Slik skal det bli: Nybygget på Kronstad i Bergen. Foto: L2 Arkitekter/HVL

Vestlandet: NTL vil ha forhandlinger om kontorlandskapet på nye Kronstad. Etterlyser respons fra høgskoleledelsen.

Fortsatt utfordringer. Fagforeninger på Høgskulen på Vestlandet er usikre på om det er avsatt nok plass til kontorer i det mye omdiskuterte bygget på høgskolen. NTL vil ha forhandlinger og etterlyser respons fra høgskoleledelsen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det nye undervisningsbygget for Høgskolen på Vestlandet er lansert som et flaggskip for moderne undervisning. Så langt har debatten om kontorlandskap og arealfordeling overskygget dominert.

Tone Skjerdal er hovedtillitsvalgt for Norsk tjenestemannslag (NTL) på Høgskulen på Vestlandet (HVL.).

Fakta

Sterke reaksjoner landet rundt på åpne kontorløsninger

Regjeringen har bestemt at kontorer i framtidige statlige byggeprosjekter ikke skal overstige 23 kvadratmeter bruttoareal (BTA) per ansatt.

Flere norske universitetsbygg blir bygget etter den nye statlige standarden som innebærer maks 23 kvadratmeter per ansatt.

Samtlige steder er det sterke reaksjoner fra de ansatte mot åpent landskap eller det som i dag blir kalt aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Disse institusjonene får nye bygg:

  • NTNU Teknologibygget ved NTNU og hele det nye campus, og lærerutdanningen skal flytte inn i nytt lærerbygg med åpent landskap.
  • NMBU Den nye Veterinærhøgskolen i Ås.
  • UiT Det nye bygget for lærerutdanningen.
  • UiO Det nye bygget for Livsvitenskap.
  • OsloMet Mulig ombygging i campus Pilestredet og eventuelt nybygg i Lillestrøm.
  • HVL Kronstad 2: Bygget kan stå ferdig i 2020, skal være på over 14.000 kvadratmeter, og huse om lag 2.000 studenter og 450 ansatte.

Skjerdal forteller at NTL har bedt om forhandlinger med ledelsen ved HVL når det gjelder arealdisponeringen i det nye bygget Kronstad 2 for høgskolen.

— Vi har bedt om forhandlinger om arealbruken, i tråd med hovedavtalens bestemmelser. Spørsmål rundt åpent kontorlandskap og opplegg for aktivitetsbaserte arbeidsplasser er spørsmål man kan drøfte, men selve arealdisponeringer og sikring av at det er avsatt nok areal til arbeidsplasser er et forhandlingsspørsmål, understreker Skjerdal.

Bekymringer som fremkom i forrige styreseminar og styremøte om manglende involvering fra ansatte og behov for justering av ABW-prinsippet er ikke ivaretatt fra HVLs ledelse.

Tom Skauge

Etterlyser respons fra ledelsen på HVL

— Hvorfor vil dere forhandle om dette?

— Vi vil se på kartet hvor mye areal som faktisk blir regnet som arbeidslokaler, og mener at dette må fastsettes i en protokoll. Vi vil forsikre oss om at det er avsatt nok areal til arbeidslokaler i forhold til antall ansatte som skal jobbe der. Areal avsatt til andre formål kan for eksempel være hvilerom eller spiserom, men disse skal ikke regnes som arbeidslokaler. Og rommene som skal regnes som arbeidslokaler, må selvsagt tilfredsstille Arbeidstilsynets krav når det gjelder dagslys, luft og kvadratmetre, understreker Skjerdal.

Hun forteller også at de har forsøkt å ta opp dette i drøftingsmøte med ledelsen, men opplever så langt ikke å ha fått tilfredsstillende svar om når man kan få plass forhandlinger.

— Vi må sikre oss at det her faktisk er avsatt nok areal i forhold til minstekravene fra Arbeidstilsynet, understreker Skjerdal.

Rektor Rokne: — Vil bli tatt opp på senere møte

Rektor Berit Rokne er knapp i sitt svar om utspillet fra NTL ved høgskolen.

— Har ledelsen tatt stilling til forespørsel om slike forhandlinger?

— Henvendelsen fra NTL vil vi ta videre i et senere møte med alle de hovedtillitsvalgte her på HVL, svarer Rokne.

Hun forteller at arbeidet med nybygget på Kronstad ellers går for fullt. Det skal stå klart til innflytting ved studiestart 2020. 18 ulike enheter med både faglige og administrative ansatte flytter inn.

Rektor HVL, Berit Rokne.

— Vi har plass til 300 ansatte og bygget er fylt opp. Det har vært en frivillig prosess når det gjelder å flytte inn i bygget, og vi opplever at mange ansatte gleder seg til å flytte inn og ta bygget i bruk, sier Rokne.

Hun forteller at det er opprettet et brukerutvalg for nybygget som skal gi innspill på alt i fra adgangskontroll, soneinndeling, bruk av multirom og husregler.

— Utover dette vil vi også starte et arbeid der vi ser på hele campusen på Kronstad. Det handler blant annet om hvordan vi kan utvikle campusen og bruke alle byggene våre på en god måte til det beste for ansatte, studenter og samfunns- og arbeidslivet rundt oss, forteller Rokne.

Også nevnt i styremøtet sist uke

Saken om det nye bygget ble også tatt opp av styrerepresentant Tom Skauge i sist styremøte. Han fremmet en protokollmerknad til styrereferatet fra forrige møte.

I hans merknad heter det for det første:

«Representanten Tom Skauge, beklager at alle vesentlige beslutninger for organisering av arbeidsplassene i K2 ble tatt i styringsgruppen før styrets vedtak var godkjent og distribuert i organisasjonen.»

Og så i tillegg:

«Det foreligger heller ingen risikoanalyse som Arbeidstilsynet har bedt om. Bekymringer som fremkom i forrige styreseminar og styremøte om manglende involvering fra ansatte og behov for justering av ABW-prinsippet er ikke ivaretatt fra HVLs ledelse. »

Bekymringsmeldinger over lang tid

Diskusjonen om såkalte akvititetsbaserte arbeidsplasser, åpent kontorlandskap, har pågått lenge ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Når 300 av 900 ansatte ved HVL etter planen skal flytte inn i nybygget Kronstad 2 (K2) om snaue to år, er Statsbyggs snitt på 23 kvadratmeter per ansatt lagt til grunn. Det vil kreve at flere arbeidsplasser blir i åpent kontorlandskap.

Like før jul sendte de tillitsvalgte et brev til styrelederen ved HVL, med hele styret, rektor, tillitsvalgte og Arbeidstilsynet på kopi.

Der uttrykker de tillitsvalgte bekymring for at nybygget ikke blir et undervisningsbygg som samsvarer med hva styret ønsker, at de ansatte ikke blir involvert nok i utformingen av lokalene og at de nye kontorlokalene kan svekke HVLs mulighet om å bli et universitet.

— Total avvisning av alle muligheter for dialog

I juni i fjor gjennomførte Arbeidstilsynet, som flere ganger har uttalt seg kritisk til statens nye arealnorm, et tilsyn ved HVL. I tilsynsrapporten skriver Arbeidstilsynet at prosessen på vei til nytt bygg ikke har kommet lenger enn at det er mulig å justere rominndelingen i bygget.

Derfor ble de tillitsvalgte overrasket da ledelsen i fjor høst hevdet at planløsningen for nybygget var vedtatt og ikke kunne endres.

«Vi er svært urolig for denne totale avvisningen av alle muligheter for dialog om løsninger for utformingen av K2-bygget. Det har også gitt seg utslag i at en svært stor overvekt av administrative fagmiljø er blant dem som har ønsket seg inn i K2, mens ingen fagmiljø som driver med undervisning og forskning og som i dag har tilholdssted i K1 har ønsket seg dit. Det kan derfor se ut som at det som skulle bli et flott, nytt, fremtidsrettet bygg som skulle romme HVLs kjerneaktivitet med undervisning og forskning, kommer til å bli et administrasjonsbygg med auditorier. Dette kan umulig være i tråd med styrets intensjon da det ble vedtatt at K2 skulle oppføres», heter det i bekymringsmeldingen fra de plasstillitsvalgte fra sist høst.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS