Administrerende direktør i Norce, Elisabeth Maråk Stølen. Foto: Njord V. Svendsen

Fusjonerer for økt forskningskraft i nord

Fusjonerer. Når Norce og UiT, lokalt næringsliv og det offentlige slår kreftene sammen, har vi aldri hatt et bedre utgangspunkt enn nå for å sørge for forskningskraft i nord, skriver UiT-rektor Anne Husebekk og administrerende direktør i Norce, Elisabeth Maråk Støle.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1. april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet Norce. Aldri før har vi hatt et bedre utgangspunkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Forskning og innovasjon med relevans for næringslivet krever kjennskap og samspill, og det nye instituttet skal ha tett samarbeid med næringsklynger, fagmiljø og lokalt næringsliv.

Anne Husebekk og Elisabeth Maråk Støle

I fjor slo landets fremste kystnære forskningsinstitutter seg sammen til Norce - med mål om at fantastiske forskere, forskning og innovasjon skal gi et mer bærekraftig samfunn. I dag utgjør Norce 1000 personer fordelt på ti lokasjoner med en omsetning på 1,3 milliard kroner.

Utvikling av nordområdene går til kjernen av hva forskning og næringsliv bør være opptatt av: Hvordan skaper vi sammen et bærekraftig næringsliv for fremtiden. Tilstedeværelse i nord er helt sentralt for Norce som forskningsinstitusjon og for Norge som kunnskapsnasjon. Når Norce og Norut nå slår seg sammen er det for å skape økt forskningskraft i nord.

For oss er det naturlig at det nye forskningskonsernet skal bygge kapasitet i nordområdene. Norce er til stede i Bodø, Bardu, Tromsø og Alta. Her skal vi jobbe med spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling i Arktis - helse, turisme og urbefolkning og observasjoner fra rommet, droner, havbruk og bioteknologi. Fra Tromsø vil viktige fagområder innen teknologi, miljø og samfunn ledes, og fremover vil vi styrke de eksisterende fagmiljøene som har vært i Norut, og bygge regional kapasitet.

UiT Norges arktiske universitet og Norce skal sammen være kunnskapsleverandører i nord, og samarbeidet skal være en motor for forskning og innovasjon. Sammen skal det jobbes med omstilling i offentlig sektor og næringsutvikling. Mastergrad- og phd-studenter vil få gleden av nasjonal kompetanse gjennom prosjektsamarbeid og forskningsveiledning. Slik blir UiT enda mer attraktivt som studiested, og sammen bidrar vi med kvalifisert arbeidskraft og nye arbeidsplasser i hele landsdelen.

Granavolden-erklæringen understreker at Nord-Norge skal være en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Det er vi helt enige i. Men bærekraftig næringsutvikling må være mer enn et begrep brukt i festtaler. Vi må fylle det med innhold. Da trenger regionen et fremragende anvendt forskningsmiljø som samarbeider tett med næringslivet for å finne løsninger på morgendagens utfordringer.

Forskning og innovasjon med relevans for næringslivet krever kjennskap og samspill, og det nye instituttet skal ha tett samarbeid med næringsklynger, fagmiljø og lokalt næringsliv. Vi gleder oss til at næringsaktørene i nord som allerede kjenner Norut nå får tilgang til et enda større forskningsmiljø med muligheter for nytenking og næringsutvikling. Det finnes unike næringsklynger i nord, og vi vil blant annet styrke arbeidet med bioteknologi- og rom-jord forskning i Tromsø, leverandørutviklingsnettverket «Havbruk Nord» og «Arktisk luftfartsklynge» i Indre Troms.

For å skape bærekraftig næringsutvikling trenger vi enda bedre data- og analysegrunnlag. Derfor jobber vi for å etablere Center for Arctic Sustainable Societies (CASS) i Tromsø. Vi mener samfunnsutfordringer i Arktis vil tjene på en helhetlig tilnærming til analyse og løsninger. Derfor vil vi satse på regional næringsutvikling – det urbane Arktis, sirkulær økonomi, grønn verdiskaping, fremvekst av nye næringer, småskalaproduksjon og entreprenørskap.

Vi er stolte over at forskning i nord bidrar til å løse utfordringer i nord, forskning som i mange tilfeller kan tas i bruk også andre steder i verden. Ett eksempel er droneteknologi, der Tromsø-miljøet er i front på bruk av ubemannede fly til miljøovervåkning i arktiske områder, og ny teknologi gjør at droner kan brukes til inspeksjon av kraftlinjer. Eller utviklingen av Norges første og eneste forskningsfly på Svalbard, og utviklingen av satellittbaserte tjenester som oppdager og varsler snøskred automatisk. Et annet eksempel er den store satsingen innen bioteknologi, der Norce i tett samarbeid med UiT og næringsaktører, har etablert Barents Biocentre Lab. Vårt mål er at sammenslåingen skal bidra til videre utvikling – til det beste for folk og næringsliv i hele landsdelen.

Vi gleder oss til å fortsette med å utvikle kompetansearbeidsplasser i nord. Til å samarbeide om nye arktiske strategier med Nordland fylkeskommune og med den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark, som vil få et særlig ansvar for nordområdepolitikken. Til å samarbeide med industrifylket Nordland om næringsrettet FoU, eller med Bodø om Ny by - ny flyplass-aktiviteter.

Når Norce og UiT, lokalt næringsliv og det offentlige slår kreftene sammen, har vi aldri hatt et bedre utgangspunkt enn nå for å sørge for forskningskraft i nord. Da kan vi sammen gjøre ord til handling og skape en av landets mest skapende og bærekraftige regioner.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS