Bildet viser (f.v.) administrerende direktør, Solfrid Lind, de meritterte underviserne Siri Senje og Tor Morten Grønli med hver sin diplom, prorektor for utdanning, Sander Sværi og leder for pedagogisk utvikling, Benedicte Røer Blom. Foto: Michael Reed / Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania gir to professorer status som merittert underviser

Merittering. De to første ved Høyskolen Kristiania som får status som merittert underviser får både heder og ære, mer i lønn og muligheten til å søke om en egen utdanningstermin.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag annonserte Høyskolen Kristiania på et allmøte hvem som får statusen som merittert underviser hos dem. Det er første gang de gir noen denne statusen.

Et av våre viktigste fortrinn er våre fremragende undervisere.

Sander Sværi

De som er valgt ut er: Tor Morten Grønli, professor ved Institutt ved teknologi og Siri Senje, professor ved Westerdals institutt for film og medier, School of Arts, Design and Media.

Høgskolen lyste våren 2019 ut mulighet for å søke om slik status. Meritteringssystemet skal bidra til synliggjøring av verdien av fremragende undervisning og å bidra til at undervisningsaktivitet vedsettes mer.

— Utdanningskvalitet er svært viktig og høyt verdsatt på Høyskolen Kristiania. Et av våre viktigste fortrinn er våre fremragende undervisere. Denne nasjonale ordningen er derfor noe vi er glad for, og vi er stolt av å tildele våre første dyktige faglige status som merittert, sier prorektor utdanning, Sander Sværi i en pressemelding.

Var med i rektors egen podcast

Tor Morten Grønli er har en doktorgrad i informatikk fra Brunel University, London. Han er gjesteforsker ved Copenhagen Business School og samarbeider med Center for Business Data Analytics (cbsDBA).

nettsiden til Høyskolen Kristiania står det at han er grunnlegger og leder av Mobile Technology Lab ved Høyskolen Kristiania, og at han har vært forfatter i mer enn 80 artikler i bøker, konferanser og tidsskrifter.

I rektor Arne Krumsviks egen podcast, Krumsvik&Co snakket Grønli nylig om hvordan han inkluderer studentene sine i forskningsprosjekter.

— Vi bruker studentene som ambassadører også tilbake i undervisningen, så de kan være med å inspirere studenter som kommer etter seg. Som en del av opplæringen sin kan de også være en del av et forskningsmiljø. Da jobber de ikke bare med teoretiske problemstillinger, men også med praktiske problemstillinger, sa Grønli i podcasten.

Han forteller blant annet hvordan de er med å utvikle ny teknologi.

— Plutselig får de et helt annet eierskap både på hva masteroppgaven går ut på og hva det vil si å jobbe med forskning, sa han i podcasten.

Vurderingskomiteen skriver at Grønli har levert en godt dokumentert og sterkt teoretisk forankret søknad der han «fremstår som en moden, erfaren og reflektert underviser som gjennom viser til en systematisk og god utvikling av egen undervisningskvalitet over tid».

Komiteen trekker også frem at han tar med studentene inn i egen forskning og viser til flere eksempler på sampublisering med studentene.

— I toppsjiktet

Siri Senje er i tillegg til å være professor også dramatiker, regissør og dramaturg. Hun er utdannet Master of Fine Arts i sceneregi fra USA, og har arbeidet sceneregissør, dramaturg, pedagog og forfatter. Hun har vært regissør ved flere norske teatre, hovedsakelig innen samtidsdramatikk.

Vurderingskomiteen skriver at Senje gjennom sin søknad på en forbilledlig måte får fram fagets egenart så vel som hennes kunst- og utdanningssyn, og at søknaden viser på en tydelig og eksplisitt måte sammenhengene mellom dette og hvordan hun planlegger, utvikler og utøver undervisning.

«Det er også god sammenheng mellom søknaden og den vedlagte dokumentasjonen som underbygger hennes kompetanse. Komiteen er ikke i tvil om at søkeren ligger i toppsjiktet innen undervisning. Hun fremstår som en erfaren, moden og reflektert underviser med gode relasjoner til studenter og bransje og som en sterk bidragsyter i både kollegiet og i det bredere fagfellesskapet av undervisere.»

Får økt lønn

nettsidene til Høyskolen Kristiania står det hva som skal til for å få statusen som merittert underviser. Man skal vise til:

• Fokus på studenters læring

• En klar kvalitetsutvikling av sitt arbeide over tid

• En utforskende tilnærming

• En kollegial holdning og praksis

• Bransjenærhet og praksisnærhet

De som oppnår status som merittert underviser vil motta et fast, individuelt lønnstillegg på 40 000 kroner per år. Det følger også et engangsbeløp på 100 000 kroner til pedagogisk utviklingsarbeid i det fagmiljøet man tilhører.

For meritterte undervisere blir det mulig å søke om utdanningstermin på mellom 3-6 måneder. «Utdanningstermin er ment å stimulere til økt pedagogisk utviklingsaktivitet innen våre fagområder,» står det på nettsidene.

Powered by Labrador CMS