Debatt kristin halvorsen

Hva er status for Veksthusprosjektet?

«Jeg tillater meg å spørre statsråd Ola Borten Moe om det nå er slik at dette prosjektet er endelig skrinlagt?»

— Veksthuset på Naturhistorisk vil bli en spektakulær attraksjon som mangler sidestykke i Norge, og vil få en nøkkelrolle for kunnskapsformidling om klima- og biomangfoldskrisen, skriver tidligere styreleder ved Naturhistorisk museum, Kristin Halvorsen.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Statsråd Ola Borten Moe varsler full gjennomgang av byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren. Så langt har ikke Veksthusprosjektet ved Naturhistorisk museum blitt omtalt. Hva er status?

Veksthuset er grundig planlagt gjennom 11 år. Om lag 100 mill. kroner er investert i denne perioden til planlegging og prosjektering og Veksthuset er klart for igangsetting.

Prosjektet, som har en kostnadsramme på 807 mill. kroner, vil være et svært viktig kunnskapssenter for å formidle både klimaendringer og tap av biologisk mangfold – og sammenhengen mellom disse krisene.

I statsbudsjettet for 2022 skrev Solberg-regjeringen: «Regjeringa foreslår ikkje å gå vidare med nytt veksthus for Naturhistorisk museum.» I tilleggsproposisjonen fra Regjeringen Støre er prosjektet ikke omtalt.

Veksthuset står på andre plass på lista over prioriterte prosjekter fra styret (juni 2021) ved Universitetet i Oslo.

Veksthuset på Naturhistorisk vil bli en spektakulær attraksjon som mangler sidestykke i Norge, og vil få en nøkkelrolle for kunnskapsformidling om klima- og biomangfoldskrisen. I et bygg på til sammen 5000 kvadratmeter vil besøkende få oppleve naturtro omgivelser fra fem av verdens klimasoner, fra ørken til tropisk regnskog.

I de levende utstillingene vil publikum lære om hvordan planter og klima gjensidig påvirker hverandre og skaper livsbetingelsene for oss mennesker og vi kan oppleve ulike klimasoner på kroppen når vi beveger oss fysisk fra klimasone til klimasone.

Veksthuset blir et viktig tilbud til undervisning for barn og ungdom og for rekrutteringen til realfagene, naturfag og teknologi. Her vil de få undervisning om plantenes fundamentale rolle for livet på jorden, om verdens biologiske mangfold og hvordan dette henger sammen med klimaet.

Veksthuset blir Norges første moderne utstillingsveksthus og en attraksjon for hele landet. 150 år etter at Palmehuset og Victoriahuset ble bygget på museet, vil åpningen av et nytt veksthus bli en historisk begivenhet. Det nye veksthuset vil bli en nasjonal ressurs for undervisning, formidling og forskning.

Selv om det ikke ble gitt startbevigning i 2022 og kanskje heller ikke i 2023, har det stor verdi å få vite om Veksthuset aldri vil bli realisert og om det er kastet bort 100 mill. kroner og masse arbeid.

Kristin Halvorsen, tidligere styreleder ved Naturhistorisk museum.

Naturpanelets (IPBES) hovedrapport fra 2019 forteller oss at verden befinner seg i en akselererende biomangfoldskrise som krever raske økonomiske, sosiale, politiske og teknologiske endringer.

I en felles rapport fra 2021 konkluderer Naturpanelet og Klimapanelet (IPCC) med at biomangfoldskrisen og klimakrisen henger sammen og må løses i sammenheng. Veksthuset får en nøkkelrolle i formidlingen av denne kunnskapen, og veksthuset er utformet med nettopp dette formålet.

— Veksthuset blir et viktig tilbud til undervisning for barn og ungdom og for rekrutteringen til realfagene, naturfag og teknolog, skriver Kristin Halvorsen.

I naturtro miljøer fra fem av verdens klimasoner viser vi hvordan planter og klima gjensidig påvirker hverandre og skaper livsbetingelsene for de menneskene som bor der.

Veksthuset skal benytte en norskutviklet energi- og klimateknologi som benytter solenergi på en effektiv og innovativ måte. En desentral energiforsyning vil reduserer bruk av tilført kjøpt energi med anslagsvis 70–80 prosent i forhold til tradisjonelle løsninger.

Veksthuset kan få betydning for utvikling i landbruket og byggebransjen og bidra til grønn omstilling i industrien. Teknologien vil bidra til kraftig reduksjon av CO₂-avtrykket i norsk veksthusproduksjon og gjøre denne mer lønnsom og bærekraftig ved å redusere behovet for tilført energi og CO₂ (CO₂ brukes som gjødsel i produksjonsveksthus).

I mange tiår har det vært arbeidet for nye veksthus til Naturhistorisk museum. Allerede i 1998 vant arkitekt Stein Halvorsen arkitektkonkurransen om bygget. Planene ble liggende, og det er et omarbeidet prosjekt som nå er ferdig prosjektert.

Selv om det ikke ble gitt startbevilgning i 2022 og kanskje heller ikke i 2023, har det stor verdi å få vite om Veksthuset aldri vil bli realisert og om det er kastet bort 100 mill. kroner og masse arbeid.

Derfor tillater jeg meg å spørre statsråd Ola Borten Moe om det nå er slik at dette prosjektet er endelig skrinlagt? Og rektor ved UiO, Svein Stølen, om prosjekter er viktig for universitetet og om styrets prioriteringer fra juni 2021 fremdeles gjelder?

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS