Nina Waaler , Oslomet

«Hva er det egentlig de holder på med ved Universitetet i Bergen?»

Nina Waaler er overrasket over at UiB alene bruker penger på en arbeidslivsportal når det allerede finnes en nasjonal portal for universiteter og høgskoler.

Prorektor ved OsloMet, Nina Waaler, har ledet det nasjonale prosjektet om utvikling av en arbeidslivsportal for høyere utdanning siden 2018. Ikke ulikt konseptet som Tom Knudsen nå har solgt inn til Universitetet i Bergen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Jeg ble overrasket etter å ha lest avisoppslag og fått spørsmål fra Khrono om arbeidslivsportalen for høyere utdanning. Hva er det egentlig de holder på med ved Universitetet i Bergen, spør prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler.

Hun har ledet prosjektet med en nasjonal arbeidslivsportal og avsluttet arbeidet i juni i år.

Fakta

Arbeidslivsportalen

Hva er Arbeidslivsportalen?

  • Arbeidslivsportalen er en nettside, og studentpraksis utgjør den første modulen i portalen.
  • Alle aktørene som jobber sammen om praksis kan logge seg på og se relevant informasjon om gjennomføring av praksis som disse har en avtale om.
  • Arbeidslivsportalen inngår i Unit sin tjenesteportefølje og vil være tilgjengelig for alle høgre utdanningsinstitusjoner som bruker Felles studentsystem (FS).
  • Portalen ble ferdig utviklet i sommer etter oppstart i 2018. OsloMet, NTNU, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger har vært sentrale i utviklingen av første trinn.
  • Andre trinn skal videreutvikles av Unit. Men flere parter har meldt seg på i utviklingen av portaler.
  • Universitetet i Bergen lager et eget forprosjekt der tidligere NHO-topp Tom Knudsen er midlertidig ansatt for å være med i utviklingen av konseptet.
  • Knudsen ønsket opprinnelig å selge et nyopprettet aksjeselsap til UiB til formålet. Ifølge forslag til avtale kunne det gitt Knudsen en stilling som daglig leder og mellom 20-25 millioner kroner til selskapet dersom det hadde blitt en suksess.
  • Både administrasjonen ved UiB og Kunnskapsdepartementet stoppet planene,i sommwr, men rektor Olsen og Tom Knudsen forhandlet videre om kjøp av selskapet.
  • Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm sier han først ble kjent med at planene fortsatte i september.
  • Hendelsesforløpet i saken er ennå ikke fullstendig kartlagt, og det er uenighet mellom partene om flere detaljer.

Olsen og Knudsen jobbet for en portal

I forrige uke avslørte avisen BT at rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, og tidligere NHO-topp Tom Knudsen i store deler av 2020 har hatt et sterkt engasjement ved å jobbe for å starte opp en egen arbeidslivsportal/praksisportal for høyere utdanning.

Knudsen ville selge inn sitt «konsept» om en portal for å spleise arbeidsliv og studenter som skal ut i praksis. Og UiB-rektoren ønsket at universitetet skulle kjøpe Knudsens nyopprettede aksjeselskap til formålet, og summen ville kunne bli et sted mellom 20-25 millioner kroner.

Arbeidslivsportalen.no finnes allerede

Men ideen om en arbeidslivsportal for høyere utdanning er ikke ny.

Alle landets universiteter og høgskoler har allerede en slik portal, inklusive Universitetet i Bergen.

Portalen er utviklet av OsloMet i samarbeid med Unit (Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning), og ble ferdigstilt i juni i år.

12,4 millioner fra Digitaliseringsstyret

Ifølge referater fra Digitaliseringsstyret, hvor universitetsdirektør Kjell Bernstrøm selv er medlem, ble det i november i år bevilget 12,4 millioner kroner til en videreføring av Arbeidslivsportalen trinn 2. Unit skal lede programmet. Etter det Khrono forstår skal UiBs forprosjekt inngå som en del av trinn 2-utviklingen i Unit.

De siste månedene av dette året har NTNU, Universitetet i Stavanger og OsloMet testet ut portalen, og portalen lanseres formelt første kvartal 2021.

Arbeidslivsportalen.no, som også Universitetet i Bergen har vært med å finansiere, har så langt kostet 30 millioner kroner. Det bekrefter prosjektleder for portalen, prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler.

Forprosjekt som haster til 300.000

Så selv om planene for et oppkjøp av aksjeselskapet Praktikk AS fra Tom Knudsen i Bergen ble stoppet av blant andre Kjell Bernstrøm, så har ikke Universitetet i Bergen gitt opp planene om en portalutvikling.

UiB har ansatt Tom Knudsen i en midlertidig stilling som seniorrådgiver i et forprosjekt for å utvikle en arbeidslivsportal for displinutdanningene.

Universitetet i Bergen har satt igang prosjektet etter avtale med Unit-direktør Roar Olsen.

Dette kommer for en dag i en e-post-utveksling mellom UiB og Unit i perioden 16.-19. oktober i år med emnefeltet «HASTER! Oppdragsbeskrivelse forprosjekt for videreutvikling av arbeidsportalen for disiplinutdanningene».

16. oktober sender tidligere Nokut-direktør, nå ansatt i Unit, Terje Mørland, en e-post til sin sjef, direktør Roar Olsen, der han innledningsvis skriver:

«Hei Roar Her er justert forslag til oppdragsbeskrivelse, der vi har forsøkt å få oppdraget til å passe godt inn i det helhetlige prosjektforslaget som legges fram for behandling i LM kommende tirsdag»

For de mindre praksistunge

Oppdraget er skissert med at «Det er behov for å utrede hvilke tilpasninger/endringer som må gjøres slik at Arbeidslivsportalen kan være et nyttig verktøy også for de mindre praksistunge utdanningene, slik som disiplinutdanningene. Nødvendig funksjonalitet må beskrives ut ifra et brukerperspektiv (tjenestedesign), og et løsningsforslag på videre utvikling av Arbeidslivsportalen må utarbeides.»

19. oktober skriver Unit-direktør Roar Olsen i en e-post til UiB-direktør Kjell Bernstrøm:

«Kjell: trenger en bekreftelse fra deg på at UiB finansierer forprosjektet, dvs inntil kr 300 000. Vi jobber også nå med en sak om videreutvikling av ALP (gjennomføring) mot Digitaliseringsstyret til neste møtet. Mvh Roar»

Kjell Bernstrøm svarer to timer senere:

«Hei Bekrefter at vi dekker kr 300.000 under forutsetning av at UiB er pilot og deltar i beslutningsprosessene. Dag Rune og Oddrun kommer tilbake med noen tilpasninger i oppdragsbeskrivelsen. Kjell»

Olsen vil ha Vestland fylke med

Samme dag som Bernstrøm bekrefter overfor Unit-direktøren at UiB vil finansiere et forprosjekt om en portal for disiplinutdanningene, altså 19. oktober, informerer rektor Dag Rune Olsen Bernstrøm om at han, i løpet av helgen, har sendt et notat til Vestland fylkeskommune der han inviterer dem til samarbeid om en arbeidslivs-/praksisportal der fylkeskommunen kan bidra med 4 millioner kroner årlig.

I notatet fra Olsen til fylket heter det blant annet at prosjektet har «...potensiale for å utvide til nasjonale og internasjonale (praksis og internasjonal utveksling kombinert). Meldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning skal behandles til våren og vil trolig gi føringer først året etter. UiB ønsker imidlertid å ligge i forkant og ta nasjonalt lederskap», skriver han.

Waaler: Stemmer ikke

Prorektor ved OsloMet, Nina Waaler, reagerer.

Som leder for arbeidslivsoportalen i kunnskapssektoren fram til juni i år, har hun verken hørt om eller blitt informert om UiBs planer før hun leser om dem i avisene.

— Det er ingen automatikk i at OsloMet skal delta i videreutviklingen av portalen, men vi har bygd opp solid kompetanse gjennom to års jobbing med dette, og deler den gjerne videre, sier hun. OsloMet har også signalisert inn til Unit at de gjerne kan fortsette med videreutvikling av portalens trinn 2.

— Men UiB mener at portalen dere har utviklet kun har bachelorstudenter som målgruppe?

— Det er underlig. Det har det aldri vært snakk om, og det har aldri vært tanken at denne løsningen kun skal ha bachelorstudenter som målgruppe. Det er rett og slett feil, sier Waaler, og understreker at de har vært nøye på å ha med hensynet til både profesjons- og disiplinutdanninger i arbeidet. Oppstarten handler om lærere og sykepleiere, men alle skal med, understreker hun.

I en pressemelding 20. oktober i år, skriver Unit at Universitetet i Stavanger, OsloMet, NTNU nå tester portalen som skal lanseres i full bredde for alle universiteter og høgskoler i første kvartal 2021.

Ifølge referater fra digitaliseringsstyret bevilget man i november i år 12,4 millioner kroner til en videreføring av Arbeidslivsportalen trinn 2. Unit skal lede programmet.

Bernstrøm om disiplinutdanningene

— Hva er forholdet mellom det initiativet som Tom Knudsen og Dag Rune Olsen jobbet med og arbeidslivsportal-prosjektet i regi av OsloMet og Unit som universitets- og høgskolesektoren allerede samarbeider om ?

— OsloMet har i samarbeid med de andre universitetene og høgskolene utviklet en arbeidslivsportal. Men den versjonen som foreligger er rettet primært mot profesjonsutdanningene, vårt initiativ handler om å få utviklet også en del som gjelder disiplinutdanningene, sier direktør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen.

— Men Nina Waaler ved OsloMet som leder prosjektet med Arbeidslivsportalen avviser at denne bare handler om profesjonsutdanningene?

— Som sagt er vårt prosjekt rettet mot disiplinutdanningene, og vi har finansiert et forprosjekt hos Unit med 300.000 for å se på hvordan en løsning for disiplinutdanningene kan gjøres. Problemet har vært at disse ligger langt fremme i tid. Der vil UiB være en pilot, sier Kjell Bernstrøm, som ellers viser til Roar Olsen i Unit angående forprosjektet.

Vurderte ikke flere kandidater

— Hva kan tidligere NHO-direktør Tom Knudsen bidra med her?

— Tom Knudsen har fått et engasjement hos oss og han er ansatt i Slate, det globale senteret for læringsanalyse. Gjennom engasjementet skal vi finne ut om Tom Knudsens idé har relevans inn mot arbeidslivsportal-prosjektet.

— Vurderte dere andre kandidater med relevant erfaring enn Tom Knudsen?

— Nei, det har vi nok ikke.

— Hvorfor ikke?

— Fordi rektor Dag Rune Olsen og Tom Knudsen hadde jobbet såpass lenge med denne ideen, og vi måtte finne ut av om den har relevans inn i arbeidslivsportal-prosjektet, sier Kjell Bernstrøm.

Knudsen ble informert om en portal i sommer

Og hva med Tom Knudsen? Tidligere NHO-direktør på Vestlandet. Han ville selge et arbeidslivsportalkonsept for mellom 20-25 millioner kroner til Universitetet i Bergen.

Khrono har spurt Tom Knudsen om han ikke kjente til at det allerde eksisterte en arbeidslivsportal i kunnskapssektoren.

Tom Knudsen svarer i en e-post til Khrono at han i sommer fikk vite om at det finnes en annen arbeidslivsportal.

— Dag Rune Olsen ble gjort oppmerksom på dette i en e-post. Det var et møte med Unit i juli, på Teams. Det var Olsen som tok initiativ og jeg ble invitert med, skriver Knudsen.

Powered by Labrador CMS