i en e-post til Khrono.

— Videre ser jeg at oppmerksomheten i stor grad har vært rettet mot selve ordlyden og beløpet på avgiften, i stedet for å rette oppmerksomheten ensidig mot beløpet på avgiften, burde det fokuseres mer på hva som faktisk inngår i de 250 kroner, skriver hun.

Viser til at de 250 kronene går til tilbud for studentene

Hansen viser blant annet til at Studentunionen har treningstilbud for studenter, har ansvaret for linjeforeningene, arrangerer fadderuke, har studentpub og arrangerer karrieredager.

— I tillegg til disse tilbudene er SHK ansvarlig for hele tillitsvalgt-apparatet på HK, inkludert lederne for tillutsvalgene og opplæring av disse. Instituttenes tillitsvalgte studenter er viktige for samarbeidet mellom HK og studentene, for å sikre at våre innspill og endringsforslag blir hørt og tatt videre, skriver hun.

— Ved siden av å være en studentstemme, jobber tillitsutvalget med å opprette lavterskeltilbud, som for eksempel gratis kino, julekalender, vafler og studentkafè med terapihund, skriver Hansen, som også legger til at hovedstyret i Studentunionen jobber for større deltakelse i nasjonale studentorgan og som resultat av det har fått representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus og i Norsk Studentorganisasjon.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS