Landets sykepleieutdanninger skulle øke opptaket på utdanningene av sykepleiere med 100 denne høsten. Resultatet ble at det ble tatt opp 135 færre enn i 2017. Foto: Mina Ræge

Utdanningene må forklare seg om manglende opptak på sykepleie

Opptak. Sykepleierutdanningene fikk mer penger for å øke antall studieplasser og opptaket høsten 2018. Seks av sju gjorde ikke det og får påpakning fra departementet og må forklare seg.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tabellen nedenfor viser forventet antall nye studieplasser som følge av økt bevilgning i RNB 2018 og endring i opptaket i 2018 sammenlignet med 2017, jf. DBH.

Institusjon Forventet økt opptak etter RNB 2018 Opptak 2017 Opptak 2018 Faktisk økt opptak
Universitetet i Agder (UiA)10310300-10
Universitetet i Stavanger (UiS)202902955
Høgskulen på Vestlandet (HVL)15660535-125
Høgskolen i Innlandet (HiNN)10285260-25
VID vitenskaplige høgskole15515500-15
Høgskolen i Østfold (HiØ)1022525025
UiT – Norges arktiske universitet20395390

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Stortinget har vært bekymret for den økende mangelen på sykepleiere, og bevilget i revidert nasjonalbudsjett økte midler for at utdanningene skulle ta opp flere studenter.

Plassene ble fordelt på de sju ulike utdanninger, og til sammen var det snakk om 100 nye studieplasser.

— Vi vil ha en forklaring og forventer bedring i 2019

Nå har departementet talt opp på de ulike studiestedene for å se om plassene ble realisert.

Vi forventer at de institusjonene som fikk tildelt flere midler til studieplasser gjennom revidert nasjonalbudsjett 2018, øker opptaket til sykepleierutdanningen.

Iselin Nybø

Bare Høgskolen i Østfold har faktisk økt opptaket fra 2017 til 2018. De har økt med 25 plasser, men fikk bare penger til 10 nye studieplasser.

De seks andre utdanningene har redusert antall studieplasser.

— Vi forventer at de institusjonene som fikk tildelt flere midler til studieplasser gjennom revidert nasjonalbudsjett 2018, øker opptaket til sykepleierutdanningen, sier statsråd Iselin Nybø til Khrono. Hun fortsetter:

— Rapportering viser at det ikke var noen økning i opptaket i 2018 ved fem av sju institusjoner. Det kan være flere gode forklaringer på dette, blant annet kan opptak til deltidstilbud variere fra år til år.

Hun forteller at for å få en bedre forståelse av opptakstallene har de nå bedt om at ledelsen ved institusjonene redegjøre for årsakene til at opptaket i 2018 ikke har økt så mye som forventet.

— Jeg forventer at institusjonene som fikk midler til nye studieplasser i 2018, planlegger for et økt opptak i 2019 sammenlignet med 2017, legger Nybø til.

Østfold best - Vestlandet verst

Høgskulen på Vestlandet er versting, der fikk de penger til 15 nye studieplasser, men har tatt opp 125 færre studenter.

Høgskolen i Innlandet fikk penger til 10 nye studieplasser, men har tatt opp 15 færre i 2018 enn i 2017.

Universitetet I Agder har også tatt opp færre, de fikk penger til 10 nye plasser, men tok opp 10 færre. Også VID har tatt opp færre i 2018. De fikk penger til 15 nye plasser, men har tatt opp 15 færre enn fjoråret. Lengst i nord har UiT tatt opp like mange som i 2017, mens de fikk penger til 20 nye plasser, her er det vel og merke på vent nettopp 20 nye studieplasser i Alta som starter opp i januar 2019.

Universitetet i Stavanger har økt opptaket litt, med 5 studenter, men fikk penger til 20 nye plasser.

Les også: 500 nye it-studieplasser, ble til 140

— Gode grunner til langt lavere opptak

Randi Skår er dekan på Fakultet for helse- og sosialvitenskap på Høgskulen på Vestlandet.

Sykepleieopptak på Vestlandet

Institusjon 2015 2016 2017 2018
Stord/Haugesund220205
Bergen290190
Sogndal190140
HVL(700*)(535*)660535

2015 og 2016 var før fusjonen. Høgskolene Sogn og Fjordane, Bergen og Stord/ Haugesund ble til Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017.

Skår forteller at HVL har en forklaring på tallene departementet presenterer.

— Opptaket i 2017 på HVL var litt spesielt. For det første ble det gjort en overbooking utover det vanlige, særlig på en av campusene våre, forteller Skår og fortsetter:

— I tillegg har vi opptak deltid- og desentralisert utdanning av sykepleiere annethvert år, til sammen 110 studenter i Bergen og i Førde. Dette var i 2017, og kommer igjen i 2019. Det er en annen årsak til at opptakstallet i 2018 er lavere enn i 2017.

Skår sier at HVL har orientert departementet om at de har økt opptaket med de 15 nye studieplassene de fikk penger til, selv om hovedtallene forteller en annen historie.

— Høgskulen på Vestlandet har jevnt over god gjennomstrømming i sykepleierstudiene. I 2017 utdannet vi 509 sykepleiere, noe som er godt over kandidatmåltallet selv med økningen i 2018, sier Skår.

Forventer svar på lavt opptak

Kunnskapsdepartementet skriver i et brev til de aktuelle universitetene og høgskolene at de i brevet av 26. juni fordelte midler til studieplassene blant annet på bakgrunn av at utdanningsinstitusjonene hadde bekreftet tilgjengelige praksisplasser for opptak av flere sykepleierstudenter.

— Vi forventer økning i opptaket til sykepleierutdanningen som følge av tildeling av midler til nye studieplasser. Ved tildelingen ble det dermed lagt til grunn at institusjonene skal bruke midlene til å opprette nye studieplasser, ikke finansiere studieplasser som allerede er opprettet. En studieplass er definert som 60 studiepoeng, skriver departementet i sitt brev.

Departementet trekker fram at på bakgrunn av innrapporterte tall om opptak og oppmøte hos Norsk senter for forskningsdata (NSD) ved Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) kan det se ut som ikke alle institusjonene har økt opptaket i 2018 sammenlignet med opptaket i 2017 med det antallet studieplasser som var forventet etter Stortingets vedtak om økt bevilgning og departementets påfølgende tildeling, jf. revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Departementet ber om en tilbakemelding innen fredag 14. desember 2018 der institusjonene som ikke har økt opptaket så mye som forventet i 2018, redegjør for årsakene til dette. Departementet forutsetter at institusjonene som fikk midler til nye studieplasser i 2018 planlegger for et opptak i 2019 som medfører et økt opptak sammenlignet med 2017.

— Bevisst vårt samfunnsoppdrag

Randi Magnus Sommerfelt er studieleder på Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold. Østfold endte opp med å ta opp 25 flere studenter i 2018 i forhold til 2017 og er den eneste som klarte å oppfylle Stortingets bevilgninger. Østfold fikk faktisk bare penger til 10 flere plasser og overoppfylte med 15.

Generelt vil jeg si at vi er veldig bevisste vårt samfunnsoppdrag som for vår avdelings del blant annet handler om å levere mange nok ferdigutdannede sykepleiere hvert år.

Randi Magnus Sommerfelt

— Generelt vil jeg si at vi er veldig bevisste vårt samfunnsoppdrag som for vår avdelings del blant annet handler om å levere mange nok ferdigutdannede sykepleiere hvert år, sier Sommerfelt til Khrono, og hun legger til:

— Vi fikk med oss at vi fikk penger til økt opptak på sykepleie nå i høst, og er fornøyd med at vi lyktes med det.

Hun legger til at dette med opptak, altså hvor mange av studentene som til slutt starter på utdanningen i forhold til hvor mange som blir tilbudt plass, varierer fra år til år, og institusjonene bruker mye statistikk for å kalkulere et riktig opptak.

— Men det kan svinge litt fra år til år hvor godt vi treffer, legger Sommerfelt til.

Hun trekker også fram at opptak og kvalitet alltid er en krevende balansegang.

— Vi vil gjerne ta opp så mange som mulig, men sykepleierstudiene innebærer 50 prosent praksis og vi er helt avhengige av at vi klarer å skaffe mange nok praksisplasser, og klarer å holde oss med gode praksisveiledere for alle våre studenter, sier Sommerfelt.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS