Iselin Nybø åpner for debatt om etabl3ring av nasjonal varslingsnemnd for overgrepssaker Foto: Øystein Torheim

Iselin Nybø vil diskutere felles varslingsnemnd på trakassering

Varsling. Iselin Nybø sier ja til å diskutere felles varslingsnemnd og andre forslag knyttet mot trakassering med institusjonene i oktober.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, er ikke fremmed for forslaget om å etablere en nasjonal varlslingsnemnd for overgrepssak og trakasseringssaker for universiteter og høgskoler.

— Vi må få slutt på trakassering og overgrep, og vi må ha god oppfølging av de tilfellene der det likevel skjer. Jeg har ikke grunnlag for å ta stilling til om en felles nemnd er en god ide, men vil selvsagt diskutere det og eventuelt andre tiltak med sektoren, sier Nybø til Khrono.

Rokne vil også at det utredes

Berit Rokne er rektor på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun sier at hun umiddelbart ikke applauderer forslaget om en slik felles nasjonal varslingsnemnd, men at hun gjerne ser at det blir utredet.

— Denne type saker er alltid krevende å håndtere, men selv om vi får en varslingsnemnd sentralt, så må jo også deler av saksbehandlingen skje ved institusjonen. Kontradiksjonsprinsippet må følges, sier Rokne.

Samtidig er det institusjonens ansvar å følge opp den/de ansatte.

— Noe av bakgrunnen for at forslaget kommer er jo at mange av disse sakene som kommer fram i denne undersøkelsen aldri har blitt meldt gjennom institusjonene si fra-systemer. Kan det skyldes at de ikke stoler på systemene lokalt?

— Vi vet at det å melde fra om overgrep, gjennom et varslingssystem eller til politiet, kan ha store omkostninger knyttet til seg. Selv om folk forteller om overgrep i en anonym spørreundersøkelse er det ikke helt sikkert at de har ønsket å melde fra om forholdet, sier Rokne og fortsetter:

— Hvis eller når noen velger å ikke gå videre med en sak må vi også ha respekt for et slikt valg. Dette kan være en beslutning som taes sammen med familie, venner og noen ganger helsepersonell.

Rokne legger også til at det derfor ikke er sikkert det er manglende tillit til eller manglende informasjon om systemene på institusjonene som gjør at man ikke har fanget opp alle sakene gjennom si fra-systemene.

— Men uansett institusjonene har ansvar for å gjøre informasjon om si fra system lett tilgjengelig, poengterer Rokne.

Ett overgrep på HVL

Totalt kom det fram at 18 personer har opplevd seksuelle overgrep de siste 12 måneder i den nasjonale undersøkelsene. Et av overgrepene er innrapportert av en ansatt på HVL.

— Jeg har ikke hatt noen slike saker på mitt bord som rektor, men jeg håper at de ansatte opplever at både jeg og vår HR avdeling har integritet og en høy grad av profesjonalitet, sier Rokne.

Hun trekker fram at i hennes rektorperiode så langt har høgskolen hatt flere ulike personalsaker å håndtere og noen har vært spesielt krevende.

— Jeg har sett administrasjonen på HVL håndtere slike saker meget godt og profesjonelt, så jeg har stor tillit til at vi også vil klare å håndtere denne type saker det her er snakk om, sier hun.

Rokne trekker fram at det også er fullt mulig for høgskolen å trekke inn ekstern hjelp, hvis man mener det er nødvendig.

— Og det bør man ikke nøle med i denne type saker, sier Rokne.

Dag Rune Olsen ønsket Nybø-dialog

«Opprettelse av en uavhengig felles varslingsnemnd som håndterer saker om overgrep og seksuell trakassering i akademia, er verdt å diskutere».

Det skrev Khronos redaktør Tove Lie i en kommentar torsdag. Samme ettermiddag var hun i debatt i Dagsnytt18 sammen med UiB-rektor Dag Rune Olsen. Der sa han at en slik nemnd kan være et godt grep.

— En slik nemnd vil kunne gjøre det litt lettere å melde fra om saker, fordi man ikke vil være avhengig av nærmeste leder, sa han i etterkant av debatten.

Olsen er også leder i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Han mener at det er Kunnskapsdepartementet som må ta initiativ til en eventuell varslingsnemnd.

— Er dette noe UHR vil ta opp med departementet?

— Ja, dette er noe vi kan ha en dialog om. Vi skal møte statsråden i forbindelse med vårt møte i oktober, sier Olsen.

Likestillingsnemnda skal behandle saker om seksuell trakassering

Fra 1. januar 2020 skal det etableres et lavterskeltilbud for behandling av saker someksuell trakassering gjennom Likestillingsnemnda, skriver Kommunal Rapport.

Det åpnes for at de kan prøve om det foreligger seksuell trakassering.

Tidligere måtte en person som hevdet seg seksuelt trakassert, ta ut søksmål for de ordinære domstolene for å få saken prøvd.

Kun andre typer trakasserings- og diskrimineringsaker kunne bli behandlet av diskrimeringsnemnda. Nå er et nytt tilbud utredet og det trer i kraft fra 1. januar.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS