NTNU har gitt Adresseavisa delvis innsyn i flere varsler som har kommet fram ved Institutt for historiske studier de siste årene. Ifølge Adressa vet de ikke vet hvem som står bak varslene, hvem det er varslet mot eller hvem som har mottatt varslene.

20 varsler ved probleminstitutt på NTNU. Noen svært alvorlige.

Frigitte varsler. NTNU har gitt Adresseavisen delvis innsyn i et tjuetalls varslinger som skal ha kommet ved Institutt for historiske studier siden 2015. Noen av dem med svært alvorlige anklager.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Adresseavisen har fått delvis innsyn i om lag 20 varsler om kritikkverdige forhold ved det konfliktrammede Institutt for historiske studier (IHS) ved NTNU. Varslene strekker seg helt tilbake til 2015, skriver avisen i dag (for abonnenter).

Fakta

Steinnes-saken på NTNU

Ifølge en faktarapport om arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier ved NTNU har det vært konflikter ved instituttet siden 2013, da man gikk fra valgt til ansatt ledelse ved instituttet.

Konflikten toppet seg i juni 2018 da 12 faglige ansatte reagerte på at deres kollega, og tidligere leder av Forskerforbundet på NTNU, Kristian Steinnes, som hadde varslet ledelsen om arbeidsmiljøproblemene, blir foreslått omplassert til et annet institutt - mot sin vilje.

Begrunnelsen for omplasseringen var blant annet personkonflikt med instituttleder.

En gruppe på 14 ansatte sendte 9.juli 2018 , brev til NTNUs ledelse der de reagerte på brevet til de 12 første brevskriverne.

5.september 2018 måtte Kristian Steinnes si ja til omplassering mot sin vilje.

18. oktober 2018 trakk instituttleder Tor Einar Fagerland seg fra sin stilling med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen var at en epost han hadde sendt til sin coach og lederkonsulent i april 2018 lekket ut til ansatte og mediene. Her omtalte han flere ansatte, blant andre Steinnes, i negative ordelag.

I slutten av januar 2019 meldte Universitetsavisa at NTNU-ledelsen hadde satt igang en faktaundersøkelse om arbeidsmiljøproblemene ved instituttet.

Rapporten fra faktaundersøkelsen ved NTNUs Institutt for historiske studier ble overrakt NTNUs ledelse 12.juni 2019.

13.juni 2019 offentliggjorde NTNU en oppsummering av faktarapporten der det blant annet kom fram at konflikten syntes fastlåst, at NTNU-ledelsen hadde gjort for lite og handlet for sent for å løse konflikten og at medienes dekning av saken, spesielt Khrono og Universitetsavisa, hadde tilspisset konflikten.

21.juni 2019 offentliggjorde NTNU en del av rapporten fra faktagranskerne om mulige tiltak for å løse konflikten. Ett av forslagene er å legge ned hele instituttet.

2.juli 2019 fikk flere medier delvis innsyn i 222 sider av rapporten på nesten 500 sider. (se omtale i artikkel her). Der kommer det blant annet fram at granskerne mener at NTNUs ledelse har brutt arbeidsmiljøloven ved å ikke overholde sin undersøkelsesplikt.

I løpet av august skulle etter planen forslag til omorganisering av instituttet være klart, men dette er nå utsatt.

NTNUs styre vedtok enstemmig den 19. september 2019 at instituttet blir direkte underlagt rektor, blant annet for å kunne omorganisere/legge ned instiuttet og komme med disiplinære reaksjoner overfor enkelte ansatte på instituttet. Dette skal etter planen vedtas i styremøte 31.oktober.

Den 25. september foreslo konstituert rektor ved NTNU, Anne Borg, å skille ut forskergruppen «Fate of Nations» fra det kriserammede instiuttet til et nytt senter lokalisert et annet sted, men på samme campus. De ansatte har frist til 7. oktober med å gi tilbakemeldinger til forslaget.

Forslaget skal behandles i styremøte 31. oktober 2019.

Ifølge avisen vet de ikke vet hvem som står bak varslene, hvem det er varslet mot eller hvem som har mottatt varslene, som nå NTNUs ledelse delvis har frigitt.

Ledelsen har de siste årene også mottatt et tjuetalls formelle varsler om trakassering og andre kritikkverdige forhold, samt flere muntlige bekymringsmeldinger. Sykmeldinger og varsler kommer fra ansatte i begge grupperinger.

Ida Munkeby i en kronikk

Ifølge Adressa skal flere av meldingene som er karakterisert som varsler gå ut på at flere ansatte ha reagert på at noen gjør én personalsak om til et generelt arbeidsmiljøproblem på hele instituttet. Noen varslere mener konfliktene handler om uenighet i én bestemt ansettelsessak der den eller de det blir varslet mot, ikke fikk viljen sin.

Grov psykisk vold og Nazi-Tyskland

Andre er langt alvorligere, og skriver ifølge avisen at det handler om grov psykisk vold. En ansatt skriver at hen er så redd for enkelte kolleger at vedkommende krever å møte én og én sammen med leder og to sikkerhetspersonell i et ribbet rom. Andre varsler om at de blir skjelt ut, fortalt at de ikke er verdt noe, blir regnet som naive eller at instituttet blir sammenlignet med Nazi-Tyskland, gjengir avisen.

Det var 2.oktober i år at organisasjonsdirektør Ida Munkeby, på vegne av hele NTNU-ledelsen, gikk ut med opplysninger om at de hadde mottatt et 20-talls varsler, i et innlegg i flere medier, blant annet Khrono. Det har ikke vært tidligere kjent at det har vært varslet om kritikkverdige forhold i så stort omfang.

«Ledelsen har de siste årene også mottatt et tjuetalls formelle varsler om trakassering og andre kritikkverdige forhold, samt flere muntlige bekymringsmeldinger. Sykmeldinger og varsler kommer fra ansatte i begge grupperinger», skrev Munkeby.

Dette innlegget kom kort tid etter at det ble kjent at konstituert rektor Anne Borg, selv midlertidig ville overta ansvaret for instituttet, og at hun foreslo å flytte ut en forskningsgruppe - Fate of Nations. Målet er å skille ansatte som ikke kan jobbe sammen. Gruppen som skal omplasseres utenfor instituttet er ledet av professor Hans Otto Førland.

Tidligere ukjente varsler

Flere ansatte Khrono har vært i kontakt med tidligere har ikke vært kjent med omfanget av varsler, og så langt Khrono kjenner til har mange av meldingene kommet for en dag under kartleggingsrunden og intervjuer i faktaundersøkelsen som ble gjennomført i vår.

Der skal enkelte ha blitt konfrontert med varsler mot seg selv som de tidligere ikke har hørt om.

Adresseavisen gjenga også 13.september i år at ansatte de hadde snakket med anonymt mente at konflikten ved instituttet handlet om middelaldrende hvite menn som trakasserte, også seksuelt, kvinner, utlendinger og homofile.

I et av varslene som Adresseavisen gjengir deler av heter det blant annet at ordet «gay» skal ha blitt risset inn i en plakat med tittelen «Challenge Injustice» på en kontordør. Adresseavisen har også tidligere skrevet om denne hendelsen. Varsleren mener mobbing og trakassering har gått for langt og ønsker ikke å samarbeide med enkelte kolleger dersom det ikke blir slutt på den negative oppførselen.

Konflikt siden 2013

Konflikten ved Institutt for historiske studier skal ifølge faktagranskere ha pågått helt siden de fikk ny leder i 2013. Konflikten toppet seg imidlertid sommeren 2018 da det ble kjent at fakultets- og instituttledelsen hadde bestemt seg for å omplasserer tidligere tillitsvalgt i Forskerforbundet ved NTNU, Kristian Steinnes, på grunn av det som ble karakterisert som en personkonflikt mellom han og hans nærmeste leder.

Steinnes ble omplassert mot sin vilje i september 2018. Vel en måned senere trakk instituttlederen seg fra stillingen med umiddelbar virkning etter at en epost han hadde sendt til en ekstern konsulent og ledercoach, avslørte at han omtalte flere av de ansatte ved instituttet i negative ordelag, samt at han lenge hadde planlagt omplassering av Steinnes.

Steinnes selv har tidligere sagt til Khrono at han mente konflikten startet i 2016 da han som tillitsvalgt skrev et innlegg i Universitetsavisa om det han mente var økt bruk av tilrettevisninger ved universitetet, og at han mente at omfanget hadde økt etter at man hadde fått ansatte, og ikke valgte, ledere.

Styrebehandling om to uker

Om cirka to uker vil NTNUs styre forsøke å sette et punktum for saken, da de blant annet skal vedta ny organisering og en mulig oppsplitting av instituttet, etter forslag fra konstituert rektor Anne Borg. Styret kan også komme til å ilegge flere ansatte disiplinære reaksjoner, som blant annet avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff - også etter forslag fra rektor. Dette har både HR-sjef Arne Kr. Hestnes og organisasjonsdirektør Ida Munkeby bekreftet tidligere.

Historieprofessor emeritus, Per Hernæs, er en av de som har reagert sterkt på forslag om å splitte instituttet, og i et innlegg i Khrono appellerte han til at NTNUs styre skulle si nei til rektors forslag.

Professor Ingar Kaldal ved samme institutt har tatt til orde for det samme.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS