lånekassen

I 2021 hadde 900 studenter milliongjeld. Året etter hadde tallet steget til 1250

I 2022 avsluttet rundt 1250 studenter høyere utdanning med en studiegjeld på over en million kroner. Tallet øker for hvert år som går.

De fleste studenter er avhengig av å låne penger for å komme seg gjennom studietiden. Dette er et illustrasjonsbilde.

Gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning øker, viser tall fra Lånekassen. I 2022 var gjennomsnittlig gjeld etter endt utdanning 410.000 kroner. For ti år siden var tallet 321.000 kroner, målt i 2022-kroner.

Lånekassens tall viser også at det nå er langt flere som har milliongjeld etter endt utdanning enn det som var tilfelle tidligere.

I 2022 hadde 1250 Lånekassen-kunder over en million kroner i gjeld da de startet nedbetalingen. Tilsvarende tall fra 2021 var 900, mens det i 2012 bare var rundt ti personer som hadde over en million i studiegjeld da de avsluttet utdanningen.

De fleste som får så høy gjeld, har studert i utlandet, men en stadig større andel har kun studert i Norge. I fjor hadde 27 prosent i denne gruppen kun studert i Norge.

Peker på ulike årsaker

Administrerende direktør i Lånekassen, Kjetil Moen, viser til at det blant annet har vært en gradvis utvidelse fra 10 til 11 måneder studiestøtte, og at det har kommet flere nye ordninger i Lånekassen de senere årene, når han skal forklare årsaken til den økende gjelden.

— Alt dette bidrar til at alle kan ta utdanning, men det fører også til at den totale gjelden øker, uttaler han i en pressemelding.

— I Norge har vi en av verdens beste studiefinansieringsordninger. Men det er viktig å huske på at lånet skal betales tilbake når man er ferdig å studere. Vi er opptatt av at kundene våre skal ha et bevisst forhold til sin egen gjeld. Dette er ekstra viktig nå som vi er inne i en periode med prisvekst og høyere renter, fortsetter den administrerende direktøren.

Utenlandsstudenter har mer gjeld

Mens gjennomsnittsgjelden ved avsluttet høyere utdanning i Norge var i fjor var 389.000 kroner, var tilsvarende tall for utenlandsstudenter 684.000 kroner.

Hovedårsaken til dette er at mange utenlandsstudenter betaler skolepenger.

Fra høsten 2017 fikk utenlandsstudenter mulighet til å låne inntil 100.000 kroner mer for å dekke skolepenger ved spesielt dyre studiesteder.

Powered by Labrador CMS